Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Svensson Smith (fotograf H Smith)

Karin Svensson Smith

Varför ska väljarna rösta på dig?

Prioriterar klimat och miljö före alla andra frågor

Presentera dig själv

Drivs av omsorg om och ansvar för kommande generationer

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Har ingen

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karin Svensson Smith

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Extra viktig Social problem uppstår och förvärras när elever delas upp på det sätt som friskolystemet har medfört

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Extra viktig Kärnkraft är sårbart (behöver kylvatten som när detta skrivs är anledningen till att hälften av reaktorerna i Frankrike står stilla eftersom vattnet är för varmt), genererar avfall som kan bidra till kärnvapenspridning, kräver uranbrytning med farlig arbetsmiljö och naturskövling

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Dåligt med subventioner. Staten ska använda sina medel för järnvägs- och andra klimatinvesteringar, utbildning och välfärd - inte för att subventionera välbeställdas konsumtion

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Extra viktig Sverige ska vara en förebild för alla nationer som vill ha en rättvis och hållbar värld (ekologiskt, ekonomiskt och socialt). Klimatkatastrofer tvingar många att fly. Sverige borde bistå både vad gäller klimatomställning och klimatanpassning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Kungahus och ärvda ämbeten är gammeldags - passar inte i moderna stater

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Extra viktig Helt oansvarigt att använda skattemedel för att subventionera klimatpåverkande drivmedel som dessutom göder Putins krigskassa

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Ägande av bostäder har varit och är förmånligt för dem som har råd att köpa sin bostad. Skatt efter bärkraft är en gammal och klok devis. Vägtrafik och fastigheter flyttar inte utomlands - därför är de en stabil skattebas jämfört med annan beskattning

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Musik, skönlitteratur, dans, teater och annan kultur är bättre för utveckling av identitet jämfört med materiell konsumtion. Påverkar klimat och naturresurser mindre. Av demokratiska skäl är det dåligt att låta kommersiella intressen styra vilken kulturyttring som ska finnas

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Barn mår bra av att ha två vuxna som nära föräldrar om det är möjligt

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Extra viktig Den offentliga sjukvården ska inte dräneras av privata vårdbolag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Tänk om USA får tillbaka sin förra president

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Extra viktig Rika ska inte ha rätt att begränsa tillgängligheten i naturen för oss andra

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Det viktiga är att öka den civila beredskapen både med tanke på krig och de extrema väderhändelser klimatförändringen medför. Detta kan motivera en skattehöjning, men inte mer militärt försvar

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Uppdraget i dag är bra publik service har en oerhört strategisk roll för demokratin och ska bedrivas så att den når en stor del av befolkningen

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Ännu viktigare att sätta slutdatum för försäljning av fossila fordonsdrivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Extra viktig Ca 4/5 av all fosdilenergi som används i Sverige används inom transportsektorn. Krävs både byte till förnybar energi och en kraftig minskning av transportsektorns energianvändning för att klara det. En stor ökning av tågtrafiken och minskat tågstrul förutsätter utbyggnad av järnvägen. Tåg med sammanpunktlighet och restider som i Japan kan ersätta flyg. Det bör vara målet i svensk tågpolitik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Anställningstrygghet är viktigt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Svensson Smith: Natur och landskap ger många värdefulla ekosystemtjänster utöver att förse industrin med metaller. Satsa på återvinning, kretsloppslösning och materialsnålhet i stället

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Svensson Smith: Inför differentierad vägskatt som är högre i städer och lägre i landsbygd samt kopplad till fordonets vikt. Mest klimatopiterade skatten, särskilt om intäkten används för att öka utbudet av klimattrafik.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Svensson Smith: Extra viktig Skogen ger så mycket; kolsänka, biologisk mångfald, rekreation och andra ekosystemtjänster

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Svensson Smiths val:

 • Miljö och klimat