Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Sandberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vill jöbba för ett mera jämlikt samhälle där vi lever mera i samklang med naturen i st f att arbeta emot. Det senare har nått vägs ände.

Vad har du för yrke?

Flygledare/pesionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Margot Wallström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Koalition mellan S, C och MP.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Thomas Sandberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Extra viktig Idag ingen konkurrens på lika vilkor, kommuner skyldiga att få med alla barn oavsett inlärningsförmåga m. m. medan frislolan kan välja och rata med lika stor elevpeng. Den senare ska vara lägre för friskolor, när de inte har samma omkostnader och inte erbjuder lika bra elevvård som kommunerna. Helst ser jag att staten blir huvudman.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Extra viktig Dagens teknik är bevisligen otillråcklig säkerhetsmässigt och m h t avfallsproblemet. Ny teknik kan ev ändra på båda, men tiden tills ny teknik finns färdig, godkänd och byggd är sannolikt minst 20-30år. Därför måste elproduktion byggas ut, men även amvändning begränsas. Det slösas ofantligt med elenergi, så med minskat slöseri i kombination med mer miljövänlig el blir konsekvenser rimliga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Den som är känd som notorisk våldsbrottsling får finna sig i att bli visiterad utan brottsrubricering i vissa situationer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Det gynnar de välbesuttna. De har råd att betala fullt pris. Om RUT ska vara kvar, så ska det finnas för de som har sämre ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Ju mer bistånd som kommer till utsatta regioner, ju snabbare kan de som lever där bygga ett bättre demokratokt sammhälle. Det lnnebär färre flyktingsr och troligen färre terroristhändelser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Kungshuset förvaltar mycket av vår historia. De kungliga personernas apanage kan ev se över, t ex vilka som har rätt till det.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Extra viktig Genererar mers miljöförstöring, bidraget går främst till de rika med SUVar i städerns där det finns bra kollektivtrafik. Bättre med lägre skatt för de som bor på i glesbygd. En glesbygdsbo betalar 1.70 kr mer/skattekrona än vad man får från offemtliga medel. Storstsdsbon får 1.30 kr mer än vad man betalar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Kan förhoppningsvis minska den vansinniga prisökningen på villor och fritidshus. Hyresfastigheter bör dock å andra sidan inte få någon skattehöjning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Då är risken stor att kulturen i Sverige blir väsentligt mindre och att det blir svårt för de mindre bemedlade att ha tillgång till kulturevenemamg

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Extra viktig En morot till kommunerna skulle vara att en del t ex ett öre/producerad kWh betalas till kommunerna att fördelas till de som drabbas av vindkraftsanläggningar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Ev kan en begränsning av var det får förelpmma finnas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Det kamske skulle vara bra för de som annars kommer i kläm i dagens samhällsordning.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Det ska ändå gå att få rättvisa om den ena parten medvetet försvårar en bra lösning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Extra viktig Nyttan med nätläkare är begränsd och i många fall rent luredrejeri. Vid enklare diagnoser borde 1177 vara bättre. Som det är nu när hälsocentralen där patienten är skriven blir debiterad för nätläkare är fullständigt fel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Kräver bättre underlag och mera tid, eftersom ett sådant beslut ska vara väl underbyggt med bred politisk förankring.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Det blir inte så stor praktisk skillnad m t p allt samarbete som redan nu sker

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Den sänkning som Alliansen gjorde har inte fått någon annan effekt än att de som har svårt att få jobb ofta har en mycket dålig ekonomi och därmed svårare att ta sig ur situationen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Kommunerna bör ändå ha möjlighet att begränsa byggnader nära vatten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Försvaret bör bli starkare, så vad finns det annars får rimliga alternativ?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Extra viktig Det ska finnas bra kulturutbud och pålitlig nyhetsförmedling som inte är reklamfinansierad

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Lite i tidigaste laget, men generellt bra inriktning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Extra viktig Det skulle kunna vara en annan form, t ex en information till eleven tillsammans med föräldrar. Det krävet dock att skolan får mera och bättre resurser t ex alla lärare behöriga och flera lärare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: En fattig kommun har lika många lagar m. m. att leva upp till som en rik men i de rika bor det flera och det ger ett bättre skatteunderlag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Begränsad effekt. Bättre att förbygga behovet med ett öppnare och tryggare samhälle.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Risken stor för segregation. Samtidigt behövs nyproduktion vilket kanske måste skattefinansieras till viss del.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Bra som ett alternativ till flyg, men det får inte ske på bekostnad av underhåll och mera angelägen nybyggnation som Norrbottniabanan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Kan förhoppningsvis ge mindre administration och mera likvärdig sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Kanske med krav på intyg ftån läkare eller sjuksköterska.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Det måste finnas trygg anställning. En arbetsgivare har redan idag rimliga möjligheter att säga upp personal om de blir övertaliga eller missköter sig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Sandberg: Sverige har alldeles för lätta regler för att öppna gruvor, det har historien visat. Det ska utöver noggrann miljöprövning finna krav på fonder/liknande för att betala återställning av gruvor vid t ex konkurser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Sandberg: En noggran kontroll ska utföras för beviljande av ansökan, och takten på godkännande bör vara sådan att samhället har resurser att ta hand om asylsökande vad avser utbildning i svenska och yrkesutbildning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Sandberg: Högre skattetryck genererar större risk för fusk. Bättre höja moralen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Sandberg: Vi måste öka artrikedom och skydd av hotade arter, annars kommer den avkastande skogen att växa sämre. Skogsägare har nytta av att ta miljöansvar för sin skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thomas Sandbergs val:

 • Energipolitik
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning