Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ann-Katrin Gyllsten (fotograf Robert Halvarsson)

Ann-Katrin Gyllsten

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser fram emot en borgerlig regering med Ulf Kristersson som stadsminister, I regeringen sitter Liberalerna och Kristdemokraterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ann-Katrin Gyllsten

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Extra viktig Alla skolor- oavsett huvudman- måste följa skollagen och se till att undervisningen håller hög kvalitet med behöriga lärare, elevhälsa och ett bibliotek.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Kärnkraft är den enda fossilfria energikälla som är planerbar och inte väderberoende.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Alla metoder för att hindra att brott begås måste införas. Tryggheten för alla människor i samhället måste öka.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Hushållsnära tjänster är ett sätt att bryta utanförskap genom att få ett jobb, även för den som saknar utbildning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Det är viktigt att fortsatt satsa på det internationella biståndet genom enprocentsmålet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: En förändring gällande apanage gjordes 2019 och inga andra förändringar är nödvändiga.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Hushållen drabbas orimligt mycket av de höga drivmedelspriserna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: En begränsad fastighetsavgift är ett mer förutsägbart system.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Extra viktig Önskvärt är att fler privata aktörer bidrar till kulturen, men med bibehållet statligt stöd. Det skulle leda till en ökning totalt och ett välbehövligt lyft för kulturlivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Det kommunala vetot är viktigt och placeringar av nya vindkraftverk ska avgöras från fall till fall.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Tiggeri är förnedrande och ingen hållbar lösning. Andra lösningar måste till.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Det är viktigt att följa upp hur detta fungerar i de länder som redan infört detta alternativ.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Sverige har en väl utbyggd föräldraförsäkring och det har lett till ökad jämställdhet. Det är dock rimligt att, som idag, öronmärka ett antal dagar för varje vårdnadshavare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Extra viktig Nätläkare behövs som en del i utbudet av sjukvård, men ersättningsmodellen är kostsam för regionen och behöver ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Tills vidare ska tillfälliga uppehållstillstånd gälla. 2015 tog Sverige emot ett stort antal flyktingar och integrering har varit och är fortfarande en utmaning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Extra viktig Ensam är inte stark, bara ensam. Liberalerna har varit för ett NATO-medlemskap i över 20 år.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Det är arbetslinjen som gäller. En höjning av A-kassan skickar helt fel signal.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: I glesbygd finns goda möjligheter att lätta på strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Försvaret är viktigt och kräver en ökad satsning, men höjd skatt är inte rätt sätt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Sverige behöver en public service-verksamhet som är oberoende, opartisk och saklig. Därför ska den ha ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: 2025 är orealistiskt med tanke på bristen på nödvändiga komponenter som behövs för att tillverka elbilar och på laddstationer, speciellt utan storstäderna. 2030 är ett mer realistiskt mål.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Extra viktig Att få betyg i årskurs fyra ger elever och vårdnadshavare en tydlig bild av var hen ligger i förhållande till kunskapskraven. Betyg satta tidigt kan också ha en avdramatiserande effekt och gör att eleven får mer tid på sig att nå sin fulla potential.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Dagens system, med en viss utjämning av kommuners olika ekonomiska förutsättningar, är rimligt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Att inte längre kunna ”köpa sig fri” har säkerligen en avskräckande effekt på presumtiva sexköpare.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Om det leder till att fler hyresrätter byggs, är det ett bra förslag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Underhåll av befintlig järnväg och andra nödvändiga investeringar måste prioriteras framför höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Extra viktig Staten behöver ta över ansvaret för att tillse att kompetensförsörjningen tryggas, både kortsiktigt och långsiktigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Extra viktig Rimligt med en slags självrisk, men det måste finnas en begränsning för vissa personalgrupper som drabbas oförskyllt, till exempel personal inom förskola/skola och sjukvård.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: En mer rörlig arbetsmarknad kan resultera i att fler arbetsgivare vågar anställa, vilket i sin tur leder till fler jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Svensk gruvnäring är viktig, men tillståndsprövningen behöver ses över.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Extra viktig Asylrätten är viktig, men om skyddsskäl saknas ska personen återvända till sitt hemland. Vår migrationspolitik måste vara hållbar över tid.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Extra viktig Vi måste, med alla tillgängliga medel, arbeta brottsförebyggande.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Det är arbetslinjen som gäller. Sänkt statlig skatt där individen får behålla mer av sin inkomst, kan leda till ökad sysselsättning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Katrin Gyllsten: Gammelskogen ska värnas och få sprida sig över större områden. Människor mår bra av att vistas i naturen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ann-Katrin Gyllstens val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning