Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Brännström (fotograf null)

Lars Brännström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om de vill åtgärda Klimatkrisen och inte bara snacka om den. Det innebär en omställning med ny teknik, innovationer samt även beteendeförändringar. Bilfritt i centrala stan med mer plats för människor och grönt. Lång erfarenhet av miljöarbete på nationell, regional samt lokalnivå. Tror på att en omställning kan ske med ett brett deltagande från många människor.

Presentera dig själv

Naturvetare som hämtar kunskap från forskningen och goda exempel från Sverige samt Europa. Optimist som tror att vi kan förändra samhället så att våra barn får en bra framtid. Global samt lokal i mitt tänk. Tror på kunskap och kultur som två bärande villkor i ett gott samhälle.

Vad har du för yrke?

Klimatstrateg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

gröna i tyskland, Mahatma Gandi, Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En socialdemokratisk regering med stöd av ett starkt Miljöparti. ev. tillsammans med Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lars Brännström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig Både ett dyrt alternativ samt avfall som behöver övervakas i många år

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Tveksamt att utsätta oskyldiga människor för en tveksamt ingripande.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: RUT kan motiveras för många att klara livspusslet. Storleken för detta kan diskuteras.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig Viktigt att upprätthålla en solidaritet med fattiga länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Flera av medlemmarna arbetar väldigt lite för landet Sverige, och bör därför inte uppbära ersättning från staten.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig Vi behöver ställa om transportsystemet till el-drift. Dessutom så behöver vi öka andelen cykel samt kollektivtrafik. Avdrag för glesbygd kan ske via andra system.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Många riktigt dyra fastigheter ska få en ökad beskattning. Nivån 10 miljoner kan vara ett riktmärke.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Det finns kultur som är nödvändig , men som kan ha svårt att få privat sponsring.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig Kommunerna samt de boende i närheten av kommande Vindkraft ska erhålla en betydligt större ersättning av projekten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Vi kan inte hindra människor som är utsatta att tigga. De är ofta i en utsatt situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig För att få en jämnare arbetsmarknad samt utjämna könsmönster behöver en viss del reserveras till mannen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Oftast sker en överkonsumtion av enklare behandlingar via nätet. Dessa nätläkare tar resurser från viktigare behandlingar i vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: I vissa fall kan det vara lämpligt med tillfälliga uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig Ökar spänningen i norra Europa samt kräver mer insatser till vårt försvar. Dessutom så riskerar vi att få kärnvapen inom våra gränser på sikt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Den har urholkats under en lång period.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: En generellt borttagande av strandskyddet är inte motiverat, däremot kan nya regler införas för glesbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig Viktigt med public service även i framtiden.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig Viktigt med att ställa om transportsystemet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Kan vara ett sätt att tidigt upptäcka de som behöver extra stöd i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Många små glesbygdskommuner har mycket små resurser samtidigt som flera expansiva kommuner har gott om pengar. Det syns tydligt på skillnaden av skatteuttaget.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Många attraktiva hyresrätter kommer att öka i hyra så att det endast blir höginkomsttagare som har råd att bo där.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig Vi behöver höghastighetståg i Sverige. dels för att i princip ta bort inrikesflyget samt minska vårt ohållbara flygtransporter. Det kommer även att frigöra stora möjligheter att öka antalet godstransporter på räls.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig Vi har redan idag en för svag miljölagstiftning. Gruvor ska endast öppnas när det är motiverat samt att ordentliga skyddsåtgärder vidtas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Brännström: Extra viktig Vi behöver skydda mer av våra skogar för framtiden. Det gäller speciellt i de områden som idag har lite skydd t.ex vid kusterna samt generellt i södra / mellersta Sverige.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Lars Brännström har hoppat över denna fråga