Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Stenberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det behövs även politiker som inte varit politiker sedan unga år, och som har en gedigen erfarenhet av jobba med politikens villkor, fast ”på andra sidan”

Presentera dig själv

En man som har arbetat i näringslivet under många år, både i börsnoterade, internationella och privata företag, samt som egen företagare, med en humanistisk inriktning på företagande och människor..

Vad har du för yrke?

Egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ingen direkt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M, L KD och C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Peter Stenberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Peter Stenberg: Extra viktig El kommer att saknas om inte vi kompletterar med nya tidens kärnkraftverk

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Peter Stenberg: Behövs då mycket vapen florerar

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Peter Stenberg: Extra viktig Ger mycket fördelar och fler i arbete

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Peter Stenberg: Extra viktig Bör selekteras bättre

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Stenbergs val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning