Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Olle Berglund (fotograf null)

Olle Berglund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag drivs av miljöpartiets tre solidariteter, solidaritet med djur, natur och ekosystemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med världens alla människor. Jag är mycket mer driven av att göra gott för samhället än för att kunna öka min egen konsumtion, den är tillräcklig för mina behov. För att jag vet att långsiktig ekologi är viktigare än kortsiktig ekonomi.

Presentera dig själv

Jag tror på människor egna drivkrafter att skapa en bra värld att leva i. Tyvärr stämmer den enskilda människans syn på detta alltid överens med vad naturen och jorden klarar av. Därför behöver samhället bidra med regler för vad som är och inte är acceptabelt. Det innebär frihet under ansvar. Jag vill att alla människor ska få möjlighet att bidra till samhället efter förmåga.

Vad har du för yrke?

Pensionerad reaktorsäkerhetsingenjör

I vilket land är du född?

Hälsingland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Mahatma Gandhi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi behöver politiska styren som sätter ekologi framför ekonomi, Det exkluderar den blåbruna sörjan. Sverige behöver en majoritetsregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Olle Berglund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Extra viktig Det är helt fel att skattemedel, som ska gå till bra skolor för alla, fördelas till privata fickor. Något som alla andra länder i världen insett. Skolan ska inte vara en "marknad"

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Trots min bakgrund inom kärnkraft anser jag att kärnkraft ska bli en parentes i Svensk energiförsörjning. Kärnkraft är möjligen bättre än att bränna fossilbränsle men när Sverige har tillgång till förnybar energi är det förnybart vi ska satsa på.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Förslaget skapar inga nya möjligheter för polisen att visitera misstänkta personer. Däremot skapar det ytterligare motsättningar mellan grupper i samhället. Segregation kan inte elimineras med segregationsskapande åtgärder.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: RUT-avdraget bör finnas kvar men omformas så det gynnar cirkulär ekonomi och tjänster som skapar hållbarhet. Att ge bidrag till rika personers lyxkonsumtion behöver dock begränsas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Miljöpartiet står för solidaritet mellan människor, till vår biosfär och till kommande generationer. Biståndet behövs och ska inte minskas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Monarki med ärvda ämbeten är föråldrat och bör över tid avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Extra viktig Det är ett förslag som går rakt emot möjligheterna att reducera CO2 i atmosfären. Att det ska finnas möjligheter att bo även i glesbygd motiverar inte fossilförbränning för de som har andra möjligheter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Det bör införas progressiv beskattning av fastigheter. Nuvarande modell med en fast låg skatt för alla dyra fastigheter är ett feltänk.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Kultur behöver stöd men absolut inte styrning från politiken. Utan kultur är livet inte värt att leva.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Kommunerna behöver kunna påverka men tillståndsprocesserna måste vara rimliga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Det är inte ett brott att vara fattig. Det behövs breda åtgärder så fattigdom och utsatthet kan minskas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Känner någon sig inte som man eller kvinna är det inte rimligt att tvingas vara det. Valfrihet på riktigt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: MP strävar mot jämställdhet, då är det rimligt att föräldradagarna fördelas mellan föräldrarna. En tredjedel var och en tredjedel att fördela utifrån situationen här och nu.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Nätläkare är ett dyrt sätt att använda vården på fel sätt. Privata vårdcentraler för primärvård gör att vården segregeras och blir dyrare för skattebetalarna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Permanenta uppehållstillstånd skapar en nödvändig trygghet för individer för att integreras i det Svenska samhället. Sverige behöver arbetskraft och den bästa arbetskraften är trygg i sin situation. Människor som bidrar till samhället är en resurs och inte en kostnad.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Ett starkt eget försvar och samarbeten med andra skandinaviska länder är bra men inte ett NATO-medlemskap där Turkiet dikterar vår utrikes- och inrikespolitik

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Den som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet ska inte utsättas för ett liv i hopplöshet. Trygghetssystemen ska gälla alla och vara rimliga att leva på. Man blir inte mer anställningsbar för att man är fattig.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Allemansrätten är viktig för Sverige. Då kan vi inte tillåta vissa att annektera attraktiva bitar av vår gemensamma miljö. Dessutom är strandområden mycket viktiga för den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Det enda rimliga, det är inte fattiga och utsatta människor som ska betala för vårt försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Public Service behövs och behöver vara kvar på nuvarande nivå. Utan granskande journalistik utarmas demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Extra viktig Transporterna behöver ställas om från fossildrift till förnybart. Här behövs incitament för att hitta nya lösningar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Betyg skapar inte motivation till studier i lägre åldrar det skapar bara utslagning. Idag går 15% av Sveriges elever ur grundskolan och är underkända. Det här är ett effektivt sätt att skapa utanförskap och psykisk ohälsa. Betyg från årskurs 7 kan vara motiverat men ingen bör bli underkänd.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Små kommuner i glesbygd med svaga skatteunderlag måste också få finnas. Därför behöver skattemedel omfördelas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Ett allvarligt brott som bör få kännbara konsekvenser.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Ett dåligt förslag som leder till ökad segregation i stället för minskad. Enligt grundlagen är det allmänna skyldiga att se till att det finns bostäder för alla, något som inte sker idag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Sverige behöver satsa på järnvägsunderhåll på det gamla spåren. Det är väldigt svårt att få till med den höga belastning som är på dessa spår idag. Därför behöver järnvägsnätet utökas med nya spår som gör att underhåll av de gamla blir möjligt. Det är då rimligt att bygga spår för högre hastigheter.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Beslut om HUR saker ska utföras behöver fattas nära de som är berörda, patienter och vårdpersonal. Däremot behöver finansieringen ses över så den blir mer jämlik över landet

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Karensdagen är ojämlik, för personer med möjlighet till hemarbete innebär den inga kostnader för korttidssjukdom, de jobbar hemma. En dålig möjlighet då man bör vila när man är sjuk. För de som inte kan jobba hemifrån innebär den ett betydande inkomstbortfall. Karensdagen är ojämlik och bör tas bort. Frekvent korttidsfrånvaro är något arbetsgivaren är skyldig att utreda och åtgärda.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Det finns för många möjligheter för företag att tillämpa otrygga anställningar redan idag. Dessa behöver minskas för att skapa trygghet och jämlikhet. Personer med otrygga anställningar har också svårt att få en trygg bostad, vettiga arbetstider och ett förutsägbart liv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Berglund: Tillstånd för gruvbrytning ska ske, men det ska ske utifrån de lagar och lokala förutsättningar som gäller.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olle Berglund: Frågan är dock lätt att feltolka. Rätten att SÖKA asyl får inte urholkas. Upplever någon att den har ett skyddsbehov och tar sig till Sverige ska Sverige utreda om den har asylskäl och därmed få asyl. Det innebär med andra ord inte att alla asylsökande får asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olle Berglund: Hemlig avlyssning är en viktig del i polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Det måste dock balanseras mot kraven på personlig integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olle Berglund: Det är orimligt att inkomst av kapital inte har en progressiv skattesats liknande den för inkomst av arbete. Sverige är idag ett skatteparadis för förmögna och bör titta på att åter beskatta stora förmögenheter, stora arv och stora gåvor men framför allt inkomst av kapital.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olle Berglund: Extra viktig Dagens kalhyggesdrift utarmar den biologiska mångfalden och försvårar för det rörliga friluftslivet. Sverige behöver skydda mer skog för att leva upp till rimliga förväntningar på vår naturhänsyn.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Olle Berglunds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning