Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Birgitta Pettersson-Frank

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sammansättningen av ledamöter i Riksdagen måste vara så mångfacetterad som möjligt för att konsekvenser av olika beslut ska kunna förutses. Kvinnor i pensionsåldern är underrepresenterade och har en stor erfarenhet sonson behöver komma fram.

Presentera dig själv

Gift kvinna med vuxna barn och barn. Arbetar som timanställd sjuksköterska på lasarettet efter min pensionering. Både patienter och kollegor uppskattar min erfarenhet och det leder till många givande samtal. Friluftsliv i många olika varianter är et gemensamt intresse i familjen. Snart har alla nationalparker i Sverige fått ett besök. Utflykter i närområdet är det vanligaste och viktigaste.

Vad har du för yrke?

Intensivvårdssjuksköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alla de som gick före i motvind.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrön regering som tar miljöarbetet på allvar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Liberalerna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Birgitta Pettersson-Frank

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Pengarna ska tillbaka till skolan inte bli vinstutdelningar till stora bolag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Dyrt och förenat med stora risker. Uranbrytningen är dåligt för miljön. Avfallsfrågan inte löst!,

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Extra viktig Medborgare som bor i vissa områden kan då bli utsatta för visitation utan misstanke och därmed mista förtroendet för samhället. Segregationen skulle sannolikt öka.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Rutavdraget behöver ses över för att gynna den gröna omställningen. Fler reparationer! Alla ska kunna få avdraget dvs även för mindre summor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Extra viktig Vi lever i ett rikt land. Solidaritet med de som har mindre är viktigt!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: De är förmögna och bör delta i samhället på lika villkor som alla medborgare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Extra viktig Det fördröjer omställningen till andra hållbara lösningar för transporter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Kultur angår oss alla och vi ska bidra med gemensamma pengar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Det är väldigt olika förutsättningar i våra kommuner. Processen behöver struktureras bättre och överklagningar skall få förtur i nästa instans.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Fattigdom finns och är en komplicerad fråga som kräver åtgärder och stöd på många olika sätt. Vi får dåligt samvete av tiggare vilket borde väcka medkänsla och inte en önskan att kriminalisera en utsatt medmänniska.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Det är viktigt för många och kan lösas juridiskt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Fler pappor ska vara hemma en period med sina barn. Det ökar jämställdheten och därför behövs öronmärkta pengar. Om det bara finns en tillgänglig förälder så ska det finnas dispens för dessa pengar således behöver inget barn börja väldigt tidigt i förskolan för att det bara är en förälder i familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Pengar till vård är begränsade och ska inte bli vinster i privata bolag. Digital vård är bra. Nätläkare har svårt att hjälpa multisjuka människor!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Det ökar tryggheten och gynnar integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Vi behöver stärka motståndskraften i civilsamhället och då behövs pengar till detta istället för till vapen. Inga kärnvapen på svenskt territorium!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Extra viktig Stranden är en viktig hörnsten för att gynna den biologiska mångfalden. En privat strand utestänger övriga medborgare som då inte kan få tillgång till friluftsliv med bad, fiske mm. Möjlighet till dispens skall finnas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Det behövs pengar för att bedriva journalistik. Stabil finansiering möjliggör oberoende granskning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Det kan påskynda omställningen. Tror vi kan behöva många olika lösningar på bil-frågan då vi har strukturerat hela samhället för biltrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Alla måste kunna bo i hela Sverige på lika villkor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Kvinnor i utsatta omständigheter utnyttjas av män med pengar. Även män kan utnyttjas så det är själva handlingen att köpa sex som skall ligga till grund för straffet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Extra viktig Höga hyror ökar segregationen och behovet idag är främst hyresrätter med låg hyra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Extra viktig Det behövs fler dubbelspår och mötesplatser för tåg. Detta medför kortare restider utan stora hastighetsökningar. Passagerare vill veta att tåget håller tidtabellen och är mindre intresserade av restiderna mellan storstäderna. Underhåll av markbaserade spår kräver mindre material.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Staten ska ansvara för det övergripande med lagar. Det är olika förutsättningar i vårt avlånga land och därför behövs styrning närmare verksamheten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Extra viktig Pandemin visade tydligt på orättvisorna med vilka som kan jobba trots virus och vilka som aldrig kan hosta på jobbet! Belysande hur många kvinnodominerade yrken som måste utföras på plats utan snuva och som drabbas av karensdag!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Vem vågar tycka någonting om du riskerar uppsägning?

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Gruvor medför miljöproblem över en lång tid. Tillstånd kräver en omfattande process och den kan förbättras med mer resurser och krav på hur alla parter kan få delta på lika villkor.,

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Medborgare med låga löner och i hyreslägenhet har missgynnats under många år. Vi behöver bidra solidariskt till välfärden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Birgitta Pettersson-Frank: Den biologiska mångfalden måste skyddas i gammelskog. Nu vill vi använda skog till väldigt mycket och då hotar avverkning av skog med höga naturvärden som vi inte kan få tillbaka genom att plantera med samma sorts plantor på hela området.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Birgitta Pettersson-Franks val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården