Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gunnel Lindby (fotograf null)

Gunnel Lindby

Svar i valkompassen

:

Gunnel Lindby

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Jag vill inte att vinstpengar ska gå till aktieutdelningar och liknande. Men ett företag måste kunna få göra vinst som kan användas vid ev senare förluster,

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Om kärnkraften kan produceras på ett säkert sätt, och om avfallet kan omhändertas utan fara för liv och hälsa så kan kärnkraften vara ett bra alternativ. Jag hoppas och tror att tekniken utvecklas så att alla faror elimineras till ett minimum.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Om ALLA individer visiteras så är jag för förslaget. Det får inte vara så att somliga med utländskt utseende ska visiteras oftare än andra.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Extra viktig RUT-avdraget har gett många äldre möjlighet att kunna betala för hushållsnära tjänster. När orken inte räcker för t.ex städning så kan man köpa den tjänsten tack vare RUT-avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Sverige måste fortsätta att hjälpa andra länder, men vi måste ha koll på vad biståndet används till.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Pengarna ska räcka till att underhålla slott och andra viktiga byggnader. Det måste få kosta pengar. Sen måste det finnas begränsningar i hur många individer som får ta del av apanaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Extra viktig Vi ska inte uppmuntra till användning av fossila bränslen, som dessutom importeras från andra länder. Bättre då att förnyelsebar energi, producerad i Sverige, ska få bra villkor så att priserna kan hållas nere.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Extra viktig Att betala skatt på innehav är ingen bra ide. Bättre att beskatta egendomarna när pengarna är realiserade.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Kultur är viktigt för folks mående, men bör kunna finansieras av den egna verksamheten. Dock kan en del bidrag ges från det allmänna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Kommunerna måste ha möjlighet att bestämma över sitt eget territorium. Men det ska då också finnas möjlighet att säga ja till vindkraften.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Det ska inte vara förbjudet att vara fattig i Sverige. Att be om allmosor måste kunna vara en möjlighet. Vad ska anses vara tiggeri? Insamling till välgörande ändamål? Eller menas endast enskilda? Om man inte gillar tiggeri så kan man helt enkelt låta bli att skänka pengar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: En viktig fråga för alla icke-binära att bli respekterade

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Jag är för valfrihet. Alla familjer är olika med olika förutsättningar och då måste man kunna bestämma själv över fördelningen. Men om vi ska uppnå total jämlikhet så borde all föräldraledighet fördelas lika, men det fungerar inte i alla familjer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Nätläkares tjänster leder ofta till överutnyttjande av sjukvården. Det kan leda till orimliga kostnader för det allmänna. Men att inte finansiera nätläkare kanske får andra konsekvenser som jag inte kan överblicka.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Strandskyddet måste finnas kvar, men det ska vara enklare att undanta områden från strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Staten ska finansiera väldigt mycket i Sverige, men att höja skatten är ingen bra ide.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Public service är mycket viktigt för demokratin. De ska vara neutrala och icke påverkbara från lobbyister så de måste få ha ett ganska brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Extra viktig Bensin-och dieselbilar går alldeles utmärkt att köra på förnyelsebar energi såsom HVO och biogas. Jag är emot att man ensidigt satsar på elbilar. Elbilar fungerar inte i alla lägen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Barn måste veta att det ställs krav på dem från skolan. Att mäta kunskapen genom betyg är ett bra sätt. Men kanske att åk 4 är lite för tidigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Alla kommuner har inte möjlighet att öka inkomsterna samtidigt som servicen måste upprätthållas. Så en omfördelning är ett bra sätt att få ett mera jämlikt Sverige

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Våra fängelser är redan överfulla. Men det måste finnas något sätt att få bort utnyttjandet av människor för sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Ingen vill bygga om det inte är ekonomiskt försvarbart. Därför måste kostnaden för bygget finansieras av hyror. Sen måste skattesystemet ändras så att hyresbostäder får samma villkor som bostadsrätter och egnahem.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Bygget av höghastighetståg kommer att ta stora arealer i anspråk, som dessutom inte alls är bra för miljön. Satsa heller på flyget som kan gå med förnyelsebar energi.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunnel Lindby: Om markägarna får betalt för marken som utnyttjas så kan det få bli enklare, men det är ofta utländska bolag som vill exploatera på svensk mark. Det vill jag inte bidra till

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunnel Lindby: Alla ska ha rätt att SÖKA asyl, men sen måste asylprövningen gå mycket fortare än idag. Och har man nekats asyl ska man lämna landet,

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunnel Lindby: Om man inte har något att dölja så är det inga problem med avlyssning. Vi är redan idag övervakade hela tiden via våra telefoner.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunnel Lindby: Om Sverige tar ut för mycket skatt så flyttar höginkomsttagare ut från Sverige. Det ser vi på alla idrottspersoner som flyttar ut då inkomsterna stiger. Det är bättre att de stannar i Sverige och investerar sina tillgångar här istället

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunnel Lindby: Skogen ska brukas, för att vi ska kunna ställa om till förnyelsebar energi och råvaror. Då kan man inte skydda för stora arealer.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Gunnel Lindby har hoppat över denna fråga