Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Aylin Fazelian (fotograf null)

Aylin Fazelian

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kämpar för ett samhälle där alla kan nå sin fulla potential, oavsett klass, kön eller härkomst. Jag vill se en stärkt skola, med fokus på lärande och tidiga insatser. Det är grunden i bygget av vårt jämlika samhälle. Jag vill också se en trygg sjukvård med mindre köer. Det kräver att personalen får bättre arbetsmiljö och bättre löner. För mig är också klimatomställningen oerhört viktig.

Presentera dig själv

30 år, bor i Göteborgsområdet (Mölndal). Drivs för ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle. Mamma till en 1-åring.

Vad har du för yrke?

Statsvetare i botten och har bl.s jobbat för en miljöorganisation.

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering ledd av Sociademokrater

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Aylin Fazelian

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Aylin Fazelian: En stark offentlig finansiering är grunden, men privata aktörer är också viktiga

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Aylin Fazelian: Fattigdom försvinner inte av förbud och straff

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Aylin Fazelian: Föräldraförsäkringen behöver delas mer lika för att öka jämställdheten i samhället och ge barn lika chans att ta del av sina föräldrar

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Aylin Fazelians val:

  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning