Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Lundqvist Brömster (fotograf null)

Maria Lundqvist Brömster

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är en röst på en sann socialliberal. Människor är olika, förutsättningarna varierar, önskemålen skiljer sig liksom möjligheterna att uppnå dem. Som socialliberal vill jag skapa lika chanser för alla att förverkliga sina livsdrömmar. Jag kommer att vara en garant för att driva frågor som är viktiga för oss i Västerbotten som infrastruktur, skogs och markfrågor, jobben och företagande

Presentera dig själv

Gift , 3 vuxna barn och 4 barnbarn. Var landstingsråd mellan 2002-2006 , riksdagsledamot mellan 2006-2014. Är idag regionpolitiker på heltid sedan januari 2021. Brinner för socialpolitik, hälso. och sjukvårdsfrågor , allas lika rätt och demokratifrågor. Var under åren 2016-2020 förbundsordförande för Hjärnskadeförbundet hjärnkraft. Funktionsrättsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat.

Vad har du för yrke?

Socionom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på ett regeringsskifte och att det borgerliga blocket får majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Lundqvist Brömster

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig Friskolorna ska bevaras så också det fria skolvalet men det ska vara förbjudet med all form av vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning. Skolan ska vara till för eleverna och inget annat!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig Elproduktion, distribution och användning kommer att behöva fördubblas inom de närmaste 20 åren. Vi måste ha en långsiktigt planerbar produktion av el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig Det finns andra åtgärder som fler poliser, att socialtjänsten arbetar mer förebyggande och ingriper i tid, att det inte går för långt för tvångsingripande om ett barn/ungdom utsätter sig själv eller andra för fara.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: RUT är först och främst ett bra sätt för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Fler kommer i arbete helt enkelt. Har inget emot fler kvinnliga företagare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig Jag är stolt som liberal att vi alltid står upp för det internationella biståndet. Det är viktigt för demokratin, för mänskliga fri och rättigheter, för att minska utsatthet och fattigdom och kvinnors rätt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Liberalerna står bakom den ordning som gäller idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig Ett absolut måste för oss som bor i norra delen av landet. Här i Västerbottens inland framförallt är man beroende av bil för att ta sig till och från jobbet. Så länge som inte en utbyggd kollektivtrafik kan erbjudas är en sänkning viktig. Elbilar ett alternativ men då måste det till en kraftig utbyggnad av laddstolpar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Liberalerna vill sänka flyttskatten vilket jag tycker är bra. Den tidigare fastighetsskatten var oförutsägbar och otrygg. Alliansregeringen slopade denna skatt 2008 och istället förde man in en begränsad fastighetsavgift vilket var bra.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig Vi löser inget med att förbjuda tiggeri däremot så måste vi göra allt för att stoppa människohandel. Vi måste också agera inom EU mot de länder som försätter sina egna medborgare i social utsatthet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Den möjligheten finns i andra länder och liberalerna tycker att den ska utredas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig De 90 dagar som idag är öronmärkta för respektive förälder är bra och ska vara kvar. Vi liberaler skulle vilja se en ny modell där man kan välja på en kortare försäkring med en högre ersättning eller en längre med något lägre ersättning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: God digital vård behövs för att vi ska kunna upprätthålla en god hälso och sjukvård. Det man bör se över är ersättningssystemet som idag slår lite fel. Ett nätläkarbesök tycker vi inte ekonomiskt ska likställas med ett utomlänsbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig Det är min absoluta uppfattning men i dagsläget så anser liberalerna att tillfälliga uppehållstillstånd bör gälla tills politiken i EU har förändrats.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig Detta har liberalerna kämpat för länge, långt före andra partier. Så viktigt för vårt land och våra medborgares trygghet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Vi tycker att det istället ska vara så att man går från bidrag till jobb. Skapa förutsättningar för att företag ska kunna anställa. Det är bättre väg att gå.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Höjda skatter är inte lösningen utan det handlar om att göra andra prioriteringar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Vi liberaler värnar public service. De ska fortsatt ha ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Orealistiskt med tanke på hur det ser ut med kollektivtrafik och förekomst av laddstolpar i vårt avlånga land.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Alla skolor som vill ska kunna införa betyg från åk 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Står bakom det system som gäller idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd, men det är viktigt att hyresgästernas önskemål kan få större genomslag i samband med hyressättning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Som det ser ut idag så finns det inte någon långsiktig finansiering. Satsa istället på det järnvägsnät som finns och bygg ut den kapaciteten.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig Staten ska inte bli huvudman men statens roll måste tydliggöras. Måste bli slut på detaljstyrning från staten .Staten ska istället bland annat fokusera på den långsiktiga kompetensförsörjningen. Helt nödvändigt när man ser personalbristen inom regionerna som förvärrats.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Arbetsrätten bör bli mer flexibel. Arbetsmarknaden måste bli mer rörlig. Liberalerna är för att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Processen måste effektiviseras men också vara rättssäker. Men vi får aldrig glömma samernas intressen och vikten av att samverka. Dessutom ska vi aldrig tumma på miljökraven.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig Asylrätten ska alltid värnas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Om en person rör sig i kriminella grupper och tidigare är dömda bör den rätten finnas innan misstanke om brott föreligger.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Lundqvist Brömsters val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Maria Lundqvist Brömster: Extra viktig En god integration viktig för minskat utanförskap, att känna att man är en resurs i vårt samhälle. Lag och ordning så viktigt för ett demokratiskt samhälle . Brott ska bekämpas men också förebyggas. Skolan och barnen är vår framtid. Ville även bocka in miljö och klimat för nästa generations skull och sjukvården för att det är inte rimligt med dessa långa vårdköer, Jag kunde bara kryssa 3.