Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulf Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

En person som står med bägge fötterna på jorden,Som kan ekonomi och inser värdet av skattekronor. Ser de svaga i samhället och har socialt patos.

Presentera dig själv

numera pensionär dock med ett företag igång som sysslar med utbildning och byggnadsvård. Hobbies veteranbilar,trädgård ,arkitektur och konst.

Vad har du för yrke?

utbildad Målarmästare med företagsbakgrund,företagsledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Pehr Gyllenhammar,Winston Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerligt styre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ulf Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Ett företag måste gå med viss vinst annars kan det inte utvecklas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Sverige behöver en baskraft som levererar oavsett väder. Dessutom måste Sverige vara självförsörjd på energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: så länge vi har utanförskapsområden där kriminella gömmer sig,styr och kontrollerar behöver polisen nya verktyg för att kunna ta gadden av dessa gäng.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: RUTavdraget ger många jobb,ger även många möjlighet att få hjälp med olika saker. Alternativet är generell skattesänkning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Sverige skall ha som mål att bistå i världen. Vi behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Ser man vad Kungahuset får i pengar och vad de går till är det faktiskt en bra investering med monarki. Det vi får tillbaks i goodwill och representation kan näppeligen köpas för pengar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Energipriser bör hållas på en relativt konstant nivå. Det mesta är ju skatter och avgifter som lätt kan regleras upp o ner för att uppnå detta.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Fastighetsskatt bör inte tillämpas då vårt skattesystem baseras på inkomstskatt och inte på kapital. Man kan inte ha bägge systemen samtidigt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Skatter bör användas till ett basbehov av samhällstjänster. Kultursektorn sköts bäst av föreningsliv och kommersiella aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Vindkraften är välbehövlig och måste byggas ut mer.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Tiggeri i avsikt att få pengar för personlig försörjning tillhör en förgången tid. Samhället har funktioner för att garantera en basförsörjning till medborgaren. tiggeri är inget alternativ.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Måste vara individen själv som bestämmer detta. Samhället,juridik m.m skall l anpassas efter detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Det måste vara familjen själv som bestämmer hur deras vardag skall funka.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Mycket skattemedel flyter ut till nätläkare utan att det avlastar övrig vård. Tvärtom kan man diskutera om dessa nätläkare bättre hade behövts på våra vårdcentraler och akutmottagningar. Patientavgift bör läggas på nätläkarfunktionen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Förutsättningen bör vara att en asylant skall återvända till hemlandet om situationen så medger. En tidsram skall gälla med minst 5 år med tillfälligt uppehållstillstånd innan ny prövning sker.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: En förutsättning för att Sverige i framtiden skall kunna vara oberoende och fritt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: A-kassa bör indexregleras

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Finns massor av strandnära lägen i kommunerna som kunde utnyttjas väl och med det öka landsbygdsbefolkningen utan att det ger sämre tillgänglighet för medborgaren.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Svenskt skattetryck tillhör de högsta i världen. Bättre effektivisera staten och dess kostnader för att få mer ekonomiskt utrymme.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Public service bör mer koncentrera sig på samhällsinfo,kultur,vetenskap och historia. Mindre på att producera samma slags program som de kommersiella aktörerna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Tidsramen är felsatt. Det måste finnas alternativ som väl kan mäta sig med dagens utbud. Dock bör tidsramen ligga kring 2030-35.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: ger studiemotivation och en mätbarhet över vad som behöver kompletteras i utbildningen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Genom att plocka pengar från rikare kommuner blir det en snedfördelning av samhällsutvecklingen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Problemet är just att det anses brottsligt och att samhället inte ser detta som ett yrke. Ta lärdom av Danmark,Holland m.fll.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Detta ger möjlighet att bygga mer överallt. Dagens situation gör att det är mest bostadsrätter som byggs som trycker ut hyresrätten ur stadskärnor och attraktiva områden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Bättre satsa pengar på utbyggnad av stambanorna,fler spår behövs då det är främst godstrafik som ökar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Ojämlikheten mellan regionerna är stor. Lika vård är bara ett begrepp som inte finns i verkligheten. Hela vårdsektorn bör organiseras om.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Karensdagen är en bra motivation för att inte utnyttja system.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Större flexibilitet måste finnas på arbetsmarknaden. Dock skall arbetsgivare i första hand kunna erbjuda kompetensutveckling.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Gruvnäringen är underutvecklad i Sverige. Kunde ge många nya jobb samtidigt som värdefulla råvaror kunde produceras inom landet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Ulf Larsson har hoppat över denna fråga