Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lennart Kuick (fotograf )

Lennart Kuick

Varför ska väljarna rösta på dig?

Efter många olika sorts förtroendeuppdrag kan jag snabbt ta ställning i frågor och arbeta för att försöka förändra världen till det bättre innan det blir för sent.

Presentera dig själv

I hela mitt liv har jag arbetat i olika föreningar och organisationer. Från elevråd till bolagsstyrelser, från sexualupplysning till teater, från kulturtidskrift till stadsdelspolitik. Jag är 65 år, sammanboende med Andreas - vi har varit tillsammans i snart 19 år och bor i centrala Stockholm där jag också är född.

Vad har du för yrke?

F d typograf som blev journalist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jag har svårt för idoler

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se det styre som sätter tar miljöfrågorna främst helt enkelt för att det är en fråga om jordens överlevnad.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lennart Kuick

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Extra viktig Att skattepengar ska gå till vinst i privata skolor är helt fel. Aktiebolag har enligt lag syftet att ge vinst vilket faktiskt direkt står i motsättning till samhällets önskan om en så bra utbildning som möjligt. Kommunerna tvingas ta ansvaret när sedan skolorna försvinner. Vinstjakten har lett till absurda utbildningar som djurhållning utan djur.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Extra viktig Kriget rasar i Ukraina, ett tag var Tjernobyl hotat av striderna. Kärnkraftverk är extremt sårbara vid konflikter. Kärnkraft är dyrt, byggandet tar tid och vi behöver energi snabbt. Slutförvaringen är fortfarande inte löst på ett bra sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Vilka områden ska i så fall omfattas? Hur kommer de som bor där uppfatta området och hur kommer det påverka förtroendet för polis och myndigheter? Polisen får i dag visitera enligt lag. Vi måste i första hand vända utvecklingen i problemområden, inte öka motsättningarna till polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: RUt-avdragen bör kontinuerligt ses över för att se vem de gynnar. I grunden är konsumtion av tjänster bättre av många skäl än konsumtion av fler saker.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Extra viktig Det vore skamligt att Sverige som fortsatt är ett av jordens rikaste länder skulle skära på biståndet. Att sedan allt bistånd ständigt måste värderas och utvärderas är en annan sak. Vid konsumerar för stor del av jordens resurser och borde åtminstone ge tillbaka en del hjälp till självhjälp.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: När jag ser Queen Elizabeth fira sina 70 år på tronen grips av jag av sorg. Stackars denna tappra kvinna som av plikt står där år efter år med ett brittiskt stramt leende. Inga människor ska behöva utsättas för denna sortens livegenskap ens om de får mycket pengar för saken. För övrigt har den svenska kungafamiljen gott om egna pengar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Extra viktig Kostnaden för att åka kollektivt har rökat mycket mer än bensinpriserna. Att subventionera utsläpp som förstör jorden är fullständigt vansinne. Pengarna skulle flöda direkt ner i den ryska krigsmaskinen och i andra odemokratiska länders fickor.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Skatten på bostäder är komplicerad och skulle behöva få en helhetslösning som skulle uppfattas som så rättvis som möjligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Extra viktig Om kultur kan finansiera sig själv är det mycket bra. Men ska kulturen utvecklas krävs ett risktagande som oftast inte alltid lönar sig. Mycket kultur som exempelvis museer är en del av vårt kulturarv och kommer alltid att kosta. Konsten måste våga och ska alltid stå fri från politiska hänsyn.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Att tvinga människor är aldrig bra men hur besluten om vindkraft ska tas behöver ses över och göras enklare och klarare. Sedan måste vi ha mer energi och alla dagens energislag har någon form av nackdelar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Fattigdom löser man inte med förbud. Enskilda måste få be om hjälp utan att det blir ett brott. Att komma till rätta med tiggeri är inte en enkle fråga utan måste lösas med många olika åtgärder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Om någon inte anser sig vara varken kvinna eller man ska inte behöva tvingas välja. Problemen med att införa ett tredje kön är inte så stora att enskildas människor därför ska kränkas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Miljöpartiet vill öka jämställdheten, ge barn rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens kanske andra familjekonstellationer. Vi vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj. 

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Pengar avsatt för vård ska gå till just vård och då till de som har störst behov. Nätläkarföretagen har för mycket gett vård som varit av låg prioritet och ofta i syfte att snabbt ge vinst till sina ägare. Att ge vård via nätet är i sig inte alltid fel men ska göras då det gör mest nytta, inte när någon ska göra mest vinst.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Inga människor mår bra av att leva i ovisshet. Att ge tidsbegränsade tillstånd ger med stor sannolikhet bara otrygga människor och minskar motivation att rota sig och skaffa ett bra liv i ett nytt land.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Den nuvarande regimen i Turkiets krav på vårt Natomedlemskap visar tydligt på problemen med en anslutning. Vi skulle i stället kunna fördjupa vårt försvarssamarbete med främst de Skandinaviska länderna och Estland, Lettland och Litauen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: A-kassa är tänkt som en övergångslösning medan man söker ett nytt arbete. Få planerar eller vill bli arbetslösa utan de allra flesta vill ha ett nytt arbete. För människor som fastnar i att leva på olika trygghetssystem måste andra åtgärder skapas, och då sådana som faktiskt tar de enskilda på allvar och inte bara skjuter in dem i påhittade förnedringskurser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Vi ska stärka strandskyddet och värna allemansrätten. Att privatisera stränder i dag för att för tillfället inte utnyttjas nämnvärt är att förstöra möjligheter i framtiden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Försvaret får återigen inte vara ett vad Reinfeldt kallade särintresse som utan kontroll får carte blanche att köpa vad de så tycker. Tiden är slut när enorma mängder krigsmateriel kan gömmas i berguv för att sedan kasseras. En värnskatt skulle kunna vara en lösning för uppenbart har vi varit för naiva i vår önskan om nedrustning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Att urholka public service är i tider av åsiktskorridorer fullständigt vansinne. Snarare måste PS ställning stärkas så att den inte som i Polen kan inrättas som ett propagandaverktyg för den som för tillfället har makten. Som en del av kulturen måste PS vara så fritt som möjligt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Extra viktig Vi kan inte tillåta att fler miljöfarliga bilar släpps över landet. När bensin och diesel framöver blir allt dyrare kommer vi givetvis inte heller subventionera denna förstörelse av jorden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Betyg har sällan haft betydelse för vad lever faktiskt lär sig. På högre undervisning kan de användas när man måste ha ett urval men för detta räcker det med att betyd införs från högstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Små kommuner kommer att få det allt svårare att kunna utföra vad invånarna faktiskt ska kunna förvänta sig av sin hembygd. Samtidigt ger sammanslagningar ibland negativa konsekvenser. Staten måste sannolikt allt mer gå in för att vi ska få en rättvis standard över hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Att utnyttja människor är alltid fel men högre straff ger ofta inte det resultat man hoppas på. Samhället måste bli bättre på att de som utnyttjats hjälps till ett värdigt liv. Kanske skulle bötesskalan höjas för att uppnå effekt, böter känns direkt medan en kort fängelsevistelse eller fotboja är åtgärder som faktiskt kan mörkas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: I Stockholm har vi snart stora områden där sjuksköterskor, hemvårdare, brandmän eller lärare inte har råd att bo. Vi måste få fram nya bostäder med rimliga hyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Vi bygger för framtiden och att då bygga banor som "räcker nu" är fel. Skulle Stockholms politiker resonerat så när de tog beslut om tunnelbana under brinnande världskrig 1941 hade vi sannolikt inte haft den kollektivtrafik vi har i dag i Stockholm. Vi behöver fler spår, nu.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Risken med en statlig sjukvård är att verksamheten blir ännu större och svårare att påverka för medborgarna. Med detta sagt fungerar inte heller regionerna alla gånger bra.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: I dag kan de med vissa sorters arbete arbeta hemma när de är lite småsjuk medan andra med arbete om kräver närvaro inte anser sig ha råd att sjukskriva sig och riskerar då att smitta andra. Med covid som exempel ser man orättvist detta slår mot exempelvis vårdanställda.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Skallet mot Lagen om anställningsskydd är regisserat av arbetsgivarna som fått vill kunna välja och vraka bland de anställda. Lagen kom ursprungligen till för att lagstiftaren tröttnat på den utslagne av äldre som då skedde. Det är lätt att säga upp, de flesta har för övrigt en mycket kort uppsägningstid. I dag har många till skillnad från förr mycket osäkrare arbetsförhållanden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lennart Kuick: Nya gruvor kan öppnas men ska ske av seriösa företag som kan garantera alla miljökrav innan, under och efter gruvdriften. Hänsyn måste också tas till samernas rätt till renägande.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Kuick: Extra viktig Asyl är en mänsklig rättighet och kan inte regleras i antal. Många länder med mycket sämre resurser än Sverige har tagit emot oändligt många fler flyktingar genom åren.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Kuick: Att få en balans mellan integritet och effektiv brottsbekämpning är inte enkelt. Ny teknik ställer krav på att polisen också får möjligheter att möta med motåtgärder.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Kuick: I Sverige har de med pengar fått mer pengar och samtidigt betalat relativt mindre i skatt. Det ger kanske en viss glädje för stunden men ett samhälle med stora ekonomiska skillnader leder till sociala problem som sliter sönder landet i exempelvis hög grov brottslighet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lennart Kuick: Skogen är inte bara en plantage av likadana granar som ska skördas. FN:s mål på ett 30% skydd är högst rimligt. Vi kan inte kräva att fattiga länder ska bevara sin urskog och samtidigt skälla vår egen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lennart Kuicks val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning