Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Seija Wistbacka (fotograf null)

Seija Wistbacka

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på fredsbevarande samarbeten mellan jordens befolkning.Vi blir beroende av varandra när krig,torka,hungersnöd, översvämning,pandemier avlöser varandra.Hjälpa istället för att stjälpa.

Presentera dig själv

Läser mycket och promenerar varje dag.Försöker att äta rätt och är nykterist.Röker inte.Tycker om djur.Bakar och handarbetar.Sköter om mina krukväxter.Målar i akryl ibland.Har två vuxna barn en son och en dotter.

Vad har du för yrke?

Pensionerad Undersköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Seija Wistbacka

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Varför ska barnen vara vinstdrivande för skolor?

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Kärnkraften behöver alltid finnas kvar som ett komplement till alternativ el som vindkraft och solceller.Ryssland stänger av Gas och olja.Bensinpriset stiger,elen blir dyrare.Matpriserna stiger.Penningvärdet minskar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Visitationszoner behövs då människor i bostadsområden inte kan känna sig trygga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Avskaffa RUT-avdraget låter bra.Ge människor riktade bidrag direkt till de som behöver hemtjänst/städhjälp/läxhjälp.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Beror på vilket bistånd.Bistånd till miljöutveckling industriellt är bra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Minska kungahusets inkomster men ha kvar kung och drottning i Sverige.Bra för Sveriges ansikte utåt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Minskar motivationen att använda bilen mindre.Inte miljövänligt att minska skatt på bensin och diesel.Gratis bussresor är bättre.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Jämlikhet i boende minskar för de med lägre löner.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Ja, fler arbetstillfällen skapas.Mer att välja på kanske.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Partitillhörighet ska inte bestämma om vindkraftsparker ska byggas eller ej.Samhällsnyttigt bygge beslutas bättre av region och riksdag i första hand.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Inte någon ska behöva tigga i Sverige.Socialdepartementet bör ha största ansvaret.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Ett tredje juridiskt kön verkar behövas.Svarar ja.Mött och pratat med villrådiga människor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Vuxna människor vet själva vad som är bäst.Friheten att få välja är viktig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Kostnaden för "nätpatienten" blir högre.Bättre om skattepengar används till husläkare istället.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: De som Sverige tar hand om som flyktingar måste utredas mycket snabbare.Ge besked inom kortare tid.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Sveriges säkerhet och trygghet ökar när vi går med i Nato.Undvika att installera atomvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Given veckopeng går inte att ta tillbaka.Sämre tider nu med ökade utgifter.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Bättre vatten och avloppsrening förändrar vattenskyddsfrågan.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Höjda miljöskatter får finansiera upprustningen av försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Större och bredare upprag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig För kort tid att ställa om för bilindustrin.Det blir kompakt massarbetslöshet.Senarelägga till 2030-35.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Barnen får känna sig motiverade och stolta tidigt och själva få en bild av vad de behöver kunna mera av.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Skatteinkomster bör användas lika,rättvist och gemensamt för alla i Sverige.Integrationen fungerar inte bra annars.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Ja, varför är inte köp av människor tillräckligt straffbart?Modern slavhandel.Kvinnoförtryck.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Alla får inte råd att välja var och hur de vill bo.Nya utanförskapsområden skapas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Höghastighetståg har inte fått bra underhållna järnvägsspår.Detta måste tillgodoses först.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Lika styrning av sjukvård för hela Sverige.Alla ska ha rätt till den vård de behöver med rätt kompetens.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Då är folk hemma när de är sjuka.Viktig åtgärd efter pandemin.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Om samarbetet (eller vägran att fortbilda sig) från båda parter inte fungerar kan enklare uppsägning vara bra.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seija Wistbacka: Ger arbetstillfällen men vi måste noga välja rätt person att få tillstånd.Få en skriftligt överenskommen miljöförsäkring från gruvbrytaren.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Seija Wistbacka: Högre krav på asylsökande att kunna försörja sig själv.Kunna språket.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Ärliga personer har inte ont av att polisen avlyssnar vissa misstänkta brottslingar det gynnar alla oss andra.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Seija Wistbacka: Alltid minst så mycket som kommunalskattenivå.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Seija Wistbacka: Extra viktig Skogen som skyddas idag har hög ålder.Nya skogar med skyddsområden för opåverkad skog och natur behöver ringas in.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Seija Wistbackas val:

 • Lag och ordning