Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Marja Andersson (fotograf Foto Emelie Taimi)

Eva Marja Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ser utmaningarna och tar mig an att lösa dessa tillsammans med andra och även som ledare. Det är betydelsefullt att se till barn och unga att de får en bra och trygg grund att stå på. Jag kommer att arbeta för att se till så vi får en fungerande välfärd som gynnar människor, i skolan, arbetslivet och när vi behöver stöd i livet i vilken ålder det behövs.

Presentera dig själv

För mig har det varit betydelsefullt och givande att arbeta med människor. Lyssna in och att vidareutbilda mig själv inom relevanta områden och ta del av samhällsutmaningar både inom Näringsliv samt utbildning/ gymnasieskola. Jag har bedrivit företag med anställda under drygt trettio år och arbetat som utbildad lärare i drygt tjugo år. Utbildad Gymnasielärare i flera ämnen.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Beatrice Ask mfl

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderatledd regering

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Svar i valkompassen

:

Eva Marja Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Marja Anderssons val:

  • Lag och ordning