Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Gunnarsson (fotograf Magnus Gunnarsson)

Magnus Gunnarsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag inte är en politiker med polulistiska löften utan säger som det är: Att vi måste förändra vårt sätt att leva och vårt samhälle så det blir hållbart.

Presentera dig själv

En snart 66-årig person med väldigt blandad yrkesbakgrund och erfarenhet av olika sidor av livet. Är gift, har fyra barn och fem barnbarn, som jag tänker särskilt på med stor oro kring klimatförändringarna som blir allt värre.

Vad har du för yrke?

Numera pensionär, men tidigare IKT-pedagog och grafisk formgivare

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Birger Schlaug

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mycket grönt och rött

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Magnus Gunnarsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Alla skattepengar ska användas till det de är avsedda för.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Kärnkraft är en dålig energikälla som inte är förnybar. Dessutom dyr och extremt känslig för oväntade händelser.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Polisen har redan de verktyg som behövs.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Det finns ingen anledning att ha ett ”låglönefrälse” som gör saker som vi själva kan göra eller betala fullt pris för om vi har så gott om pengar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Vi har det tillräckligt bra för att behålla, eller t.o.m. öka biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: De behöver inte ha alla sina slott och fastigheter samt borde få leva som vanliga medborgare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Tvärtom höjas och att användas i klimatomställningen. Däremot kan de som bor i landsbygden och eventuellt jordbruket behöva kompenseras för ökade kostnader, men anpassat för att ställa om till hållbara alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Och i så fall proportionerlig i förhållande till vilken standard och med anpassning för att skapa incitament till hållbarhet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Kultur är en grundpelare i samhället och ska ihuvudsak finansieras av samhället.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Både bra och dåligt förslag. Vi behöver mer förnybar energi och vindkraften är en viktig del i det. Enskilda kommuner ska inte helt kunna stoppa den utan att det finns viktiga naturskön tex.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Som enskild person ska det inte finnas anledning att tigga. Däremot kan insamlingsorganisationer få möjlighet att använda metoden.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Det blir ohållbart om var och en ska besluta om könstillhörighet. Det måste vara en fråga för professionen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: I huvudsak bra förslag men det är viktigt att anknytning till respektive förälder får tillräcklig tid.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: All sjukvård ska drivas och betalas av offentliga medel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Om utredningen visar att personen har hållbara skäl finns ingen anledning till att ha något annat än permanenta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Finns ingen som helst anledning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Strandskyddet är viktigt framförallt för mångfalden i strandzonerna. Men också för att tillgängligheten för alla människor ska kunna bibehållas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Om försvaret ska upprustas så är det genom skatt, men det som behövs är ett utökat civilt försvar och beredskapslager som vi tidigare avskaffat.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Det är bra med ett brett utbud i vår public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Om det går så kan det ge incitament för snabb omställning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Betyg har aldrig visat sig ge större kunskap eller mer studiemotivation. Däremot har det visat sig ge utslagning och dålig självkänsla. För vidare studier är det mycket bättre med intagningsprov.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Snabbare tåg är bra men fler spår och bättre logistik är bättre. Framförallt måste vi återförstatliga hela järnvägsnätet för att få enhetlighet och enklare hantering. Det är enda sättet att kunna öka tillgängligheten i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Gunnarsson: Eftersom staten redan lägger regler/lagar samt kontrollerar, så är det rimligt att staten även tar det fulla ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Gunnarssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning