Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tage Gripenstam (fotograf Henrik Juhlin)

Tage Gripenstam

Varför ska väljarna rösta på dig?

Stor politisk erfarenhet både från kommunal och regional nivå. Samtidigt som jag har erfarenhet och kunskaper från i stort alla sektorer inklusive frivilligt arbete inom idrotten och Svenska kyrkan,

Presentera dig själv

Jag är sedan några år heltidspolitiker men har innan dess lång erfarenhet av olika yrken och jobb både på, privata sidan, eget företag, offentlig sektor och i organisationer.

Vad har du för yrke?

politiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En sund mittenkoalition utan ytterkantspartier som främlingsfientliga Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och lokalt Realistpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Tage Gripenstam

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Friskolorna är viktiga för det fria skolvalet och skapar en sund konkurrens med de offentliga skolorna. En mindre sk vinst eftersträvas även i de offentligt drivna skolorna och bör därför tillåtas i de privata skolorna, inte minst för att kunna genomföra investeringar till gagn för verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: med dagens mycket dyra och fortfarande riskfyllda teknik är det ett dåligt och långsamt sätt att bygga ut energiproduktion. Däremot att effektivisera och höja driftsäkerheten för befintliga kärnkraftverk är viktigt i den situation som vi befinner oss i.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Redan idag känner sig vissa personer integritetsutsatta, finns det misstankar om brott finns möjligheten redan. Bidrar till ytterligare segregation.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Gynnar fortfarande servicenäringar där jobb gått/går från att vara svarta till vita hos seriösa företag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Viktigare än någonsin att vi hjälper människor i utsatta lägen, krig, förföljelse, fattigdom, svält, torka, översvämningar mm. Att satsa för att skapa hållbara samhällen i världen, minskar inte bara klimatflyktingar utan ger oss själva en hållbarare planet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: För det första gillar jag kungahuset som institution, men de gör också ett fantastiskt arbete som ambassadörer för Sverige och i sitt engagemang för alltifrån funktionsnedsatta, scoutrörelsen, mobbade ungdomar till det svenska näringslivet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Skatterna ska sänkas på de miljövänliga tillsatserna som tex HVO100 inte generellt. Centerpartiet har bra förslag som inte äventyrar resan för klimatet mot fossilfria bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Finns ingen som helst anledning att göra det!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Tycker av många skäl att kulturen fortsatt ska finansieras via offentlig sektor. Det svenska musikundret har växt fram pga kommunala musikskolor, många idag kommersiella kulturarbetare har startat i en bidragsfinansierad verksamhet. En bra symbios, bra att ha en statsscen, regionala och kommunala scener. för att ge kulturupplevelser i hela landet behövs offentligt stöd men inte styrning.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Energikrisen vi befinner oss i visar ett tydligt behov av att snabbt kunna bygga ut stor lokal energiproduktion, där är vindkraft det absolut snabbaste och effektivaste sättet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Tiggeri är en nödlösning för utsatta, fattiga och många gånger människor utanför samhället. Vad är alternativet för de utsatta som behöver hjälp? Det är mer inhumant att förbjuda och tvinga människor till svält alternativt kriminalitet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Varför behövs en juridisk definition om vi som jag anser vi alla är lika mycket värda och med samma rättigheter/skyldigheter! Medicinskt är det viktigt att definiera det fysiska könet för både forskning och rätt behandlingar vid sjukdom, friskvård osv. Under tiden som vårt samhälle blir jämställt/jämlikt så kan det vara bra med ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Självklart ska man inom familjen bestämma hur föräldraledigheten fördelas. Men det skulle underlätta om de ekonomiska ersättningarna inte missgynnade den part som tjänar mest och därmed familjeekonomin samt att det inte slår mot framtida pensioner.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Det viktigaste är att offentlig sektor kan kvalitetssäkra den vår som ges. Och det gäller alla typer av vård, offentlig och privat.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: En svår fråga då det finns tillfällen där det både praktiskt och riktigt att bevilja tillfälliga uppehållstillstånd men huvudregeln borde vara snabb handläggning och PUT.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Omvärlden och Sveriges egna förmåga visar att det är bra med goda vänner i en kris/krigssituation så jag är sedan många år positiv till ett medlemskap i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Värt att tänka på, människor behöver sällan incitament för att vilja återgå till arbete och det underlättas av att man mår bra och inte bara behöver oroa sig för familj och hem.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Dagens system är orimligt man måste kunna utveckla sina kommuner på bästa sätt. Det borde vara generellt att det avskaffas eller lättas på i all landsbygd även i större kommuner. Idag görs det helt orimliga bedömningar bland annat där strandskyddet är oförändrat vid tex en nybyggnation där det redan finns bostadshus.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Nej, det ska det inte.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig demokratiuppdraget borde prioriteras upp och förbättras i övrigt ingen synpunkt på utbudet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: orealistiskt, bra om det gick utan att de som är beroende av bil drabbas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Bra att möjligheten finns. Men detta är en fråga som behöver avgöras av professionen i skolan, är det till hjälp för elev och målsman för att få en positiv utveckling ja då kan det vara bra, men som sagt bedömningen av nyttan måste göras av professionen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: dagens utjämningssystem ger tillräcklig omfördelningseffekt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Kan vara motiverat.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig kommer att som i andra länder driva mot att fler lägenheter på sikt blir billigare och en ökad tillgång till lägenheter för alla prisklasser.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig tågresandet behöver utvecklas, höghastighetståg är bra men investeringarna får inte tränga undan andra nödvändiga investeringar i infrastruktur för att hela landet ska fungera.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Nej absolut inte! det är få statliga verk som fungerar bra, arbetsförmedlingen, försäkringskassan etc. Staten kommer inte klara av att centraliserat driva en så omfattande verksamhet med olika lokala förutsättningar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: En karensdag är motiverat men inte fler för att man ska tänka/känna efter är jag sjuk och ska vara hemma. Problemet är förstås att sjuka personer väljer att gå och då vara smittspridare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Centerpartiets arbetsmarknadspolitik underlättar för det men på ett ordnat och reglerat sätt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tage Gripenstam: Problemet är oftast att de som vill etablera gruvverksamhet gör det på annans mark. Markägarens inflytande över en sådan etablering behöver säkerställas och stärkas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Vi ska ta vår del av ansvaret för att människor i olika nödsituationer ska kunna få möjligheten till ett bra liv.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tage Gripenstam: möjligheten måste finnas men måste användas på ett motiverat sätt och inte utsätta oskyldiga för integritetspåverkan.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tage Gripenstam: viktigt att vi alla står upp för och bidrar till vår gemensamma välfärd, skola och sjukvård. Ta hand om våra äldre på ett bra sätt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Det är viktigt att klargöra att vi har en större tillväxt i skogen än vi avverkar. Vi har också sen mycket lång tid regelverk som styr vad en skogsägare kan göra med sin skog. Och inte minst det vi idag kallar skyddsvärd skog har brukats fram av skogsägare under lång tid och därför finns det sällan någon anlednings att skapa nya skyddsområden eller beslagta någons skogsmark.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Tage Gripenstam har hoppat över denna fråga

Så svarar Tage Gripenstam: Extra viktig Statliga finanser; Resurser till skolan, högskolor och forskning, polisen, försvaret, förenklade regelverk för företagande, flexiblare arbetsmarknadspolitik, integration, lands- och glesbygdssatsningar det senare inte minst genom infrastruktursatsningar, fiberutbyggnad, laddinfrastruktur, vägar, järnväg och sjöfart. Hela Sverige ska leva.