Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Söderberg (fotograf Anette Norén)

Erik Söderberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror att jag kan göra nytta som politiker

Presentera dig själv

Har i stort sett varit företagare och deltidsbrandman i hela mitt liv Alltid varit intresserad av samhället dilemman.

Vad har du för yrke?

Företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En ny Allians för Sverige

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Söderberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Erik Söderberg: Liberalerna anser att det är dags att se över spelreglerna

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig Tyvärr beror detta på en uselt förd energipolitik under socialdemokratisk ledning senaste mandatperioderna

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig En av Allians för Sveriges reformer som vände svarta jobb till vita för tusentals människor

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig Biståndet är en mycket viktig röst i världen för de fattigaste människorna

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Erik Söderberg: Även om en stor del av Riksdagen vill avskaffa monarkin så vill medborgarna he den kvar och då behöver de medel för att hålla den igång

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig Sverige är ett mycket bilberoende land och då får inte bilbränslet kosta hur mycket som helst.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig Går inte att genomföra utan att risken för en stor segregation inträffar

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

OBS
Erik Söderberg har hoppat över denna fråga

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig Oavsett hur och var vindmöllorna placeras så är det alltid många som störs. Bättre satsa på stabil kärnkraft

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

OBS
Erik Söderberg har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Erik Söderberg: Bra med ett alternativ så att de som verkligen behöver vården slipper köa på grund av banala åkommor där personligt besök hos läkare inte är nödvändigt

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig Omvärlden förändras och Sverige måste förhålla sig till detta och då är Nato idag bästa alternativet

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Erik Söderberg: När a-kasseersättningen konkurrerar med arbetsgivarna om arbetskraften är det illa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Erik Söderberg: Bör klaras inom nuvarande budget

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig Går inte att genomföra

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

OBS
Erik Söderberg har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig Skulle det införas måste det kopplas till bostadstillägget så att hyresgäster kan bo kvar när ett gammalt hus rivs och nytt bygges

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig Kommer kosta alldeles för mycket pengar och finns det en marknad för det så lär det finnas privata aktörer som gärna genomför det. Viktigare att upprusta befintligt järnvägsnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig Är ett dilemma för många företagare men går att lösa utan att förändra reglerna. Är inte riktigt klar med frågan ännu.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Erik Söderberg: Asylrätten väger tungt

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Erik Söderberg: Extra viktig När den grova kriminaliteten ökar så måste polisen ges större möjligheter att stävja detta

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Erik Söderberg: Skatten bör vara rättvis och rimlig

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Erik Söderberg: Kan göras mer och ökat skydd är en väg

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Söderbergs val:

  • Skola och utbildning