Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Jansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mej är en röst på klimat, biologisk mångfald, pacifism, basinkomst, jämlikhet, kollektivtrafik. . Jag är vänster i fördelningspolitik, men tror mycket på individens rätt och förmåga att själv styra sitt liv.

Presentera dig själv

För 40 år sen flyttade jag från Uppsala till Färila för att rädda världen. Vi var ett gäng som ville leva resurssnålt. Jag lever kvar i Färila, kanske inte lika resurssnålt som förr. Har fött 6 barn, är 67 år, odlar grönsaker, är,regionråd, tjänstledig från äldreboendet.

Vad har du för yrke?

Undersköterska inom äldrevård , regionråd

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

myran i skogen och sumpnoppan i odlingen

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karin Jansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Friskolor är bra, valfrihet är bra men eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Extra viktig Kärnkraften är livsfarlig, dyr, skapar ett sårbart samhälle och har ingen roll i ett modernt hållbart samhälle.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Det är inte mer poliser och hårdare tag som behövs utan ett mer jämlikt samhälle, mer satsning på mjuka värden och bättre socialtjänst.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Rut bör istället omvandlas till hushållens satsning på omställning. Återbruk och energieffektivisering tex.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Extra viktig Biståndet är viktigt och vi har råd att dela med oss av vårt överflöd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Har ingen koll på deras standard, men antar att de skulle kunna leva billigare

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Extra viktig Det ät bråttom nu. Omställning från klimatskadliga fossila bränslen och från rysk energi behöver gå snabbare,. Att sänka priset på bensin är som att rea ut renat till en alkoholist.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Kultur stärker människor, ger mer liv i samhället och har ett värde i sig.. Civilsamhällets och privata aktörers kultursatsningar är viktiga men det offentliga stödet är ovärdeligt och behöver snarare öka.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Jag gillar vindkraft, men tycker att det är rimligt att kommunerna har nåt att säja till om när det gäller etableringar. Det är viktigt att vindkraftsföretag anstränger sej för att nå befolkningens gillande. Och jag tycker att en del av vinsterna bör tillfalla närområdet

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Extra viktig Nej herregud. En kan inte förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Här,avviker jag från MPs linje om att dela föräldraledigheten på tre- en del för vardera förälder ( två föräldrar) och en för någon annan. Jag tycker att föräldrar är de som har bäst förmåga att bestämma vem som ska ta hand om barnet när. Men jag accepterar MPs linje som en kompromiss.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Det finns mkt att anmärka privata nätläsare, men de fyller ett behov av tillgänglighet som den offentliga vården misslyckats med, Det gäller att offentliga vården blir mer tillgänglig, och att priserna det offentliga ska betala till privata nätläkare inte är oskäliga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Extra viktig Tillfällig tillstånd är inhumana och oron för att bli utvisad ger sämre mående och sämre integration

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Extra viktig Nej! Vi ska inte vara i samma klubb som kärnvapenmakter och odemokratiska stater. Fred byggs genom fred och inte genom vapenskrammel och terrorbalans.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Jag är mer mån om basinkomst så att alla har en garanterad ekonomisk trygghet

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Extra viktig Strandskyddet är viktigt med tanke på biologisk mångfald, översvämningsrisk och alla människors tillgänglighet till sjöar och vattendrag. Rika människor ska inte kunna roffa åt sej naturens pärlor.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Jag tycker inte att försvaret ska upprustas. Jag tror mer på fredliga sätt att hantera konflikter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Klimatförändringarna är här. Det gäller att göra allt vi kan för att minska den globala uppvärmningen Dock kan det vara viktigare att stoppa försäljning av bensin och fuldiesel, än att stoppa själva bilarna-bilarna kan ju köras på fossilfria alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Extra viktig Betyg hämmar inlärning och stressar barnen. Låt barn vara barn och ha tillit på barnets egen vilja att lära sig.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Jag tror inte på att ropa på högre straff är det bästa sättet att förändra beteenden. Men jag har viss förståelse för när folk vill att brott som drabbar mestadels kvinnor och fattiga ska straffas lika hårt som brott som drabbar mestadels män och rika.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Bostadsmarknaden behöver ha andra spelregler så att människor har råd att bo och så att bostadsområden inte segregeras.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Det behöver satsas på mer järnväg. Idag är,det för trångt på spåren. När det ändå behöver läggas ut räls är det dumt att inte möjliggöra för höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Extra viktig Är,varken imponerad av försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Det är inte så att det blir bättre sjukvård för,att makten centraliseras, tvärtom

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Jansson: Karensdag ökar sjuknärvaron och drabbar de som har tunga jobb och låga inkomster. Bra att ta bort den.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Jansson: Extra viktig När människor knackar på min dörr och behöver hjälp, ska de få det. Annat är inhumant. Sverige har råd och möjlighet att ta emot fler människor, och vi vinner också på det, även om det inte är huvudsaken för mej.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Jansson: Integritet och rättssäkerhet är,viktigt

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Jansson: Ett jämlikt samhälle är,bättre för alla. Den som tjänar mera kan avstå för mera.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Janssons val:

 • Miljö och klimat