Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åke Carlson (fotograf null)

Åke Carlson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag her utbildning och erfarenheter från många olika områden och förmåga att dra nytta av de människor jag mött och deras kunskap.

Presentera dig själv

I grunden jordbrukare, agronom, som vill ses människor och verksamheter växa. Har drivit eget företag sen jag var 15, har verkat nära akademin under lång tid, har varit anställd företagsledare i statligt bolag och har haft politik som hobby - tidvis som yrke

Vad har du för yrke?

Egenföretagare och engagemang i olika organisationer

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M och S borde samarbeta

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åke Carlson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Åke Carlson: Fokusera på resultatet av utbildningen, inte huvudmannen

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Åke Carlson: Extra viktig Börja med de mer kostnadseffektiva energislagen,; Vindkraft ca 40 öre KWh, Solceller ca 60Öre KWh

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Åke Carlson: Svarta jobb blir vita och även servicesektorn kan användas för att flytta pengar inom samhället. Allt måste inte gå via skatt

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Åke Carlson: Billig marknadsföring och en enande kraft

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Åke Carlson: Vi måste minska förbrukningen

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Åke Carlson: Ränteavdraget bör avskaffas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Åke Carlson: Extra viktig De närboende bör få ersättning för att de gör en samhällsinsats. Hellre morot än piska men lokala särintressen ska inte kunna stoppa det som är nödvändigt för samhället som helhet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

OBS
Åke Carlson har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Åke Carlson: Extra viktig Det är drivmedlet inte motorn som är problemet. Vi kan köra på tallolja, rapsolja, etanol o mycket annat. Politiken ska inte lägga sig i hur problemen ska lösas men fokusera på vilka problem vi ska lösa

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Åke Carlson: Extra viktig Man kan börja med att omfördela från fattiga till rika, ränteavdrag, skatt på industrier mm

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Åke Carlson: Fler huvudmän ger möjlighet till benchmarking och regionala anpassning

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Åke Carlson har hoppat över denna fråga