Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ingemar Basth (fotograf Fredrik Hjerling)

Ingemar Basth

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en drivande person som är bra på att förhandla klösningar. Drivs av en tro på att vi kan fixa det här med miljön och klimatet. Beskriver mig nog som en grön miljöriddare som är beredd att ta kampen där alla ska med och vi tillsammans ska lämna över en planet i gott skick till nästa generation. Vad kan vara viktigare än det?

Presentera dig själv

En person som står med båda fötterna på jorden.En utbildning inom jordbruk i botten kombinerad med allehanda studier inom Juridik, kommunikation pedagogik, ekonomi och ett antal olika kurser inom olika områden. Är starkt kunskapsdriven och tycker inte utan gillar fakta. Jag är en teknisk humanist som gillar lösningar där vi är många som deltar. En skogstur är toppen med hunden och familjen..

Vad har du för yrke?

Statstjänsteman inom myndighet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand, Olof Johansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En samlingsregering mitten vänster där miljöfrågorna är viktiga

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ingemar Basth

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Beror på vilket syfte utdelningen har. Att berika ägarna eller utdelning på insatta medel

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Vi har tillräckligt med strålande avfall och det tar enorm tid att bygga nya verk, Dessutom är de inte förnybara och hållbara på sikt

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Börjar man visitera folk kan det skapa mer problem än det löser. Bara i undantagsfall kan det vara motiverat. Ska givetvis prövas av åklagare om det är nödvändigt.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Ingemar Basth: Nu har haft det där avdraget en tid och del svarta pengar har väl blivit vita . Men det måste kontrolleras mer att det blir rätt. Fusk har avslöjats inte bra!

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Vi kan ju inte dra in på resurser till de som har det sämst på jorden. Vi kan kanske avstå till och med lite till. Vi lever inte i nöd, har mat på bordet, kläder på kroppen och slipper krigets fasor. Vi har det överlag ganska bra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Ingemar Basth: Om det inte leder till kapitalförstöring så är svaret ja.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Sänker vi skatten surplar oljebolagen i sig skillnaden det har de visat redan. För de som har behov av att kunna resa eller driva rörelse och är fossilberoende får vi ordna vettiga avdrag och övergångsregler till det långsiktigt hållbara fossilfria samhället.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Kultur är för viktigt för att lämnas över till marknadskrafterna. Ett brett utbud där man även kan göra smala satsningar är viktigt för ett rikt kulturliv

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Ingemar Basth: Det togs fram en utredning som inte föll riksdagen i smaken men vi måste ha el och komunala veton kan inte komma sent i processen som nu. Det måste till en ändring så vi kan bygga havsbaserade parker inte minst.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Ingemar Basth: Nej utsatta männiksor ska man inte sparka mer på.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Ingemar Basth: Finns länder som har det så varför inte.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ingemar Basth: ja det går bra så länge mannen inte glömmer bort att man är två om att ha barn

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Ingemar Basth: Den marginalnytta dessa nätläkare ger kan diskuteras och är ingen självklarhet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Absolut trygga människor mår bättre och kan då bygga en ny framtid.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig På det sätt som frågan hanterats kan det diskuteras om NATO är den fantastiska lösning på säkerheten i Norden som det sägs. Vi säger upp vår alliansfrihet och kan inte längre vara en tredje röst i konflikter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Trygghet och en vettig försörjning mellan arbeten absolut

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Nej det är inte bra. Vi har förvisso mycket stränder men tar man bort skyddet är risken stor att det blir stängsel och inskränkande av allemansrätten vilket inte vore bra på flera sätt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Rätt dåligt men har vi ngt val egentligen?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig En bred fri och oberoende Public service ska det vara punkt!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Förbud i all ära men en snabb utfasning där staten kan vara en aktiv part och hjälpa till med utfasningen. Förbud är tvång kanske lite bättre med morötter. men vi måste ställa om och det omgående.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Dumheter barn ska inte utsättas för denna betygshets i så unga år. Som gammal lärare vet man ändå vilka som behöver extra stöd och vilka som kan klar sig utan extra hjälp. Vi ska inte börja sortera bar i så unga år. Finns inte forskningsstöd för det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Givetvis hela Sverige ska leva

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Ingemar Basth: Svårt att bedöma men köpa av dessa s.k tjänster kan ju vara svåra att bedöma ure ett juridiskt humanistiskt perspektiv. Straff absolut men fängelse som utgångspunkt är jag tveksam tiil.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Då blir det hyresvärdens marknad vilket sätter många som vill ha vettigt boende på pottkanten och risken för ett hyresrace är enorm.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig inte om vi sak ersätta flyg med tåg för klimatets skull då behövs snabbgående tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Centralstyrning av vård är inget bra . Det innebär att besluten hamnar ännu längre från de som behöver vård. Påverkan lär ju inte bli lättare om man flyttar besluten längre bort.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Ingemar Basth: Varför inte..

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Nej att införa ett system där godtycke och osäkra anställningar råder är inget bra och tryggt system. Det riskerar att bli kontraproduktivt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Varför ska det vara enklare? Gruvdrift innebär ju stora miljömässiga ingrepp och behöver genomlysas noga.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Vi har råd att ta vårt ansvar

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Det har visat sig att avlyssning på olika sätt har gett bra resultat men giovetvis ska man inte använda avlyssning mer eller mindre godtyckligt och en Åklagare ska ju alltid pröva nyttan med åtgärden.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Ingemar Basth: Extra viktig Det är ju inte så att vi har överskott på skyddad skog men om man skyddar skog måste skogsägarna ha vettiga ersättningar och en möjlighet att delta i processen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Ingemar Basth har hoppat över denna fråga