Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Miranda Ahlers (fotograf Hamid Ershad)

Miranda Ahlers

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står upp för jämställdhet- och demokrati och värnar din rätt att bestämma mer över din vardag vart du än bor. Jag kommer arbeta för att stärka djurvälfärden och se till att göra det lättare för din som konsument göra val där du vet att maten är producerad på ett schysst sätt med djurens och naturens bästa i fokus. Klimatet är vår tids ödesfråga men jag vet att vi kan lösa det!

Presentera dig själv

Utbildad studie- och yrkesvägledare född och uppvuxen i skärgårdskommunen Värmdö. Brinner för sociala frågor och alla människors rätt till en aktiv fritid, gemenskap och sysselsättning, värderar tron på den egna individen högt. Sätter djurrättsfrågorna högt på agendan!

Vad har du för yrke?

Kommunpolitiker i Värmdö kommun med fokus på arbetsmarknad och integration.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hade velat se en Alliansregering om mandaten hade räckt för detta. Viktigast av allt är en stabil regering utan ytterkanternas inflytande.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Miranda Ahlers

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Kvalitén skall alltid vara det viktigaste. Vinst kan möjliggöra för fristående skolor att kunna återinvestera och utveckla verksamheten, vinstuttag får dock aldrig ske på bekostnad av eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Bistånds är ett viktigt redskap i arbetet med klimat- och miljö, jämställdhet och demokrati. Tydliga mål och kvalité ska vara drivande i biståndsarbetet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Människor måste kunna förflytta sig i sin vardag. Som boende i en storstadsnära kommun med skärgård och landsbygd där stora delar har dålig kollektivtrafik blir det stora ekonomiska konsekvenser för enskilda familjer och företagare när priset på bränsle stiger så pass fort.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Skatten i Sverige ska sänkas inte höjas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Vi ska politiskt möjliggöra konst och kultur inte styra den, att privat aktörer eller alternativa finansieringskällor till större del finansierar kultur ser jag som positivt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Alla måste ta ansvar för Sveriges energiförsörjning och den hållbara omställningen. Samtidigt vill jag i största möjliga mån att besluten skall fattas nära den enskilde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Vi kan inte förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Ett tredje juridiskt kön skulle kunna stärka transpersoners ställning i samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Familjer måste få bestämma vad som passar de själva bäst.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Privata nätläkare har tillfört mycket för att ta sjukvården närmre patienten vilket jag ser som positivt. Att se över finansieringen och hur de kan inkluderas i den ordinarie sjukvården ställer jag mig positiv till.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: De som behöver skydd ska få skydd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Jag anser att strandskyddet bör ses över där särskild hänsyn tas till särskilt skyddsvärda områden samtidigt som det generella strandskyddet tas bort. Samtidigt är det en självklarhet att värna allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Sverige behöver inte höjda skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Oberoende medier är en av grunderna för en demokrati. Det är viktigt att samhället granskas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Jag anser att vi ska arbeta hårt och kraftfullt för att minska minska koldioxidutsläppen men tror att marknaden själv kommer regleras utan förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Betyg höjer i regel inte resultaten, det är vad vi måste fokusera på.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Miranda Ahlers: Gruvnäringen kan vara en viktig del i klimatomställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Miranda Ahlers: De som behöver skydd ska få det och asylrätten skall värnas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Miranda Ahlers: Särskilt skyddsvärd skog skall värnas högt. Det finns många skogsägare i Sverige idag som gör ett exemplariskt jobb och också är bäst på att göra det.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Miranda Ahlerss val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning