Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kjell Genitz

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har stor livserfarenhet och har byggt upp ett brett kontaktnät. Jag kommer att arbeta för att hela Sverige ska få bra förutsättningar. Vi måste lösa klimat och miljöfrågorna genom att utnyttja ny kunskap och teknik. Samhället skall ge grundtrygghet för alla men också ge utrymme för individen att ta egna beslut.

Presentera dig själv

Är samhällsengagerad och har arbetat i många olik organisationer som LRF, scoutrörelsen, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, SACO, Rotary och politiskt på olika poster. Innan jag gick i pension så har jag drivit eget företag som lantbrukare, importör av kläder och hantverk sedan anställd som tjänsteman på Länsstyrelsen.

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Min pappa som var politisk aktiv på olik

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Så bred styrande majoritet som möjligt. Jag vill inte låsa mig för något "block" innan vi ser valresultatet. För mig som är pragmatisk gäller det att få igenom så mycket av den sakpolitik som jag tror på som möjligt. Breda uppgörelser borgar för långsiktighet och stabilitet vilket vore bra ör Sverige.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kjell Genitz

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Företag måste gå med vinst för att överleva på sikt men att ta ut vinster ur företaget motverkar företagets konsolidering.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Extra viktig Vi är beroende av import av kärnbränsle från Ryssland och andra länder. Det är en dyr energiform. Det tar lång tid att bygga ut när energin behövs nu. Den är storskalig och därmed sårbar för sabotage, driftsstörning etc. Vi låser upp mycket kapital som kunde ha använts för att bygga upp förnybar elproduktion med istället och som är spridd över landet och ger många arbetstillfällen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Känns inte bra att peka ut vissa område där vi har andra regler än i övriga Sverige. Vi behöver satsa mer på förebyggande insatser i dessa områden i stället. Skall vi införa visitation så skall det kunna ske i hela landet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Motivet för dessa var att få svarta arbete att bli vita istället. Det argumentet håller fortfarande. De ekonomiska klyftor som vi har beror inte på RUT- och ROT-avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Sverige som relativt rikt land måste fortsätta hjälpa länder som har det sämre. Om fattiga länder får det bättre så minskar även flyktingströmmar som skapar oro och problem i övriga länder också.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Är i princip emot monarkin eftersom den innebär att några personer ärver positioner i stället för att förtjäna dem. Vet däremot att kungahuset ger PR för Sverige till ett högre värde än vad vad det kostar oss idag. Är därför ingen viktig fråga att prioritera för mig.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Eftersom vi långsiktigt måste få ner vårt beroende av fossila bränslen så är det fel väg att gå för att stöta människor som bor i glesbygd och är beroende av bil. Dessa måste gå att kompensera på annat sätt så att landsbygden inte drabbas samtidigt som vi arbetar för en övergång till fossilfria bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: En viss höjning har vi utrymme för men det får inte bli någon drastisk höjning som tvingar personer som bott länge i sina hus att lämna dessa.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Det behövs en offentlig medfinansiering av kultur så att alla invånare kan ta del av kultur. Att privata aktörer går in med ökad finansiering än idag är bra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Vi måste bygga ut förnybara energiproduktionen där vindkraft är en viktig del. Klarar kommunerna inte att ta sitt ansvar för att detta sker så måste vi se över reglerna för det kommunala vetot beträffande vindkraft. Även tillståndsprocessen i övrigt behöver förenklas och ses över. Vi behöver se på vilka som har rätt att överklaga olika beslut.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Ingen människa vill tigga. Vi måste se vad som är orsaken och försöka lösa dessa i stället för att förbjuda tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Rent biologiskt har vi två kön och det borde räcka som juridiskt kön också. Många ungdomar letar efter sin identitet och för mycket fokus på kön kan göra det ännu svårare för dem att hitta sin identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Situationen ser olika ut i olika familjer därför är det bra att det finns ett utrymme för familjen att själv planera för sina uttag av föräldraledigheten. Att som idag några månader avsätts för att uppmuntra pappaledighet är bra och dagens nivå är rimlig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: De känns som t måna överutnyttjar vården idag och nätläkare bidrar till detta.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Om personen bott i Sverige många år och etablerat sig borde uppehållstillståndet permanent. Det bidrar till att minska utanförskap.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Känns om att dagens beslut är fattat panik utan någon djupare analys. Vi borde satsa på att stärka FNs roll istället. Sverige måste ha ett eget starkt försvar som avskräcker från anfall.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Ambitionen måste vara att få så många som är möjligt i arbete och inte att ha en hög A-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: I de flesta landsbygdskommuner skulle möjlighet att bygga vid sjöar och vattendrag bidra till utvecklingen av dessa. Strandskydd vid grävda dammar och diken hindrar idag byggande av nya dammar vilket är dåligt för den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Att höja skatten varje gång vi vill göra nya satsningar är inte hållbart. Vi måste alltid prioritera mellan olika utgifter och se till att vi använder våra skattemedel så effektivt som möjligt. Det viktiga är att få ut så många som möjligt i arbete, stimulera företagen och därmed öka skatteintäkterna den vägen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Känns bra som det är idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Vi måste se till att vi har en tillräcklig produktion av fordom med alternativa bränslen först.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Det är viktigt att elever och föräldrar får tydliga signaler hur det går för eleven och vad den behöver utveckla mer. Om det sker med betyg eller tydliga omdömen är mindre viktigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Det är för stora skillnader på förutsättningarna för att få ekonomin att gå runt mellan olika kommuner idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz:

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Vi måste jobba för att hålla nere byggkostnaderna så att vi inte får så höga hyror som vi har idag. Vi måste tillåta enklare standard i våra förstagångsboende. Det är viktigare än marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Risken finns då att allt koncentrera till se största städerna och att landsygden glöm bort helt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Är bra att ha karensdagar som gör att sjuksystemet inte överutnyttjas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: För större arbetsplatser är det inga problem idag, däremot så kan en misslyckad rekrytering få stora konsekvenser i fåmansföretag. Där behöver det vara enklare att säga upp personal som inte fungerar i arbetet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Genitz: Idag är tillståndsprocesserna otrolig tillkrånglade och långdragna och behöver förenklas. Däremot behöver vi se över tillstånd för utländska bolag och även införa en avgift per ton bruten sten som både skall gå till staten och aktuell kommun.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Genitz: Vi måste se till att snabba på processen så människor inte skall leva i okunskap och oro i så lång tid som idag. Vi måste också se till att de beslut som fattas efterlevs.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Genitz: Vi måste få ner den grövre brottsligheten och då måste polisen få använda olika spaningsmetoder. I dessa fall utgår jag från att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Genitz: Eftersom klyftorna ökat mellan de med låg och riktigt höga inkomster finns det utrymme för en viss höjning. Däremot får den inte vara så hög att det inte skall löna sig att jobba mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Genitz: Vi måste se till att allt brukande av skog sker på ett hållbart sätt inte undanta stora arealer från brukande. Vi behöver skogsråvaran till bygge, energi och andra produkter. En hög producerande skog bidrar också mer som CO2 sänka än en skog som in brukas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kjell Genitzs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Kjell Genitz: Finns mer som är viktigt n dessa tre