Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Arne Lissmats

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att rädda liv, satsa på skolan och stoppa kriminaliteten

Presentera dig själv

Pensionär

Vad har du för yrke?

Fd Elingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borglig regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Arne Lissmats

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Arne Lissmats: Extra viktig Vinst bara om det är hög kvalité på undervisningen

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Arne Lissmats: Extra viktig Vi behöver dubbla elen när vi ska minska koldioxid utsläppen vindkraftverk är ett komplement men det blåser inte alltid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Arne Lissmats: Blir då mycket svarta arbeten

Sverige ska minska det internationella biståndet

OBS
Arne Lissmats har hoppat över denna fråga

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Arne Lissmats: Byggnaden får inte förfalla men mindre pengar till kungahuset

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Arne Lissmats: Extra viktig Hårt för dom på landsbygden som saknar koliktivtrafik eller är dålig, höj trängselskatten i storstäderna och sänk priset på koliktivtrafiken istället

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Arne Lissmats: Extra viktig Bostäder ger ingen inkomst svårt för vanliga människor bostadskostnaden är höga idag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Arne Lissmats: Bra med sponsring

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

OBS
Arne Lissmats har hoppat över denna fråga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Arne Lissmats: Extra viktig Alla har inte råd att köpa en elbil hur många har 700 000-800 000 kr att köpa en elbil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Arne Lissmats: Måste även finnas hjälp till svaga elever

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Arne Lissmats: Våd och hjälpa är bättre

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Arne Lissmats: Extra viktig Bättre med kostnadstäckningshyror för nya bostäder ingen bygger med förlust.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Arne Lissmats: Extra viktig Satsa på att upprustna det befintliga Järnvägsnätet är väldigt eftersatt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Arne Lissmats: Bara om den anställde missköter sig

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Arne Lissmats: Efter en godkänd miljöprövning

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Arne Lissmats: Se först till att dom som bor här kommer in samhället

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Arne Lissmats: Extra viktig De kriminella gängen har tagit över för mycket, för mycket skjutningar och dödaden och fler oskyldiga som dödas och skadas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Arne Lissmats: Svårt få hit forskare ingenjörer och läkare mm.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Arne Lissmatss val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning