Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Caroline Högström (fotograf Pia Nordlander)

Caroline Högström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har ett genuint engagemang för en bättre skola och förskola. Drivs av att göra Västmanland bättre och söker ditt förtroende för att vara med och göra Sverige till ett bättre land och samhälle att leva i. Fokus på trygghet, kunskap och frihet.

Presentera dig själv

Glad och positiv förskollärare som brinner för politik och att driva förändring som gör skillnad i vardagen. Hästtjejen som älskar kaffe och har ett särskilt intresse för skolpolitik.

Vad har du för yrke?

Förskollärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Moderaterna är med och bildar regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Caroline Högström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Extra viktig För att friskolor ska kunna finnas behöver de kunna gå med vinst. Vinst är inget fullt eller dåligt utan visar (oftast) på en välmående skola. Kampen måste vara mot dåliga skolor oavsett huvudman. Vinstförbud är ingen garanti för en bra skola. Tvärt om, det är att missförstå och missuppfatta företagsekonomi och hur man bedriver företag. Med tydliga kvalitetskrav får vi en bra skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Kärnkraften behövs för att säkra stabil och fossilfri el över tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Tyvärr behövs det med dagens utbredda gängkriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Kungahuset är en viktig representant för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Dagens prisnivåer gör att många får svårt att leva och bo på landsbygden. Vi måste lyckas värna miljön men där är teknikutveckling viktigare än att prisa ut människor från landsbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Skattetrycket är högt och kulturen kan inte vara helt beroende av skattepengar när vi behöver lägga pengar på skola, vård och omsorg. För att inte tala om rättsväsendet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Vindkraftverk är bra och viktiga miljövänliga elkällor. Men gör en inverkan på närmiljön och de som behöver leva nära vindkraftverken. Då måste kommuner kunna påverka vart och när vindkraftverk etablerar sig, precis som kommuner idag har planmonopol i övrigt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Idag blir människor utsatta och utnyttjade på grund av tiggeriet, så kan vi inte ha det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Familjer ser olika ut och har olika behov. Egenföretagare, lantbrukare eller andra livssituationer gör att dela 50/50 inte är den bästa lösningen. Samhällsekonomiskt är det bäst om man delar 50/50 och besluten påverkar ekonomin, särskilt pensioner. Medvetna val är därför viktigt men det måste vara upp till familjen själva att besluta om vem som är hemma med familjens bebis.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Extra viktig Med tanke på Sveriges skattetryck så är det inte nödvändigt med höjd skatt för att finansiera försvaret. Det finns en rad omprioriteringar vi kan göra istället.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Redan idag sker en omfördelning. Den bör inte utökas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Lösningen är inte att byta huvudman utan att skärpa kvalitet, fokus på verksamhet och patienter.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Turordningsreglerna i LAS har exempelvis skapat inlåsningseffekter som inte är bra för individen eller arbetsmarknaden i stort.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Caroline Högström: Det är bra mycket bättre med gruvor i Sverige än gruvor i länder där man inte har fungerande miljölagstiftning, säkerhet och bra villkor för de som arbetar i gruvorna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Caroline Högström: Tills vi har fungerande integration kan vi inte ta emot lika många asylsökande som vi tidigare gjort.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Caroline Högström: Vi behöver (tyvärr) utöka möjligheten. Dock är det viktigt att vi har en tydlig lagstiftning och att detta sker i brottsförebyggande åtgärder, regerat och riktat mot exempelvis gängkriminella. Det är ett integritetsintrång som måste ske varsamt och eftertänksamt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Caroline Högström: Vi har haft ett fungerande skogsbruk under många år. Det "skydd" som utökas de senaste åren är inte nödvändigt för att skogen ska finnas var under många år framöver.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Caroline Högströms val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning