Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Algot Thorin (fotograf Roger Westberg)

Algot Thorin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du ska rösta på mig om du vill ha: 1) En stabil liberal som inte tummar på de demokratiska principerna. 2) En politiker som prioriterar klimatet, integrationen och Sveriges roll i världen. 3) En riksdagsledamot som kommunicerar direkt med väljarna och inte bara via sitt parti.

Presentera dig själv

30 år gammal, bosatt i Harplinge utanför Halmstad. Har varit politiskt engagerad i över tio år men nästan uteslutande på ideell basis. På fritiden gillar jag att spela musik, spela dator och umgås med flickvän och vänner. Uppskattar

Vad har du för yrke?

Skrivtolk för hörselskadade.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Volodymyr Zelensky

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst av allt vill jag se en bred mittenuppgörelse med Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Det finns många viktiga reformer inom energin, skolan och integrationen som jag tror kan genomföras med ca 75% majoritet i riksdagen. Om detta inte är möjligt stöttar jag den lösning som ger mest grön, liberal politik. SD ska inte ingå i samma regeringsunderlag som Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Algot Thorin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Friskolereformen från 1992 har lett till en ökad valfrihet för elever och föräldrar över hela landet. Lagstiftningen är dock 30 år gammal och tar inte hänsyn till den verklighet skolan befinner sig i idag. Jag vill inte helt förbjuda aktiebolag i skolsektorn, men reglerna måste bli tydligare, vinstuttag ska begränsas och fusk/regelbrott måste straffas hårdare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Om vi ska klara den gröna omställningen och fördubbla vår elproduktion de kommande 8 åren behöver vi alla fossilfria energikällor vi kan få, inklusive kärnkraften. Vi måste röja de byråkratiska hinder som finns för ny utbyggnad. T:ex tillåta nybyggnation på andra ställen än Forsmark/Oskarshamn/Ringhals samt att byta ordet "förnybart" till "fossilfritt" i våra nationella klimatmål.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Förslaget bryter mot rättssäkerheten, likabehandlingsprincipen samt skadar förtroendet mellan polisen och de boende. Människors rättigheter ska inte vara beroende på var man bor någonstans. Bekämpa de kriminella, inte deras grannar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: RUT-avdraget har sedan sitt inskaffande lett till fler jobb och ökade skatteintäkter. En i grunden kostnadsneutral reform som stimulerar köp av tjänster istället för varor, det är bra för både ekonomin och miljön. Det som inte är bra är att specifika sektorer får sänkta kostnader medan andra inte får det. RUT- och ROT-avdragen borde ersättas med sänkt skatt på hela tjänstesektorn.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Att Sverige som ett av världens rikaste och mest välmående länder ger en liten del av våra tillgångar för att hjälpa andra tycker jag är bra, och det ska vi fortsätta med. Däremot behöver vi styra om vårt bistånd så att pengarna gör mer nytta. Idag fastnar ofta svenska biståndspengar i byråkratiska processer eller försvinner i korruption. SIDA behöver ställa tydligare krav för utbetalning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Utan att recensera monarkin i stort så är kungen Sveriges statschef och inget i nuläget tyder på apanaget skulle vara för stort eller brukas olämpligt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Kostnaderna för att resa med bil har ökat i raskt takt de senaste åren och är idag alldeles för höga, särskilt för de som är helt beroende av bilen. Men istället för att sänka skatten på fossila drivmedel så borde vi istället öka reseersättningen för de som bor i gles- och landsbygd. På så sätt minskar vi resekostnaderna för de som behöver det mest, utan att gå åt fel håll i klimatomställningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Vi ska inte återinföra den gamla fastighetsskatten. Men det är värt att utreda möjligheten till en markvärdesskatt

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Offentligt finansierad kultur har en självklart plats i det svenska samhället, men vi kommer i framtiden även behöva mer av den konsumentfinansierade, helt fristående kulturutövningen. Finansieringen av de statliga kulturinstitutionerna bör även ses över. Det är svårt att motivera varför en ensamstående mamma i Pajala ska tvingas betala för Kungliga Operan i Stockholm.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Om vi ska klara den gröna omställningen och fördubbla vår elproduktion de kommande 8 åren behöver vi alla fossilfria energikällor vi kan få, inklusive vindkraften. Bara det senaste året har utbyggnad för 15TWh vindkraft stoppats av kommuner, detta motsvarar mer än två kärnkraftsreaktorer. Det håller inte. Vi behöver göra det enklare för nyetablering av vindkraft i Sverige, särskilt till havs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Vi behöver göra mer för att hjälpa människor i utsatthet, inte mindre. Att förbjuda tiggeri kommer inte förbättra tillvaron för någon, utan bara ytterligare driva på utanförskap och stigmatisering av en redan utsatt grupp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Det juridiska könet fyller idag ingen väsentlig funktion, och det finns inget egentligt hinder för att införa ett tredje alternativ för de som inte identifierar sig med varken man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Det är i grunden bra att föräldrarna själva kan bestämma hur föräldraledigheten fördelas, inget vet bättre än dem hur man får ihop sitt vardagspussel. Ett jämlikt uttag är dock eftersträvansvärt, och därför bör de tre månader som är vigda åt respektive förälder (också kallat "pappamånader") vara kvar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Att man inom ramen för sitt vårdval också har möjlighet att nyttja web-tjänster är i grunden bra, men det är uppenbart att systemet idag missbrukas. Vårdapparna ska inte bli ersatta enligt samma kostnadskalkyler som fysiska vårdcentraler, utan få en betydligt lägre summa per patient/timme.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Det är i grunden bättre med permanenta uppehållstillstånd än tillfälliga. PUT leder till en större trygghet för den enskilde och starkare incitament till integration. Chansen att säkerhetsläget i en flyktings hemland skulle drastiskt förbättras under tiden ett TUT gäller är väldigt liten, och ansökningar om att förnya tillfälliga uppehållstillstånd upptar onödiga resurser som kan gå till annat.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Försvaret av Sveriges territorium och invånare är en av statens absolut viktigaste uppgifter, och det är uppenbart att vår försvarsförmåga är bättre som medlem i Nato än att stå utanför.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Att arbetslöshetsersättningen var högre under pandemin var rätt och riktigt. Däremot är grundprincipen om att skillnaden mellan jobb och bidrag ska vara betydande, och den tillfälliga höjningen bör avskaffas nu efter pandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Idag omfattar strandskyddet 100m från vartenda vattendrag i hela landet. Detta inkluderar mindre diken och väldigt små sjöar. Strandskyddslagen bör avskaffas och ersättas med lokala föreskrifter som bättre reflekterar verkligheten. Att samma regler idag gäller i storstäderna som i Norrlands inland är helt befängt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Försvarsanslagen behöver öka. Men i första hand ska utrymme för detta hittas i befintlig budget, att höja världens redan högsta skatter ska vara en absolut sistahandsåtgärd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: SVT och SR fyller en viktig samhällsfunktion när det gäller folkbildning och nyhetsrapportering. Däremot kan man fundera över om skattefinansierad media verkligen ska konkurrera på den renodlade underhållningsmarknaden. Program som "Gift vid första ögonkastet" och "Första dejten" ingår till exempel enligt mig inte i Public Service-uppdraget.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: I grunden är det bra att ställa om fordonsflottan. Redan idag är elbilar mer populära i nyförsäljning än bensin- och dieselbilar. 2025 är dock en för kort tidsram, 2030 är en rimligare målsättning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: I utbildningspolitiken tycker jag det är väldigt viktigt att politikerna lyssnar på professionen och forskningen. Det finns inget stöd för att utbildningskvalitén skulle öka genom att sätta betyg på 10-åringar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Att omfördela ekonomiska medel utifrån behov tycker jag ibland kan vara motiverat, vissa kommuner har svårare förutsättningar än andra. Däremot kan vi inte hålla på som vi gör idag, där kommuner med budgetunderskott oavsett anledning blir ersatta av kommuner med budgetöverskott. Kommuner ska inte belönas för att missköta sin ekonomi.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Straffskalan för sexköp kan med fördel utökas, men att minimistraffet skulle vara fängelse och inte böter skulle leda till att sexköp ses som ett mer allvarligt brott än både misshandel och våldtäkt, vilket jag inte tycker att det är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Bostadsbristen och de skyhöga hyreskostnaderna i våra storstäder och studentstäder är artificiell och återfinns inte i jämförbara länder. Det är uppenbart att hyresregleringen inte har avsedd effekt och behöver avskaffas. Om lönsamheten för att bygga hyresrätter kan öka kommer vi också se en ökad produktion.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Problemet med tågtrafiken idag är inte att det tar 3 timmar mellan Göteborg och Stockholm, utan att det ofta tar 4-5 timmar på grund av undermålig infrastruktur. Höghastighetsbanan beräknas kosta enorma summor, medan den slutgiltiga nyttan inte är självklar. Jag ser hellre att vi ordentligt rustar upp befintliga banor, med fler spår och bättre underhåll.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Förutsättningarna för sjukvård ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Jag tror regionerna har mycket bättre förutsättningar att leda vårdarbetet än vad en central toppstyrd organisation skulle ha.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Att göra det enklare att säga upp anställda minskar också risken att göra nyanställningar. Vi behöver fler egenföretagare som vågar anställa sin första medarbetare och fler småföretag som vågar växa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Algot Thorin: Behovet av metaller och mineraler kommer inte minska under överskådlig framtid. Istället för att köpa in råvaror från Afrika och Asien framtagna under de sämsta möjliga förutsättningarna när det gäller miljö och mänskliga rättigheter så borde vi göra det enklare för nyetablering av gruvor i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Algot Thorin: Det är uppenbart att Sveriges integrationspolitik måste reformeras i grunden. Men människor på flykt ska få en rättvis prövning av sina asylskäl i Sverige och Europa. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Algot Thorin: Det ska finnas skälig brottsmisstanke för att göra en så pass omfattande integritetsinskränkning som hemlig avlyssning innebär.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Algot Thorin: Skatteskalan kan ha viss progressivitet, men det är viktigt att det fortfarande lönar sig att gå upp i lön.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Algot Thorin: Om det förekommer särskilt skyddsskäl av ett område skog ska den självklart skyddas. Men vi ska fortsätta att ha ett aktivt och livskraftigt skogsbruk i Sverige, det är viktigt för både ekonomin och klimatet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Algot Thorins val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Miljö och klimat

Så svarar Algot Thorin: Många frågor är viktiga att prioritera, men de jag har valt anser jag vara mest angelägna och brådskande.