Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per-Olof Lind (fotograf null)

Per-Olof Lind

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag drivs av att göra skillnad och åstadkomma resultat. Därför ogillar jag när politisk taktik blir viktigare än sakfrågorna. Jag vill utnyttja min förmåga att se helhet, analysera, hitta lösningar och driva utveckling. Jag har lätt för att få och bygga förtroende vilket varit en framgångsnyckel i nästan alla mina uppdrag.

Presentera dig själv

Jag är en engagerad och drivande person med stort intresse för samhällsfrågor och ser politiken som en väg att påverka utvecklingen i vårt land. Med fem barn och tre barnbarn så är framtidsfrågorna som skola, klimat, hållbar ekonomi, säkerhet naturliga fokusområden för mig. Vi har ett stort ansvar att lämna ett bättre land och en bättre värld efter oss till kommande generationer.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör. Deltidspolitiker och ideella engagemang i idrottsrörelsen.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en borgerlig regering med L, M och KD. C är välkomna om de tar tydlig ställning för en borgerlig regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per-Olof Lind

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig Det viktiga är vilken kvalitet utbildningen håller och att man tar ansvar för sina elever t.ex. skolhälsovård. Uppfyller man kraven så är vinstutdelning inget problem.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig Vi kommer att behöva mycket mer el framöver och en stor del behöver vara pålitlig, hyfsat billig och planerbar

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Finns andra bättre sätt att arbeta med fler poliser på plats, övervakningskameror mm

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Ger arbete och har inneburit många nya egna företagare. Första jobbet för många.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig De länder som är de rikaste måste bidra till utvecklingen i de fattiga delarna av världen. Det är en moralisk fråga.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Antingen har vi ett kungahus och de får de ha de resurser som behövs för att göra sitt jobb eller så har vi en republik. Hittills har det varit en klar majoritet för monarkin .

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Så länge många är beroende av bilen inte minst på landsbygden så måste det vara rimliga kostnader att köra. Bör vara en tidsbegränsad åtgärd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig Vi behöver inte mer skatter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Viktigt slå vakt om kulturen i dess olika former. Privata aktörer kan både bredda och spetsa till utbudet och ge konstutövsrna bättre villkor.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig De boende i närområdet måste ha möjlighet påverka stora förändringar som t.ex en vindkraftpark. Längre ut till havs behövs inte det.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Vi kan inte förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Det kan vara en viktig möjlighet och behöver utredas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Vi har idag 90 dagar som är öronmärkta. Resten bör föräldrarna själva bestämma hur man vill fördela

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: De ger en större tillgång till vård och fyller en viktig funktion i primärvården. Ersättningsmodellerna behöver dock ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Det är ett önskeläge att permanenta uppehållstillstånd ska vara regel. Men som situationen ser ut idag med stora integrationsproblem och många länder som inte tar sitt ansvar behöver vi tillfälliga uppehållstillstånd

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig Vi ska markera att vi är en del av västvärldens demokratier och hitta gemensam styrka och säkerhet i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig Vi måste behålla och utveckla arbetslinjen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Vi behöver se över strandskyddet så att det tar större hänsyn till lokala förutsättningar t.ex i glesbygd

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Vi behöver inte fler skatter. Omprioteringar och en politik för att få fler i arbete och därmed högre skatteintäkter och lägre kostnader för bidrag .

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Vi behöver ett starkt public service som kan ge kvalitativ och oberoende radio, tv mm.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Låt marknaden själv bestämma takten i avvecklingen. Färdriktningen bort från fossila bränslen måste vara tydlig.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Det är viktigt att värdera kunskap men fokus måste ligga på att ge lärarna rätt förutsättningar. Bättre löner högre status, mindre detaljstyrning och administration.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Det är inget framgångsrecept att omfördela mellan kommuner. Kommuner med tuffare förutsättningar bör om de har svårare förutsättningar men sköts bra kunna få stöd från staten.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Behövs incitament för att bygga fler hyresrätter. Viktigt att noggrant utreda så att det får det utfall vi önskar och att negativa konsekvenser minimeras.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig Vi behöver investera i ett redan undermåligt järnvägsnät och i att se till att den lokala och regionala trafiken prioriteras för snabba, pålitliga och säkra vsrdagsresor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig För en mer likvärdig vård, mer professionell och mindre politisk styrning ger långsiktigt bättre beslut med fokus på patienten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Viktigt att hålla fast vid och utveckla arbetslinjen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: För småföretag är varje person mycket viktig för företaget och de anställda. En person som inte gör sitt jobb kan orsaka stora problem.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Olof Lind: Gruvnäringen är viktig och ger oss råvaror som är nödvändiga för vår tekniska utveckling. Det måste dock ske på ett sätt som inte förstör viktiga naturintressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Olof Lind: Det är viktigt att människor i behov av skydd från förtryck och krig kan få det.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig Göngkriminalitet, droghandel och grov ekonomisk kriminalitet måste avslöjas och bestraffas för att förtroendet för rättssamhället ska bestå.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per-Olof Linds val:

 • Landets ekonomi
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Per-Olof Lind: Extra viktig En stark ekonomi är en förutsättning för en god välfärd. Sjukvården skulle må bättre och bli mer likvärdig .med ett statligt ansvar,. Skolan är viktig för att ge barn och ungdomar en bra start på livet som ger möjlighet att göra fria livsval.