Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Blåvitt Elofsson (fotograf null)

Blåvitt Elofsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara en del i ett Sverige där människor kan utbilda sig flera gånger för att få ett arbete där de kan försörja sig för att sedan ha en pension som går att fortsatt leva på.

Presentera dig själv

En engagerad person som vill skapa möjligheter för alla att leva, bo och utvecklas genomhela livet

Vad har du för yrke?

Pensionerad verkstadsarbetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Tage Erlander, Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst egen majoritet, annars en samling med V + C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Blåvitt Elofsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Tycker skolan ska utvecklas med överskott och viss vinst kan tas ut men inga övervinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Vi behöver energi tillskott och ett säkert miljövänligt kärnkrafts alternativ är bra

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Vi ska ha ett öppet samhälle och inte skapa områden där varje individ ifrågasätts.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Avdraget bör försvinna och återgå till att var person betalar faktisk kostnad och inte som nu en påhittad kostnad då RUT avdraget ger tillbaka till utförare och kund.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Sverige ska vara en del i Världen och vi ska hjälpa där det går och behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Ingen motivering, mycket kostnader som finns runt kungahuset, bra att de själva ser över det.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Kostnaderna bör minskas, bilismen och transporter är en del av svenskens vardag och bor man på landsbygd kan kollektivtrafik ej användas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Gynnar inte de boende .

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Kultur kostar och ska vara tillgänglig för så många som möjligt och ges ett brett utbud.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Energifrågan ska inte vara beroende på att någon störs av ett vindkraftverk.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Går inte att genomföra och vad är kriterierna för att Tigga? idrottsföreningar som söker partners är det att tigga?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Tror det är viktigt att man delar på föräldraledigheten och att det styrs av lagar då det annars lätt blir en part som stannar hemma, bör dock ses över gällande ersättningarna då man kanske ska ha ersättning utifrån den förälder som tjänar mest.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Pengar ska vara kvar i regionen och inte till privata nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Människor ska känna att de är välkomna till Sverige och de ska lära sig svenska och snabbt komma in på arbetsmarknaden.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Tycker Sverige ska vara en neutral stat där vi kan vara en part som kan ifrågasätta, stötta och hjälpa länder som utsätts för olika påtryckningar och undanskuffas från sin egen regim

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Det ska vara ett skydd när man blir arbetslös som gör att man klarar sig och sin familj i detta utsatta läge.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Tror inte inflyttning av stadigboende kommer öka, däremot kommer sommarbostäder att byggas upp som inte gynnar glesbygdskommunen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Vi ska ha ett bra försvar speciellt som det nu har visat sig gällande det säkerhetsläge vi nu befinner oss i.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: SVT ska vara Public servis och kunna skapa smala program som annars inte kommer ut i etern. Viktigt att kulturutbud och sport kan komma så många till del som möjligt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Fordonsflottan kan inte minskas så fort och priser på fordon kommer att skapa ett klass samhälle.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Viktigt att vi kan bo i hela Sverige och då måste inflyttningskommuner hjälpa utflyttningskommuner genom omfördelning

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig 2022 ska sådant inte förekomma, vi ska ha lika värde för alla människor och inte kunna köpa och utnyttja någon för sådana tjänster

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Vi måste kunna låta människor få ett första boende och inte göra det svårare att komma in på bostadsmarknaden

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Vill vi skapa ett klimatneutralt samhälle så är kommunikationer viktiga och då gäller det att skapa tåg som snabbt kan förflytta oss inom landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Anser att vissa bitar kan tas över av staten för att skapa lika förutsättningar i hela landet gällande tillgänglighet till vård

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Pandemin har visat att det är bra att inte ha karensdag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Tryggheten måste finnas och man måste kunna våga ifrågasätta arbetsgivare i olika situationer.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Blåvitt Elofsson: Viktigt att väga miljö mot arbetstillfällen och viktigt då att prövning görs.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Sverige ska vara en part i världen som människor fortsatt ska känna bryr sig om alla

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Blåvitt Elofsson: Övervakning utan brottsmisstanke ska inte behövas

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Blåvitt Elofsson: Extra viktig Viktigt att man har normer som skapar förutsättningar för alla att leva och försörja sig på

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Blåvitt Elofsson: Tror att vi sparar för mycket idag och utvecklar inte skogsbruket för att få en bättre skog

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Blåvitt Elofssons val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Sysselsättning