Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Reinder Nispeling (fotograf återkommer, inhyrd fotograf.)

Reinder Nispeling

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag lyssnar, funderar och försöker hitta lösningar som är bra för alla över längre tid. Hållbarhet är min ledstjärna. Vi ärvde inte jorden från våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.

Presentera dig själv

Kom till Sverige 2006 från Nederländarna. Född i arbetarfamilj och växte upp i Rotterdam som hade återhämtad sig från 2:a världskriget. Frihet är en viktig sak och att ha möjlighet att själv bestämma och välja, inte någon annan. Jag valde att flytta till Sverige och har jobbat från första dagen. Inom ett år lärde jag språket. Gift med Maria och vi har 5 barn och 3 barnbarn. Aktiv i kommunen

Vad har du för yrke?

Säljchef för Europa

I vilket land är du född?

Nederländarna

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jan Björklund - han hade ofta rätt.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt M L C KD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Reinder Nispeling

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig Alla medel ska till undervisning, inget annat!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig Att bygga ut samt forska, förbättra tekniken kommer vi fram till en ännu bättre lösning för framtiden. Vi behöver mer och mer energi och vill inte vara beroende av andra.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: hjälper inte, tvärtom. Finns bättre åtgärder.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig hur så? Tack vara RUT minskar obetalda arbetet och även svart arbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Tvärtom, hjälp människor nära var de bor och lyft dom ur fattigdom. Satsa främst på kvinnor i dessa områden.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Kungahuset gör en bra jobb och har minskat antal personer själv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Vi rör oss mot elbilar ändå, bara dessa som inte har råd med detta, inte sällan tvungen att köra långa sträckor får inte straffas för detta.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig Men gud! Det leder till sämre investeringar i fastigheten och till slut till förfall. Äldre har inte råd att bo kvar osv. Extremt dålig förslag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Skulle betyda stora nedskärningar för kulturen. Kolla runt omkring i andra länder. Investera i kultur betyder investera i välmående.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig det är kommunen som vet bäst för deras invånare. Inte ska Stockholm bestämma om vindkraft i lilla Hallstahammar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Det är ingen lösning förstås, samtidigt måste det finnas alternativ för dessa människor

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Däremot borde man kunna avstå att identifiera sig som man eller kvinna. Kanske är det samma sak som 3e juridiskt kön?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: låt föräldrar bestämma men med några tydliga alternativ.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: en läkare är en läkare och digitalisering kan inte stoppas. Borde se över ersättningsmodellen kanske. Uppfyller ett behov inte minst på landsbygden.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Just nu inte ok, hela EU ska enas om hur migration hanteras. Däremot, vi behöver folk!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Behövs inte motivera med tanke på vad ryssland håller på med.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig Det ska lönas att jobba! Bort med bidrag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Men allemansrätten ska inte inskränkas, inga Sandhamn fasoner.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: ännu mer skatt? Hellre omprioritering av andra kostsamma saker.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig Det är ett riktigt dålig förslag och man kan undra vilka onda krafter finns bakom detta. Oberoende, Opartiskt ska de vara och helst utan reklam. tvärtom ett bredare uppdrag ska det vara!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig Och hur ska det gå till? Landsbygden utan laddstationer får köra med dyra begagnade dieslar. 2025 är för tidigt. 2030 låter bättre

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: mäta är veta. skolan är så viktigt att vi inte får ta chansen att allt går bra. Det är bra om skolor (kommuner) får bestämma själv.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig MEN, något måste göras för att utjämna ekonomiska förutsättningar, som inte är då och då bidrag. Man kan inte bygga ett system som är beroende av om man får bidrag ena året och inte andra året.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: behövs inte motivera.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig Alternativet är att hyresrätter inte byggs längre. marknadshyror eller något annat såsom nedskrivnings krav som måste ändras.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Satsa istället på akuta problem och fördubbla spår istället. Finansieringen och framtida kostnader för höghastighetståg är baserad på fantasi siffror.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig behövs övergripande strategi som saknas idag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: fungerar i en ideal värld. stackars småföretag med några få anställda, hur klara dessa sig med anställda utan incitament att gå till jobbet. FEL

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: företag får inte bli inlåst pga deras anställda, snabba omställning mer flexibilitet och rörlighet är bra för alla

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Reinder Nispeling: Det ska inte stoppas pga löjliga orsaker, visst ska man komma överens mellan parter och med hänsyn till höga miljökrav och hållbarhet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Reinder Nispeling: Vi behöver värna rätten till asyl, men vi måste också orka med att ta emot. Antalet måste anpassas till samhällets kapacitet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Reinder Nispeling: Extra viktig Bakom bom och lås, polisen ska ha mer befogenheter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Reinder Nispeling: Jag betalar gärna skatt, framförallt när jag ser att något bra görs med pengarna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Reinder Nispeling: gamla skogar ska inte röras.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Reinder Nispelings val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning