Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lotta Hedström (fotograf jag själv)

Lotta Hedström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Erfaren i livet, förvaltning och ideellt engagemang med en säker Grön kompass i livet och politiken.

Presentera dig själv

Varit lärare, rektor, biståndsarbetare, kommundelschef, avdelningschef, landsbygdsutvecklare, lobbyist mm mm. Gift, vuxna barn, många barnbarn. Körsångare o hobbyodlare. Inbiten lantis.

Vad har du för yrke?

Pensionär, egenföretagare och bl a ex- politiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Mahatma Ghandi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP i opposition, SD utan inflytande. M och KD förminskade

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lotta Hedström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Extra viktig Skattepengar ska bara användas inom verksamheten. Observera att VINST-uttag inte är lika med ÖVERSKOTT i verksamheten (= varning för begreppsförvirring i denna debatt.) Överskott som återinvesteras är mer än OK, oavsett huvudman.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Extra viktig Kärnkraft även i modernare teknologisk tappning, är totalt bortkastade pengar. Icke förnybart och är inte öht hållbar energiform. Ofantliga kostnader vid byggnation, omätbara globala faror vid haverier. Kräver ett kontrollsamhälle; extremt sårbart visavi krig och terrorism. dessutom helt nödigt, då ofarliga, billiga, alternativ finns.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Fel väg att gå. Brottslighet må främst bekämpas "uppströms" i orsakskedjan: Bättre skola, bättre vapenkontroll, drogbekämpning. Fr a ungdomssatsningar och BRA integration kommer långt före i bekämpnings-katalogen

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Slöseri med skattemedel för en godtyckligt vald, ej konjunktur-drivande bransch. Städfirmor har alltid funnits; bara att starta en och för kunden: bara att betala skatt o moms för tjänsterna!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Vill vi ha en säkrare värld är demokrati- och utvecklingsbistånd för avskaffande av global fattigdom, ett absolut krav på rikare länder. Att även ge humanitärt bistånd i akutlägen, är dessutom en etisk och human självklarhet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: De gör ett bra jobb, förvaltar statlig egendom och har i internationell jämförelse en blygsam budget och lågt apanage. Dessutom är kungafamiljen reducerad i antal, så låt det vara som det är.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Extra viktig ABSOLUT inte. Avskaffandet av fossilbränslen är den ensklit viktigaste åtgärden för att hejda det planetära självmord som nu pågår. Bara extremt okunniga, kortsiktiga eller superkorkat egoistiska krafter föreslår detta.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Ligger på en OK nivå nu. Kan gott helt återföras till kommunernas kassa.(Fastighetsskatt på anläggningar för förnybar energi bör dock avskaffas)

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Offentligheten ska definitivt ta en stor del av ansvaret och medelstilldelningen för en levande kultur i alla former för alla kategorier i samhället och för en levande demokrati. Privata/ ideella aktörer är partners och ska ej ses som konkurrenter.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Vindkraften behöver definitivt ökas på - MEN det intressantaste är VEM som äger och tar vinsten av det! Lokalt producerad vindkraft i lämpliga och noga utpekade lägen ska inte stoppas av dunkla skäl.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Varför det? Ofarlig och säkert extremt olönsam syssla. (Illegal immigration, trafficking och/eller brott mot ev ordningsstadgor är helt andra typer av problemställningar som inte adresseras på detta vis)

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Behöver utredas mer och inte hastas fram. Tänkbart, men ännu ej realiserbart...

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: TRE-delning är vettigast: 1/3 ena förälderns, 1/3 andra förälderns och 1/3 att fördela efter eget skön.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: De kan försörja sig själva. Systemet nu är ohållbart och dränerar den offentliga vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Alla invandrare avser inte att stanna för gott och behöver inte det. De som dock avser stanna längre än ett år behöver veta att de kan och förväntas satsa på sin egen del i integrationsprocessen. Då ger PUT en trygghet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Extra viktig Äkta långsiktig säkerhet kan aldrig byggas med vapen. En polariserad värld är en ständigt hotfull värld med vapenskrammel, kärnvapenhot och överbefälhavare som kan vara hur ---- som helst. Demokratiska, fria stater som pratar med varandra, handlar, turistar, har kulturutbyten och samverkar i t ex FN är ett mycket bättre alternativ än kärnvapenalliansen Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Dags!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Det fanns förra våren ett noga genomarbetat kompromissförslag på bordet som huvudkontrahenterna S, C och MP jobbat fram och som noga vägde samman alla tänkbara aspekter på detta. I en ny regeringsbildning efter valet kan det plockas fram på nytt!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Konstig fråga. Bör ha lytt:"behöver försvaret rustas upp?". Om man svarar JA på det, ska det självklart ske med färska skattemedel, inte med omfördelning från vård-skola-om-sorg-integration-klimatarbete-bistånd. Jag svarar dock NEJ på renodlad militär upprustning, men JA till ökat cyberförsvar, ökad klimatberedskap, ökade säkerhetsskapande åtgärder och väsentligt högre självförsörjningsgrad.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Nej. Så länge de håller nuvarande kvalitet och så länge den demokratiska KONTROLLEN (inte styrningen) funkar, ska de ha en bra budget och nuvarande bredd. Andra bolag må konkurrera på sina villkor.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Extra viktig Absolut! (INSE klimathotet och köp /tillverka/främja fordon med fossilfria bränslen fram tills dess.)

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Räcker med från årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Jo i princip, men nuvarande skatteutjämningssystem är svåröverblickbart och vanskligt att peta i....

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Kan inte straffskalorna här, men allmänt är sexuallagstiftningen ett område där "hårdare tag" faktiskt är motiverat. Det speglar fortfarande patriarkala värderingar i litet för hög grad.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Nej - ökar bara klassklyftorna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Vi måste satsa oss in i den klimatsmarta framtiden. Fler spår behövs hursomhelst i landet och i s f att bara bygga för gamla tidens tåg, må vi nu ta ett tekniksprång. Fossilfria tåg ska bli många fler resenärers och transportörers förstahandsval! (Varför satsa fantasisummor på obsolet kärnkraft när motsvarande tåg-investering skulle göra landet jätteattraktivt som klimatföregångare!)

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Jag anser (partiavvikande) att det regionala ansvaret för vård är feltänkt. Bättre med kommunalt ansvar för primärvård och synka det direkt mot statligt ansvar för specialiserad och universitetsanknuten vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Visade sig ju under coronan vara motiverat!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Fel ände att börja i: Skaffa fler arbetstillfällen, ge större inflytande över arbetets innehåll samt sänk normalarbetstiden. Det skulle öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att hamna på "rätt" ställe.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Hedström: Extra viktig Absolut inte. Det som behövs är väsentligt mindre jungfrulig brytning av mineral i hela världen och VÄSENTLIGT mer av återbrukande av "innovationsmineraler"; både från gamla gruvors (ofta farliga) resthögar och från kasserade datorer, klockor, mobiler och allt elektroniskt pryttel som nu bara ligger outnyttjade och förorenar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Hedström: Asyl söker man i ett nödläge - det har alla RÄTT att få prövat! (Många har inte fattat detta förrän Ukrainakriget bröt ut.) INVADRA kan man göra av många andra skäl. Massflyktsdirektivet kunde aktiverats redan 2015, men de som kom då fick en onödig uppförsbacke för sin integration. De som åkt "hem" f återuppbyggnad, borde fått med sig en snyggare bild av hur ett humant rättssamhälle ser ut.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Hedström: Att få knäcka kodade system bör definitivt tillåtas, men varje ingrepp i personlig integritet måste föregås av prövning och tillståndsgivning utifrån MISSTANKE om brott. Annars har vi ett mardrömssamhälle med överdriven personkontroll.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Hedström: Klyftorna i Sverige har senaste åren ökat mest i Europa... Återinför arvsskatt och begränsa avdragsrätt (t ex ränteavdraget). En stark socio-ekonomisk utjämning tjänar alla på.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Hedström: Extra viktig Både nyckelbiotoper, reservatsbildningar, nationalparker och allting däremellan behöver väsentligt starkare skydd för både art-bevarandet och som klimatsänkor. Sveaskog, Sv Kyrkan och andra stora publika skogsägare ska åläggas dels starkare skyddsåtgärder, liksom utökade skyddade areal. BRÅTTOM!!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lotta Hedströms val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning