Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Brita Wessinger (fotograf )

Brita Wessinger

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag kommer driva på för att förverkliga det samhälle där demokrati, rättvisa, hållbarhet, solidaritet gäller för alla, ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Presentera dig själv

Efter ett långt, rikt yrkes- och privatliv har jag kommit fram dit jag hör hemma, i Miljöpartiet de gröna. För mig är våra solidariteter också mina grundläggande värderingar. Det finns inget viktigare än att vara engagerad i det parti som vill att framtiden ska vara något att längta till, i solidaritet med alla arter och alla människor, för våra barn och barnbarn, för kommande generationer.

Vad har du för yrke?

Egenföretagare, bibliotekarie, journalist, facklig ombudsman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Malala Yousafzai

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill förstås att vår politik ska få så mycket genomslag som möjligt. Vi är det parti som har konkreta förslag för att klara klimatkrisen, för att komma tillrätta med orättvisorna mellan människor, för mer jämlikhet. För att få igenom vår politik behöver vi en stark majoritetsregering med så lika värderingar som möjligt = en S, MP, C, V - regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Brita Wessinger

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Brita Wessinger: Extra viktig Det är viktigt att varje skattekrona går till den verksamhet vi skattebetalare betalar för. Att då dela ut "våra" pengar som vinst i stället för att gå till barns utbildning är helt fel. Bort med vinster i välfärden!

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Brita Wessinger: Extra viktig Kärnkraft är inte hållbart, uran ska grävas upp, säkerheten i oroliga tider är en stor risk, liksom hur vi ska förvara avfallet. Det finns andra och mycket billigare energikällor som är mycket säkrare och i och med att möjligheterna till lagring av el i batterier, från vatten, vind och sol, blir bättre och stabilare, så finns ingen som helst anledning att bygga kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Brita Wessinger: Att upprätta visitationszoner pekar ut hela områden som kriminella. Helt fel sätt att angripa problemen, fruktansvärt för de som bor där att känna sig så utsatta, utöver det de redan är. Upprätta trygghetszoner istället, med ökade möjligheter att aktivera barn och ungdomar i kultur- och idrottsföreningar, fler områdespoliser.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Brita Wessinger: RUT-avdraget skulle må bra av att ses över. Vi vill att det ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, där människor lagar sina grejer istället för att slänga och köpa nytt, där människor som behöver hjälp med att städa, skotta snö och fixa i trädgården, ska ha råd att anlita någon för att göra det. Det skapar jobb och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Brita Wessinger: Extra viktig Det här är en av de gröna grundprinciperna: solidaritet med alla människor! Vi måste satsa mer pengar på biståndet i det läge vi är nu, där klimatkatastroferna härjar, med torka, översvämningar, bränder och kriget i Ukraina med tillhörande vetebrist, hunger och misär. Sverige är ett rikt land, vi har råd att bistå de som har det svårt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Brita Wessinger: Jag tycker att alla människors lika värde är viktigt att tänka på när vi pratar kungahus. Att inte bli behandlad som lika värd är ovärdigt vem det än är. Släpp ut alla ur kungahuset, ge dem frihet och låt dem leva sina liv som vanliga människor.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Brita Wessinger: Extra viktig Helt galet att sänka skatten på bensin och diesel när vi är mitt i en klimatkris och måste få bort alla fossila bränslen. Att sänka skatten ger dessutom Putin miljarder till invasionskriget i Ukraina. Det måste stoppas och det gör vi inte genom sänkt skatt. Tvärtom måste vi från politiskt håll signalera högt och tydligt hur viktigt det är att ställa om, för freden och hela världens skull.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Brita Wessinger: Vi är inte nöjda med hur beskattningen är idag. Vi vill att bostäder beskattas och det ska förstås vara rättvist och enhetligt. Till dess att vi kan driva igenom en reform av skatten på fastigheter, behöver vi införa ett höjt tak för den kommunala fastighetsavgiften. I reformeringen vill vi skapa en progressiv beskattning av fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Brita Wessinger: Extra viktig Kulturens alla yttringar är viktiga förutsättningar för vår demokrati. Därför ska kulturen vara fri och oberoende och få det stöd som den behöver för sin överlevnad. Jag ser gärna att de privata aktörerna stöttar kulturen mer och kan göra avdrag för det, men stödet från det offentliga måste vara grunden för just friheten och oberoendet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Brita Wessinger: Otydlig fråga, svårt att välja mellan ganska dåligt och ganska bra. Kommunerna behöver ta in överväganden om vindkraftverk i sin översiktsplan, för att säkra att ställningstagandet från kommunen är noga övervägt. När översiktsplanen fastställs infaller kommunens veto. Förutsättningarna för eventuella vindkraftverk blir då tidigt tydliggjorda för kommuninvånarna och möjliga vindkraftsinvesterare .

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Brita Wessinger: Ett samhälle där människor har behov av att tigga är inte ett solidariskt, jämställt samhälle. Ingen ska behöva tigga. Att förbjuda det är ingen lösning. Vi måste se varje tiggare som den människa den är, som måste behandlas likvärdigt och få det stöd hen behöver för att komma ur det som gör att hen tigger. Finns problemet här ska vi lösa det här, om det är i annat land, ska det adresseras dit.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Brita Wessinger: De av oss som inte är vare sig man eller kvinna ska ha rätt att leva sina liv som de är och vara den de är. De ska självklart kunna bekräfta sin identitet genom att det finns ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Brita Wessinger: Svårtolkad frågeställning. Jag gör ett försök: I Miljöpartiet vill vi att barn ska ha rätt till att vara med de vuxna som är del av deras familj. Därför vill vi dela föräldradagarna i tre, där två tredjedelar används av de som formellt är föräldrar och den tredje kan användas fritt av föräldrarna alternativt överlåtas till annan vuxen som är just del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Brita Wessinger: Varje skattekrona till vården ska gå till vården, inte till vinstföretag. Privata nätläkare har visat att digitala patientmöten fungerar, men de dränerar den offentligfinansierade vården på resurser och gör att pengarna inte räcker till livsavgörande vård, som offentlig sektor måste prioritera. Därför måste den offentliga vården få mer pengar, öka sin digitala verksamhet och prioritera rätt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Brita Wessinger: Permanenta uppehållstillstånd ger rätt förutsättningar för att bli en del av vårt samhälle. Barn och vuxna ska få känna den trygghet det innebär att kunna planera sina liv. Tillfälliga uppehållstillstånd skapar utanförskap, ohälsa och otrygghet.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Brita Wessinger: Nej, jag vill inte att Sverige går med i NATO. Det finns alternativ, där vi förstärker totalförsvaret, stärker försvarssamarbetet med våra närmaste grannländer, med Storbritannien/EU-länderna och med NATO, fortsätter kräva stopp och förbud för kärnvapen, verkar för demokrati, mänskliga rättigheter, fred. Att Turkiet villkorar Sveriges ansökan visar att det finns stora problem med NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Brita Wessinger: Vi vill ha ett gemensamt trygghetssystem där ingen faller mellan a-kassa/f-kassa/försörjningsstöd. Ett steg på rätt väg är att börja med att höja grundersättningen i a-kassan och vi vill att den ska omfatta alla som arbetar. Alla kan drabbas av sjukdom eller bli arbetslös, det ska inte innebära att man får gå från hus och hem. Ersättningarna måste ligga på rimliga nivåer för ett drägligt liv.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Brita Wessinger: Extra viktig Strandskyddet är en förutsättning för att vattenlevande varelser ska kunna leva vidare, vi får inte förstöra deras barnkammare. Strandskyddet behöver stärkas där exploateringen är hög, men det finns ställen där vi ser att strandskyddet kan lättas, alltid miljöprövas. Strandskyddet och allemansrätten hör ihop och är viktiga delar av våra möjligheter att uppleva naturen, de ska vara kvar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Brita Wessinger: Det finns inget annat sätt att solidariskt finansiera de ökande kostnaderna för försvaret. Men, för att det ska vara solidariskt på riktigt behöver de som har mest bidra mest. Detta får inte drabba de som har det svårt. Därför vill vi införa en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Brita Wessinger: Public service ska vi inte lägga oss i. Public service ska ha ett starkare skydd i grundlagen för att hindra politisk styrning. Public service ska vara starkt och utbudet brett. För att kunna fortsätta vara fria från påverkan behöver public service ha en stabil finansiering.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Brita Wessinger: Extra viktig Vi har ett beslut om att klara Parisavtalet och Agenda 2030. Då måste vi sluta sälja fossildrivna bilar så fort det bara går. Allt annat är att lura människor in i en dålig affär. Men vi måste ge de som inte har tillgång till kollektivtrafik och jord- och skogsnäringarna bättre förutsättningar med statliga stöd för omställning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Brita Wessinger: Det finns ingen forskning som visar att betyg är bra för barn. Allt vi kan göra för att minska den psykiska ohälsan och stressen hos unga ska vi göra. Betyg ska vi inte ha förrän i årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Brita Wessinger: Bra att se över utjämningen mellan kommuner, så att det blir mer rättvist. De kommuner som bidrar till omställningen ska få mer resurser. Staten behöver också gå in och stärka ekonomin i kommuner och regioner för lönesatsningar och fler anställda i hälso- och sjukvården och i förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Brita Wessinger: Att se en annan människas sexualitet som något som går att köpa är fel. Det behöver samhället markera mot genom att skärpa straffet för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Brita Wessinger: Att införa marknadshyror på nya hyresrätter riskerar att skapa ett samhälle som ökar segregationen och ge ökad bostadsbrist för de med med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Brita Wessinger: Klimatkrisen är här och vi måste göra allt vi kan för att minska våra fossila avtryck. Att åka tåg är att göra rätt. För att fler ska kunna göra rätt vill vi satsa på tåg i hela landet, nya stambanor och fler dubbelspår och när vi då bygger nya spår är det förstås självklart att de nya tågen på de nya spåren går fort.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Brita Wessinger: Att ändra huvudmannaskapet för sjukvården löser inga problem. Bristen på personal och därmed brist på vårdplatser och långa vårdköer behöver lösas genom att lyssna på personalen och dess företrädare. I regionerna finns olika förutsättningar och mängder av lösningar. Att staten behöver skjuta till mycket mer pengar och regionerna samarbeta mer är också lösningar på sjukvårdens problem.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Brita Wessinger: Karensdagen skapar orättvisa. Många har inte råd att vara hemma och går till jobbet fast de är sjuka och riskerar därmed sin egen hälsa och alla andras. Andra kan jobba hemifrån fast de är sjuka, de smittar ingen och kan anpassa dagen efter måendet. De som inte har råd med karensdag är ofta lågavlönade, med fysiskt krävande jobb. Såna orättvisor kan vi inte acceptera. Bort med karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Brita Wessinger: Svensk arbetsrätt ger arbetsgivare stora möjligheter att säga upp personal redan idag. Att göra det ännu enklare skapar otrygghet och brister i arbetsmiljön, ger sämre produktion och lägre lönsamhet. Satsa mer på arbetslivstrygghet, bort med gig-ekonomin, för ett bättre företagsklimat.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Brita Wessinger: Att öppna nya gruvor ger oåterkalleliga skador. Vi har redan förstört så mycket av förutsättningarna för rennäringen, för våra stora rovdjur och för många levande arter genom vårt omåttliga sätt att förbruka jordens resurser. Därför ska varje ansökan om att öppna ny gruva avgöras av naturens och rennäringens behov, av möjlig återvinning av redan befintliga resurser, för ett hållbart liv för alla.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Brita Wessinger: Att fly från krig och kunna söka asyl i ett annat land är en mänsklig rättighet som ska värnas. Vi vill utöka antalet kvotflyktingar, vi vill att vårt samhälle ska vara medmänskligt i solidaritet med de som behöver hjälp och skydd. De som kommer till oss ska bli en del av samhället, snabbt få språk och möjlighet till att kunna försörja sig. För ett samhälle i tillit och demokrati.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Brita Wessinger: Lite mer kan också vara mycket mer om det krävs för att klara upp brotten som de grova kriminella utför. Men, övervakning och hemlig avlyssning måste göras så att den personliga integriteten ändå respekteras. I dagsläget finns inget att välja på, men när vi satsar på skolor med bra pedagoger, ger alla barn ett liv utan kriminalitet, då behövs inte längre avlyssning och övervakning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Brita Wessinger: För att klara den rättvisa solidariska omställning som krävs för att klara klimatet, miljön, naturen och vår egen överlevnad behöver de som är rika bidra mer. Både för att de har råd och för att de är de som skapar de största koldioxidutsläppen. De som skadar vår planet och våra förutsättningar för överlevnad mest ska betala för det.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Brita Wessinger: Extra viktig Vi har i riksdagen gemensamt fattat beslut om att skydda naturen, genom Parisavtalet, Agenda 2030, i EU, men det är bara vi i Miljöpartiet de gröna som hela tiden jagar på för att uppfylla våra löften, för det är en fråga om överlevnad för alla arter, för kommande generationer. Vi måste skydda de urskogar vi har kvar, vi måste skydda minst 30 % av land och hav, vi måste göra det nu.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Brita Wessingers val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning