Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Hansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den som röstar på mig kan förvänta sig en kreativt tänkande person som sätter natur, miljö och klimat i främsta rummet liksom medmänniskorna. Vi behöver satsa vår tid på jorden till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, såväl ekologiskt, ekonomisk som socialt. vi måste sluta slösa på resurserna och det ska vara lätt att göra rätt.

Presentera dig själv

Jag är pensionerad från mitt arbete som naturvårdsförvaltare och har arbetat med Naturvård i Europa och hela Sverige. Jag och min fru bor på en avstyckad gård som aldrig varit flyttad under århundradena. Vi bor i Rörum på Österlen. Våra 3 söner är utflyttade . Vi åker gärna tåg ut i Europa och vandrar i naturen. Jag är även engagerad i Österlens Naturskyddsföreninge och kommer från Fältbiologerna.

Vad har du för yrke?

Landskapsarkitekt

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jakob Dalunde

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det är rimligt med en socialdemokratiskt ledd regering med fler än 2 partier

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Thomas Hansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Det är viktigt att de skattepengar som bidrar till friskolor används i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Extra viktig Kärnkraften är dyr, det tar tid att få utbyggt , vi behöver eltillskott nu. Dessutom är avfallet ett problem som ska hanteras i 100000 år - alltså en till dålig energikälla.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Polisen och samhället måste arbeta mycket mer förebyggande i ekonomiskt svaga områden . Brottens orsak behöver åtgärdas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Det är ett bra område för tjänsteföretag som har möjlighet att bla anställa personer som kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som det finns personer som behöver hjälp med olika tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Extra viktig Framförallt är det viktigt att bistånd används för att stimulera en grön omställning som kan minska de klimatpåverkade miljö, och sociala förhållanden som råder på olika platser internationellt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Det här är en fråga som kankse inte är det mest brinnande i samhället. Om kungahuset kan bidra till att ställa om till ett hållbart samhälle vore det en bra insats att de får behålla sin ekonomiska grund.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Om vi ska nå en väg ut ur fossilbränslesamhället så ska det inte minskas skatt utan det ska minskas på besin och dieselanvändning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Vi har en stabil grund med fastighetsavgifter som samhället är anpassat till fn.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Om man kan få in privat finansiering till kulturen är det bättre att det blir utöver den offentliga finansieringen. Ett hållbart samhälle har ett starkt kulturellt utbud.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Extra viktig För ett fossilfritt samhälle är det av vikt att vi får en kraftfull utbyggnad av vindkraft med förutsägbara regelverk för att gynna tillståndsprovcesser och intresse för finansiering.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Det finns ingen anledning att förbjuda tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Det vore väl bra om de personer som inte önskar klassas som man eller kvinna att det finns en möjlighet att vara sig själva.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: För jämställdheten i samhället är det önskvärt att föräldraledighet fördelas jämt mellan föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Om vi önskar en integration av migranter så är det viktigt att de blir en del av samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Det borde vara möjligt att bidra till världsfreden utan att vara en del av en stor allians med kärnvapen i bakgrunden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Det är viktigare att ge allmänheten och allemansrätten en tydligare plats även i landsbygdkommuner. Bra med en prövning som sker nu. Viktig med god motivering .

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Extra viktig Jag tänker att det borde lösa sig av sig självt när vi har en pågående grön omställning. Men för ekonomisk planering är det önskvärt med ett förbud, tydligt och bra.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Behövs inte.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Det finns ett utomordentligt utjämningssystem redan.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: En svår fråga. Men det är bra att det framgår av lagstiftningen att det är olagligt och ses allvarligt på.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Hyressättningen bör vara på bruksvärde.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Ska vi få effektiva kommunikationer i landet behövs höghastighetståg och fler spår i hela landet, börja söderifrån.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Det skulle inte lösa några av vårdens bekymmer med köer och personalsituationer. Det kan däremot vara bra med generella statsbidrag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Hansson: Främst bör vi satsa på återvinning och minerallagen bör inordnas i PBL och Miljöbalken.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Hansson: I sverige idag har vi en långsam befolkningsökning och vi har gott om plats och behöver fler personer i arbetsmarknaden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Hansson: Extra viktig skogen är vår bästa koldioxidsänka och behöver få en långomloppstid för att behålla och utveckla en biologisk mångfald

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Thomas Hansson har hoppat över denna fråga