Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Danielsson (fotograf fotograf saxin)

Anna Danielsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

En stark, erfaren röst för utveckling från en prestigelös kvinna med bakgrund inom servicenäring, digitalisering och industri. Ordning och reda på skattepengarna med tydligt resultatfokus. ”Jag gör det jag säger” Är mormor åt 4 st vars framtid jag vill säkra och se dem växa i.

Presentera dig själv

Brinner för företagande och jämställdhetsfrågor, innovation och utveckling. Vilka företag kommer finnas om 10 år? Hur kan AI, AM, robotik användas nu och sedan? Ta med ”den andra halvan av Sveriges befolkning och släpp fram kvinnors innovationer för bredare utveckling. Vill också lyfta civilsamhällets betydelse tex alla volontärer inom frivilligcentraler.

Vad har du för yrke?

Allt inom administration och ekonomi, marknadsföring och service

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Anna-Maria Corazza Bildt.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna och Kristdemokraterna bildar regering med samverkan med Liberaler och Sverigedemokrater i viktiga gemensamma frågor.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anna Danielsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Extra viktig I snitt ca 3%vinst. Att jämföra med en kommun med 2%. Om en friskola har bra kvalitet och elever trivs söker många dit dvs mer skolpeng. Ska friskolan straffas då?

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Extra viktig Stabil el oavsett väder viktig för företagen och jobben -och för att elektrifieringen ska kunna fortsätta. Laddstationer i infrastrukturen måste byggas ut och ska också ha el. Och som privatperson ska jag inte behöva välja i vilken iordning jag ska laga mat på spisen eller ladda bilen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Extra viktig Med en åldrande befolkning måste hjälp finnas för hushållstjänster när inte hemvård räcker till.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Varför ska vi som litet land betala procentuellt mer än andra?

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: De gör ett bra jobb som frontfigurer., och vårt lands historia bärs av kungahuset

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Extra viktig Minst halva Sveriges befolkning bor utanför de stora städerna och måste ha råd ta sig till jobbet, handla skjutsa barn mm. Dessutom klarar sig inte Sverige utan landtransporter

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: En väl vårdad och underhållen fastighet är mer värd än en eftersatt. Ska den straffas? Och har man gnetat och sparat till sitt eget hus ger det inte staten rätt att höja skatten gång efter annan

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anna Danielsson har hoppat över denna fråga

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Vetorätten måste vara kvar. Bara boende på stället känner stället

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anna Danielsson har hoppat över denna fråga

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Men för att byta till detta nya juridiska bör personen fyllt mer än 18 år. Kanske åldersgräns på 25?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Ser gärna en styrning av incitament mot 50/50 och att möjlighet till överföring på tex mor/farföräldrar finns. Ensamstående företagande föräldrar behöver det.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anna Danielsson har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Höjningen kom till pga pandemin. Incitament för att jobba minskar. (Ingen skillnad mot för 30 år sedan)

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: De som äger marken måste få bestämma hur nära bebyggelse kan ske -om inte extraordinära förhållanden finns

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anna Danielsson har hoppat över denna fråga

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: För mycket ”underhållning” i must-carry-kanaler.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anna Danielsson har hoppat över denna fråga

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Ihop med betygssamtal så eleven och föräldrarna förstår varför betyget satts. Ger vägledning till föräldrar om bekymmer eller specialbegåvning finns

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Hyresbidrag finns att stödja de som ev drabbas hårt

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Extra viktig Höghastigheten svår att uppnå bl.a. pga kravet på banan- vi har tjäle i Sverige. Och dagens planer finns inte driftkostnader angivna. Bygg istället dubbelspår där det behövs och satsa på Oslo-Stockholm 2:55

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Kanske mer likvärdighet uppnås, kanske t.o.m. jämställd vård?

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Dagens regler är omotiverat krångliga. Fler företagare borde kunna våga anställa (fler i jobb/får testa på). Och för en anställd som inte fullgör sin anställning så båda parter är nöjda är en fortsatt anställning inte heller bra. Idag används ”uppsagd pga arbetsbrist” ibland också som ett överenskommet avslut

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Danielsson: Extra viktig Bättre utvinning av nödvändiga metaller under ordnade former (anställningsvillkor, klimattänkande etc) - och plus för inhemska resurser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Danielsson: Extra viktig Det man äger vårdar man och ser till att växa. Skogsägare vet bäst hur skogen ska vårdas. (Inte alltid statliga skogen vårdas dock) Naturområden som skyddats en gång för en speciell art som nu ”flyttat” ska släppas fria igen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Danielssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi