Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Agnes Johanson (fotograf Lydia Lindgren)

Agnes Johanson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du ska rösta på mig om du precis som jag brinner för mänskliga rättigheter, klimatet och feminism.

Presentera dig själv

Orättvisor har alltid upprört mig. Det har varit självklart för mig att engagera mig politiskt. Det blev Miljöpartiet för att det är ett parti som ser helheten och hur beslut vi tar nu har påverkan såväl på resten av världen som på kommande generationer. Uppväxt i Sundsvall, är utbildad grafisk designer och bor nu i Stockholm där jag arbetar på människorättsorganisationen Läkare i Världen.

Vad har du för yrke?

Kommunikatör på Läkare i Världen.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Mamma

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en regering som tar klimatkrisen på allvar, som står upp för asylrätten och som gör något åt de ökande klassklyftorna. Alla ska med när Sverige ställer om.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Agnes Johanson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Skolan är till för barnen, inte vinstjagande bolag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Kärnkraften är ålderdomlig och galet dyr, det är inte vägen framåt i klimatkrisen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Extra viktig Nej, visitationszoner misstänkliggör människor bara utefter var de bor. Jag tycker det är rent obehaglig politik.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Extra viktig Sverige borde tvärtom höja biståndet. Världen hänger ihop och det vi gör internationellt spelar stor roll. Sverige bör vara en kraft för att stärka mänskliga rättigheter, mota bort fattigdom och bygga motstånd mot klimatkrisen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Extra viktig Vi befinner oss mitt i en klimatkris – det borde säga allt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Det är viktigt att kulturen ska kunna vara fri.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Extra viktig Det går inte att förbjuda fattigdom. I Sverige ska vi hjälpa varandra och vi behöver bli bättre på att trygga levnadsförhållanden för alla som vistas i landet. Just nu kränker Sverige flera mänskliga rättigheter, så ska vi bara inte ha det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Extra viktig Det här borde redan vara infört.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Extra viktig Jag vill se en individualiserad föräldraförsäkringen efter antalet vårdnadshavare, med möjlighet att ge bort upp till en tredjedel till en tredje part.​ Det här är en enormt viktig jämställdhetsåtgärd.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Extra viktig Trygga människor bygger trygga samhällen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Värnskatten för de med högre inkomster borde återinföras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Extra viktig Public service fyller en viktig demokratisk funktion som bör värnas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Sverige ska vara jämlikt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agnes Johanson: Staten behöver ta mer ansvar för finansieringen av sjukvården, men besluten ska fattas nära människorna som berörs.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agnes Johanson: Extra viktig Alla har rätt att söka asyl. Vi behöver lagliga och säkra flyktvägar till Europa och Sverige. Sverige ska stärka mänskliga rättigheter – inte kränka dem.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agnes Johanson: Klyftorna ökar i Sverige, så ska det inte vara. Sverige ska vara ett jämlikt land.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agnes Johanson: Extra viktig Det är lätt att tro att vi har jättemycket skog i Sverige, men det mesta vi ser är trädplantager. Vi behöver skydda våra artrika skogar, som är så väldigt viktiga för oss. Skogen renar luften, lagrar stora mängder koldioxid och andra växthusgaser och är hem till arter som annars riskerar att dö ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Agnes Johansons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning