Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Michael Färdig (fotograf Emelie Helldén MLI Foto AB)

Michael Färdig

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har stor erfarenhet av offentlig förvaltning genom många år inom Kriminalvårdsverket SiS, Göteborgs stad, Växjö och Alvesta kommun.Jag har också erfarenhet inom näringslivet via en enskild firma samt fackliga organisation som ombudsman. Känner till storstad och landsbygdsförhållanden.

Presentera dig själv

En allmänbildad ,sportintresserad man i mina bästa år. Är aktiv inom idrottsrörelsen (Växjö BK), tycker om att löpträna, gillar musik där Springsteen är min favorit.

Vad har du för yrke?

HR-chef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg, Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En klar alliansregering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Michael Färdig

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Vi är såklart för valfrihet och friskolor som alternativ till kommunala. Vinstutdelning ska dock inte gå ut överelever och undervisningens kvalitet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Extra viktig Kärnkraften behövs för att klara elförsörjningen bra i minst i södra delarna av Sverige. Kärnkraften är fossilbränslefri.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Ingen generella visitationszoner däremot fler kameror i utsatta områden, fler poliser, ordningsvakter i otrygga områden ch en ökad satsning från socialtjänsten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Rutavdragen underlättar för många , skapar arbetstillfällen och håller svartjobben borta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Sverige har råd med en bevarad nivå för utlandsbistånd. Vi liberaler värnar om internationellt bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Jag tycker personligen att kungahuset bör få mindre pengar. Kungahuset gör viss nytta men systemet är förlegat.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: En sänkt skatt underlättar för många inte minst i glesbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Extra viktig Behåll den begränsade fastighetsavgiften. det ska inte vara ekonomiskt straffbart att äga en fastighet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Stat, komun och region bör ta det största ansvaret för att säkra och bevara ett gott kulturutbud.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: En kommun måste får ha stor inverkan planeringen likt översiktplanering i övrigt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Utpräglat och organiserat tiggeri ska förbjudas självklart också där barn utnyttjas. Generellt förbud är mer tveksamt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Frågan om ett juridiskt tredje kön bör utredas närmare Det kan finnas både för- och nackdelar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: En frihet för varje familj att bestämma över i liberal anda.Vi vill samtidigt utveckla en flexibeluttagsperiod av föräldraförsäkring.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Det ska finnas valfrihet. privata nätläkare ör ett alternativ som kan finnas kvar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Vi bör däremot utveckla systemet från ansökan till beslut. Det måste grå väsentligt snabbar. Väntetider på 12-20 månader är orimligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Extra viktig För säkerhet och utökat skydd mot främmande makt. Självklart.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Arbetslinjen ska gälla och stimulera personer till att arbeta-

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: ger ökad frihet men under kontrollerade former för att värna allemansrätt m m

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Generellt är jag emot att enbart lösa allt med höjd skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Public service behövs.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: För att få ned behovet av biobränsle. 2025 är dock för tidigt. Hybride kan fortsätta ytterligare 5 år

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Jag anser att det räcker från åk 6

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Resultatet kan slå fel och inte stimulera till effektivitet m m. Viss omfördelning ok.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Likt alla brott och påföljder ska alltid en personutredning göras när det är fängelse i straffskalan. generellt bör frivårdspåföljder utvecklas som alternativ till fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Inga marknadshyror i befintligt bestånd dock.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: ja det känns som oöverkomliga kostnader.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Både och. Måste utredas närmare.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Karensdagen har haft effekt för minskad sjukfrånvaro.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Nuvarande LAS-förändringar är ett steg i rätt riktning. Kravet på sakliga skäl för uppsägning bör dock finnas kvar inte minst vad gäller personliga skäl.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Färdig: Givetvis med hänsyn till miljö och natur också.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Färdig: Invandringspolitiken har inte varit framgångsrik. Asylrätten ska dock sparas-

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Färdig: Kan dock utökas mot specifika kriminella gäng såklart.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Färdig: Sänkt skatt för alla arbetstagare ska vara en önskad utveckling.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Michael Färdig: Skogsnäringen är vår olja och ska såklart värnas. Vi har idag regler som kräver återplantering och skötsel.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Michael Färdigs val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning