Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carl-Erik Flodmark (fotograf Carl-Erik Flodmark )

Carl-Erik Flodmark

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det behövs fler vårdutbildade i politiken som vet vad sjukvården behöver. Viktigt med förebyggande vård och att motverka psykisk ohälsa.

Presentera dig själv

Barnläkare med lång erfarenhet från praktisk sjukvård

Vad har du för yrke?

Läkare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S MP V C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carl-Erik Flodmark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Extra viktig Vinsten ska återinvesteras inte delas ut till aktieägare.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Området riskerar hamna utanför ett inkluderande samhälle.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Svartarbete behöver motverkas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Ett statsöverhuvud kostar alltid pengar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Extra viktig Förnyelsebara energislag viktigare. Bygg ut vätgas mackar.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Extra viktig Många vanliga drabbas. I så fall bara för de allra dyraste fastigheterna.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Viktigt värna allas möjligheter.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Extra viktig Vi behöver vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Riktade insatser så man inte behöver tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Det behövs mer sjukvårdstjänster

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Andra länder med mycket migration har inte permanenta uppehållstillstånd. Bättre man får det efter en längre tid.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Extra viktig Vi är i ett utsatt läge.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Man måste kunna omprioritera

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Extra viktig Viktigt med oberoende media ej reklamfinansierat

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Bygg ut laddstationer och vätgasbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Carl-Erik Flodmark: För tidigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Ineffektiva kommuner ska inte gynnas. Måste bedömas på ett objektivt sätt

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Bättre förebygga med undervisning och samhällsdebatt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Det gick i Finland. Bör gå i Sverige också

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Vi behöver mer tåg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Ökad statlig styrning men inte ta över

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Extra viktig Stanna hemma när du är sjuk

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Extra viktig Redan för lätt

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Inga mer gruvor

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Vi måste kunna ta emot de som kommer. Som Norden i övrigt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Ingen allmän avlyssning

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Extra viktig Skatterna höga för måttliga höginkomsttagare. Gränsen för lågt satt

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Carl-Erik Flodmark: Viktigt med miljövänligt skogsbruk. Då kan mindre arealer behöva skyddas helt

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carl-Erik Flodmarks val:

  • Energipolitik
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning