Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Britt-Louise Berndtsson (fotograf PeKa Foto)

Britt-Louise Berndtsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Brinner för alla människors lika värde. Är centerkvinna och därmed extra fokus på jämställdhet genom livet. Brinner också för landsbygdsutveckling - byggt och förtätar fibernät. Viktigt med det nära i samhället och i livet. Är engagerad i hälso- och sjukvård regionalt - viktigt att förebygga o stärka den nära sjukvården. Du ska kunna lita på att få tid på vårdcentral vid behov. Du kan lita på mig!

Presentera dig själv

Jag är lantis och mormor till 3 härliga barnbarn. Bor numera i utkanten av Urshult i Tingsryds kommun med utsikt över sjön Åsnen. Älskar naturen. Gillar att njuta av kultur i olika former samt att resa. Har varit politiskt aktiv sedan mitten av 1990-talet (föutom CUF under tidiga tonåren). Jobbat som språklärare, chefssekreterare, projektsamordnare internationella projekt o biblioteksutveckling.

Vad har du för yrke?

Ideellt engagerad

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att det är en stabil majoritet så nära mitten som möjligt, så att Sverige kan regeras. Partier måste kunna ta ansvar. Världen är ingen lekstuga.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Britt-Louise Berndtsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Friskolor är oerhört viktiga där kommunen dragit in sin skola med olika ihåliga motiveringar och bygden startar i stället. Friskolor ger också valmöjlighet att välja särskild inriktning eller helt enkelt kvalitet. Varje företag måste kunna få ett visst överskott för att säkra framtiden genom utveckling av kompetens, teknik, undervisningsmaterial, ta del av kulturevenemang, göra studiebesök mm.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Viktigast är att satsa på de energislag som är verkligt hållbara sol, vatten, vind, vågkraft, biobränsle av olika slag och vätgas. Jag står för grön omställning och gör mitt bidrag genom att producera min el via solceller och köra elbil utan fossilt. Kärnkraftsavfall är stor risk i 100 000 år - inte hållbart.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Redan idag kommer larm om att folk stoppas av polisen pga ett visst utseende. Vi ska inte i vårt land sortera folk och ha förutfattade meningar om vilka som begår brott. Det är brotten som ska både förebyggas och bekämpas. Folk ska ha möjlighet till arbete och goda fritidssysselsättningar. Rättskaffens människor finns överallt, liksom brottslingar. Alla människor lika rätt och värde gäller för mig

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Centerkvinnorna drev fram RUT-avdraget och det ska absolut finnas kvar. Det gör svarta jobb vita, dvs skatt kommer in via momsen, folk tjänar pengar som de betalar skatt på, får pensionsgrundande inkomst. Det både ger bidrag till välfärden och ger välfärd och trygghet till den som jobbar i dem. Många har ingång till jobb den vägen, en början på ett CV. Det ger kvinnor chans att driva företag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Sverige kan bidra till bättre villkor i utvecklingsländer. Det ger människor hopp och framtidstro i deras eget land. Vågar stanna kvar och utveckla. Vi har spetskompetens inom vissa områden och kan bidra med efterfrågad kunskap. En jämnare värld blir säkrare och tryggare. Brunn i byn t ex hjälper kvinnor och barn att kunna jobba i skolan och med odling än att riskera våldtäkt längs lång vattenväg

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Kungahusets pengar går till mer än själva familjen - fastigheter ska skötas om. Kungafamiljen jobbar som ambassadörer för Sverige och svenskt näringsliv. Den är också förebild i många sammanhang. Har man inte monarki blir det en president och val till detta som kostar pengar, utan att det ger samma ambassadörskap.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Folk på landsbygden behöver bilen, men den kan fyllas med grönt innehåll eller vara elbil och snart vätgasbil. I en övergångsperiod som nu kan bidrag ges/el skatt sänkas något, men inte på sikt. Vi ska inte minska på inblandning av grönt drivmedel. Vi måste ta klimatomställningen på allvar och utvecklingen inom grönt går snabbt nu.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Vi som äger ett hus har betalat det med lön o skattade pengar. Vi har betalat skatt på sparat kapital innan vi köpte huset och vi ska underhålla det hela för att inte förstöra vår satsning. Vi får betala dyrt för anläggningar som vatten o avlopp, fiber, el osv antingen vi bor i samhälle eller på landet. Oftast dyrare på landet. Vi ska inte straffas också.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Kulturen har ett egenvärde i sig. Alla ska kunna ta del av kultur till rimlig kostnad eller gratis som biblioteken. För den som bor på landsbygd krävs i regel en bilresa för att kunna nå utbudet. Kulturen ger samhörighet, inspiration, väcker tankar, ger njutning, är hälsofrämjande. Den ska vara så fri som möjligt i utförande - med privata aktörer kan den styras mer bli ofri.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Jag önskar grön omställning o nå fossilfritt och hållbart. Kommunen ska ha aktuell vindkraftsplan, peka ut lämpliga ställen för vindkraft och så ska detta gälla när projektering påbörjas. Ska man säga nej, ska det ske innan pengar satsas av företag, inte senare då opinionen trycker på.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Det som är och ska vara förbjudet är människohandel - att tvinga människor att tigga, att utnyttja deras utsatthet. Vi ska ha en fungerande arbetsmarknad och möjlighet till utbildning och kompetensutveckling för dem som behöver. Andra länder i EU ska ha skyddsnät och välfärd för sina medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Varje människa ska ha rätt att vara och utvecklas som sig själv, inte som någon annan har satt ett kryss i en ruta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig I den bästa av världar vore vi jämställda redan, men så är inte fallet. Ibland går den utvecklingen t o m bakåt. Kvinnor får så mycket lägre livsinkomst att vi måste se till att de kommer tillbaka till arbetsmarknaden i rimlig tid. Det handlar också om att skapa förebilder tills barnen själva blir vuxna och ska vara föräldrar, bryta gamla mönster. Både män och kvinnor behövs i hem och i samhälle.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Privata nätläkare utmanar och kompletterar offentlig vård. Offentlig vård behöver bli mer snabbfotad och erbjuda liknande och seriös vård på samma sätt samtldigt som offentlig vård blir mer lättillgänglig som helhet på hälso-/vårdcentraler. Folk ska veta och känna sig trygga i att de kan nå vården om de behöver.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Om man får ett permanent uppehållstillstånd kan man börja bygga en framtid i det nya landet på ett helt annat sätt än utan. Det ger en trygghet framåt att satsa och bidrar därmed till integrationen. Svårare än så är det inte.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Juat nu känns detta som enda vägen. Däremot finns det/kan finnas ledare i andra NATO-länder som inger viss tvekan. Men en säkerhetspakt känns bra för ett litet land. Ensam är inte stark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Oavsett bidrag är det viktigast att man tjänar mest på att jobba. Det får inte vara så att det känns mer kostsamt att jobba än att vara arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Vi behöver ha attraktiva bostadslägen på landsbygden med sjöutsikt. På landsbygden har vi så mycket vattendrag/sjöar och plats. Varför ska det bara vara tillåtet i städer att bygga vid vatten?! Landsbygden är inget friluftsmuseum - det är områden där folk vill bo och verka och det är dessutom hälsosamt. Låt kommunen avgöra vilka områden som ska vara skyddsvärda och släpp resten fritt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Vi har skatt på skatt och moms på skatt så det räcker i vårt land. Bättre att se över antalet statliga myndigheter - behövs alla? Hur kan vi inom staten agera effektivare - få ut mer av varje skattekrona?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Jag är nöjd med det utbud som finns. En lagom blandning. För att få människor att upptäcka de mer "seriösa" inslagen behövs det glättiga. UR är viktigt i sin gren.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Vi behöver bli fossilfria, men det är innehållet i tanken som räknas inte bilen som sådan. Folk måste få ha tid på sig att planera för inköp av ny bil, så lite längre horisont krävs.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Det viktiga är att barn och familj får besked om barnets utveckling inom skolan via samtal - vad som går bra, mindre bra. Det behövs en ärlig dialog om hur man tillsammans kan bidra till att nå målen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Jag är anhängare av utjämningssystemet i vårt land. Men jag är också för att regioner/kommuner får del av inkomster på naturtillgångar som exploateras i deras område.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Den som köper sex utnyttjar en annan människas utsatthet, bidrar till människohandel och tar ingen hänsyn till människan/barnet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Nybyggda lägenheter är det som diskuteras. Detta är ett bra förslag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Det tar för lång tid att utveckla höghastighetsjärnväg och kostar onödigt mycket. Vi behöver fler järnvägsspår för att tågen ska komma fram och gå i tid. Viktigt att fler väljer järnväg för sin kommunikation både gods och människor, då är fler spår med god kvalitet viktigare än hastigheten. Idag kan vi ju inte åka i full fart på de spår vi har pga brister.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Vad skulle bli bättre då? Vi behöver viss statlig styrning av sjukvården - t ex nationella riktlinjer, läkemedelsrekommendationer vilka som får användas, spridning av mycket högspecialiserad vård så den kan nås i olika delar av landet. I övrigt ska vården vara anpassad till den region o de människor den servar och närhet till beslut och beslutsfattare som känner till förutsättningarna är viktigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Här har jag en egen uppfattning att det nog skulle tjäna samhället väl om vi stannade hemma när vi är halvsjuka. Det sprider mindre smitta både på jobbet, i samhället i stort och i skola/förskola. Man blir snabbare kry om man lyssnar på kroppen. Arbetsgrivaren har ändå ett ansvar att ta hand om personal med korttidssjukskrivning el s k måndagssjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Vi måste få en rörligare arbetsmarknad. Som det varit hittills har folk stängts inne på jobbet av rädsla för att hamna sist på ny arbetsplats, och därmed ligga i farozonen för först ut. Det är bra att byta arbetsplats ibland och ibland t o m nödvändigt för att må väl. Om vår arbetsmarknad blir mer flexibel tas stigmat kring arbetslös ett tag bort.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Först måste vi få till ökad makt till den enskilde över sitt ägande av mark. Enbart undersökningstillstånd för gruvverksamhet kan lägga en död hand över ett lant- el skogsbruksföretag under åtskilliga år. Bonden kanske just skulle bygga ut t ex. Det blir en våt filt över ens eget företag. Ökad rättvisa till markägaren och därefter till region/kommun.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Asylsökande har vi åtagit oss genom internationella konventioner att ta emot. Vi har plats i vårt långa land, men vi behöver absolut bli bättre på äkta integration och spridning av nya svenskar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Britt-Louise Berndtsson: Extra viktig Den som sköter skogen bäst är ägaren som är engagerad i sitt eget företag. Staten har stort skogsinnehav och möjlighet att avsätta skog. Välskött skog som avverkas i rätt tid och ersätts med nyplanterad skog ger bäst fångande av koldioxid. Icke växande skog fångar ingen el mycket lite koldioxid. Skogen är också en av våra viktigaste råvaror och handelsvaror.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Britt-Louise Berndtsson har hoppat över denna fråga