Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders A. Aronsson (fotograf null)

Anders A. Aronsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Lång politisk erfarenhet, förankrad såväl i stad som på landsbygd, reflekterar på tvären, ifrågasätter strukturer och system som inte fungerar, hittar lösningar. Håller en fast socialliberal linje. Ordförande i socialnämnden för barn och unga i åtta år. Numera vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden. Engagerad för FNs konvention om barnets rättigheter, hur vi genom för den i praktiken.

Presentera dig själv

En glad värmlänning i Uppsala. Yrkesverksam bl a som personaldirektör för LRF och som studieförbundsrektor. Aktiv i kommunalpolitiken i Uppsala. Många långvariga uppdrag för folkhögskolor. Distriktsordförande i IOGT-NTO Öst. Medlem i HBTQ-liberalerna. Två vuxna barn. Numera gift med Göran.

Vad har du för yrke?

Företagare, skogsbrukare, folkbildare, under yrkeslivet personaldirektör mm

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre med största möjliga inslag av liberaler, för största möjliga genomslag för liberal politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anders A. Aronsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det är viktigt med friskolor, att det finns alternativ till kommunalt drivna skolor, vilket ger underlag för det fria skolvalet. Det är bra framförallt för eleverna och därmed samhället med välskötta skolor, med välutbildade lärare och god ledning, vilket förstås gäller oavsett vem som driver skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Kapacitetsbristen när det gäller elektricitet blir alltmer påtaglig, här är det många års underlåtenhetssynder; brist på handlingskraft; som blir alltmer uppenbar. Det kommer att ta lång tid att komplettera med mer kärnkraftsel, det är bråttom att komma igång med utbyggnad inte minst av nya effektivare kärnkraftstekniker. Den elbrist vi har redan idag ger nu smärtsamma ekonomiska effekter!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det behövs många insatser för att minska kriminaliteten och öka tryggheten. Bättre förutsättningar för samarbete mellan förskola/skola/socialtjänst/polis är mer effektivt än visitationszoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: RUT-avdraget har visat sig underlätta vardagen för många som behöver just hushållsnära tjänster OCH flyttat många "svartjobb" till vita, skattemässigt reglerade och pensionsgrundande inkomster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Extra viktig Även om den egna hushållsekonomin och samhällsekonomin i Sverige kan kännas kärv så är vi i internationell jämförelse oerhört gynnare. Solidariteten med de människor som har det svårt i länder med svag ekonomi och låg utvecklingsgrad är viktig att upprätthålla. Samtidigt finns det behov av effektivisering av de sätt som biståndsmedlen ges idag.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Medlemmarna i den kungliga familjen utför de representativa uppdrag de har på ett mycket bra sätt, såväl inom landet som vid besök i andra länder. Den ordning vi har är bra, de statsmedel som ges för funktionen som statsöverhuvud ger gott utbyte.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det av miljö- och klimatskäl angelägna minskade nyttjandet av bensin och diesel kommer att fortsätta även om skatten sänks för att inte vardagsekonomin ska gå helt åt skogen, inte minst för alla på landsbygden som inte har någon tillgång till kollektivtrafik och det heller inte funkar med cykeln som transportalternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Konstruktionen av fastighetsskatt/fastighetsavgift behöver ses över, förändras. Den fastighetsskatt som togs bort 2008 gav många tokiga effekter, men den variant vi har idag är inte heller så bra.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det vore bra om det satsades mera resurser på kultur i alla dess former, t ex genom privata sponsorer (vilket ju sker redan idag). Men detta utan att sänka anslagen från det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Energiförsörjningen kan inte ses enbart i lokalt perspektiv.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det bästa vore att det inte finns någon som har anledning att tigga! Men tills vi når dit - inga förbud. Viktigast i detta sammanhang är att barn inte exploateras, tvingas tigga. Här har socialtjänsten en viktig uppgift att agera om det finns misstankar om att barn far illa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det vore bra att utreda detta närmare, det är många aspekter (juridiska, sociala etc) att bedöma.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Ordningen idag, med nittio dagar öronmärkta till varje vårdnadshavare, är bra. Bör behållas. Men grundkonstruktionen skulle kunna göras med flexibel, t ex så att man skulle kunna ta ut fler dagar med lägre ersättning eller färre dagar med högre ersättning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Ett förslag som är såväl patient- och teknikfientligt! Men ersättningsmodellerna måste justeras, här har inte regionerna hängt med, de digitala möjligheterna utvecklas snabbare än regionernas ersättningssystem.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Vi behöver ha samma regelsystem för hela EU. Permanent uppehållstillstånd ger trygghet, men det kan inte vara huvudregel rakt av. Som nu måste individuella bedömningar göras.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Ja självklart, även om det finns risker med att vara medlem. Men riskerna med att INTE vara medlem är väsentlig större. Liberalerna har drivit på om NATO-medlemskap i många år.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Underlätta för företag att anställa istället! Lägre arbetsgivaravgifter så att det blir möjligt företag att anställa fler och lägre skatter för de som anställs, då blir det fler som kommer i arbete vilket är gynnsamt för alla parter - inklusive att det ger ökade skatteintäkter.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: I många landsbygdskommuner finns det hur mycket stränder som helst, det finns utrymme för viss, försiktig bebyggelse. Men även om kommunen är positiv, så kommer de regleringsivriga länsstyrelserna och lägger sin dödande hand över sådana initiativ.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Varför speciell skatt just för försvaret?? Försvaret är en basuppgift för staten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Public service behövs i än högre grad när mediaflödet är så stort och förekomsten av fake news ökat. Vi behöver radio och TV som präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Fram till 2025 är det för kort tid för ett sådant förbud. Övergång till eldrift eller andra mer miljö/klimatanpassade alternativ är angelägen, men det tar tid att få fram driftsalternativ som fungerar inte bara på Södermalm i Stockholm, utan i hela landet, för långa transporter, för landsbygd, för kalla vintrar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det är viktigt med ett likvärdigt kunskapsfokus och då har betygsättning en viktig roll. Att sätta betyg är ett sätt att visa omsorg och att vara tydlig med hur kunskapsmålen uppnås.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det finns ett utjämningssystem redan idag och det är rimligt med en viss omfördelning. Men att flytta om än mer - nej!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det ger en tydlig signal om hur samhället ser på detta brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Hyresregleringssystemet behöver ses över, i syfte att avreglera i möjligaste mån, med bibehållande av stark ställning för hyresgästerna inklusive besittningsskydd. Men hyresgästföreningarnas kollektivistiska monopol behöver brytas. För nya hyresrätter vore marknadshyror bra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Se till att de banor som finns fungerar! Bygg ut till fyra spår hela vägen Uppsala - Stockholm.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det behövs ökat inslag av strategisk vårdplanering och initiativ för långsiktig kompetensförsörjning. Men att statlig styrning av sjukvården skulle vara en patentmedicin för att lösa alla problem, så enkelt är det inte.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det bör finnas en självrisk i sjukförsäkringen, på samma sätt som det finns i andra försäkringar. Karensdagen ha dessutom visat sig ha effekt i form av färre korta sjukskrivningar, utan att folkhälsan äventyrats.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Det behövs en modernisering av LAS och även MBL, en anpassning till hur arbetsmarknaden ser ut idag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders A. Aronsson: Tillståndsprocesserna för att öppna gruvor är gruvligt komplicerade och tar alldeles för lång tid. Det måste vara möjligt att hantera ansökningar snabbare, utan att ge avkall på miljökraven. Ambitionen om snabbare hantering innebär inte att alla ansökningar ska beviljas, men processerna måste bli effektivare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders A. Aronsson: Asylrätten är viktig, men det måste ske individuella bedömningar. De som får avslag ska inte vara kvar här!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders A. Aronsson: Åklagare och polis måste få bättre möjligheter att bevaka/spana på personer som uppenbarligen rör sig i kriminella gäng.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders A. Aronsson: Mer inkomst för den enskilde att disponera ger utrymme för konsumtion av varor och tjänster, vilket i sin tur ger fler jobb, vilket ger fler som har inkomster, vilket ger mer skatteintäkter osv....

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders A. Aronsson: Sverige har oerhört stora skogar och en hel del är redan skyddad. Vid inskränkningar av äganderätten för den enskilde skogsägaren måste staten kompensera ekonomiskt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders A. Aronssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Anders A. Aronsson: Energipolitik - elbristen är redan idag påtaglig, omställning framförallt av miljö/klimatskäl förutsätter ju att det finns tillräckligt med el. Lag och ordning - ett statligt grunduppdrag, krafttag behövs mot kriminaliteten Skolan - avgörande för alla barns frihet, möjligheter och framgång i livet