Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mattias Bengtsson (fotograf Victor Heimark)

Mattias Bengtsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Får jag din röst kommer jag att förvalta den väl. Jag vill göra det enklare att leva och verka oavsett om du bor i stad, på landsbygd eller i glesbygd. Det ska inte vara dyrt att vara svensk och därför kommer jag att arbeta för minskade skatter på drivmedel, el och arbete. Det ska alltid gynna sig att göra rätt för sig och samtidigt ska det finnas ett socialt skyddsnät som fångar upp en vid behov.

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Kyrkhult utanför Olofström i Blekinge. Båda mina föräldrar arbetar vid den lokala bilindustrin (Volvo). Bor med fru och två barn i en hyresrätt i Växjö. Brinner för samhällsfrågor och den lilla människan.

Vad har du för yrke?

Utredare vid Linnéuniversitetet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Johan August Gripenstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en M-KD-regering med stöd av SD och L. Det är dessa partier som på bästa vis tar ansvar för Sverige och kan bryta den negativa trenden med ökade priser på bränsle, el och mat samt den negativa trenden gällande det fallande skolresultatet och gängvåldet. Vi behöver helt enkelt få ordning på Sverige och vänsteralliansen har inte viljan eller medlen till detta.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mattias Bengtsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Vinstutdelning bör snarare kopplas till mätbara kunskapsresultat om något. Vinstförbud kommer att leda till att många skolor stängs ner. En återgång till en klassisk kunskapssyn hade gynnat alla skolor, oavsett driftsform.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Extra viktig Kärnkraften är en ren, effektiv och säker elkälla som behövs för att balansera vårt elsystem genom att utgöra baskraft i södra Sverige tillsammans med vattenkraften i norra Sverige.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: All typ av ökad repression från statens håll bör användas försiktigt men jag anser att Sverige är i ett sådant läge att det krävs dessa typer av insatser. Helst av allt hade jag sett hårda men temporära lagar i stil med pandemilagstiftningen för att råda bot på den värsta kriminaliteten och samtidigt värna det fria samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: RUT-avdraget skapar möjligheter för att göra svarta jobb vita och dessutom ge möjlighet till att tidigare marginaliserade grupper kan driva företag. Dessutom gör det möjligt för de med lägre inkomst att nyttja hushållsnära tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Det svenska biståndet är bland de högsta i världen och biståndets faktiska nytta är omdebatterat då forskningen går isär. En minskning hade kunnat frigöra medel för satsningar inom statens kärnverksamhet som rättsväsende, försvar och katastrofberedskap.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: För mig är det viktigt att vi bejakar det faktum att vi har ett kungahus till att börja med och den institution det faktiskt är. Kungahuset är viktiga representanter för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Extra viktig Vi behöver sänka bensin- och dieselskatten för att råda bot på inflationen till följd av ökade kostnader på produktions- och transportsidan av vår matproduktion. Man måste även kunna ta sig till och från jobbet, skjutsa sina barn till aktiviteter och storhandla trots att man bor på landsbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: En återinförd fastighetsskatt ser jag som direkt onödigt då vi redan har reavinstskatt. En villas värdeutveckling är ju inte realiserad och dessutom stiger inte hushållens intäkter i samma utsträckning vilket i vissa fall skulle resultera i att folk tvingas ur sina hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Offentlig finansierad kultur riskerar att politiseras oavsett principer om armlängds avstånd. Kulturens oberoende säkras bäst inom ramen för civilsamhället, inte i ett sammanträdesrum med politiker eller tjänstemän. Kulturen är som bäst när den skapas fritt och tillsammans med andra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Det kommunala vetot bör bevaras och utvecklas för att spegla vindkraftverkens inverkan på naturen och de närboendes hälsa.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Det finns egentligen inget behov att tigga i Sverige då vi har ett socialt skyddsnät för de som är i störst behov av detta. Att tigga i sig bör dock inte förbjudas utan istället bör fokus ligga på att undanröja kriminella element som tvingar människor in i tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Bra förslag för att stärka individens rätt till sin egen kropp och rätten till fritt uttryck. Måste dock ske successivt så att statistiken som följer av den rådande ordningen inte försvinner.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Det ska vara upp till varje familj hur föräldraledigheten fördelas då alla familjer har olika ekonomiska förutsättningar samt att det är den enskilda familjens ensak.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Digitaliseringen av vården kräver att det finns privata aktörer som hjälper till att driva utvecklingen framåt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Permanenta uppehållstillstånd urholkar vikten av medborgarskapet i relation till landet man lever i. Det bör därför vara tillfälliga uppehållstillstånd som fortsatt bör vara huvudregel samt att medborgarskapskap ska villkoras mot språk- och samhällskunskap.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: NATO är en garant för att Sverige ska ha ett försvar som kan stå emot ett eventuellt ryskt angrepp. I skuggan av att Vladimir Putins ambitioner om en återgång till Storryssland så måste vi hjälpa till på alla sätt och vis för att säkra länderna i vårt närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: För att en höjning av A-kassan ska vara aktuell krävs det att vi övergår till ett system likt i Danmark med så kallad flexicurity där det både är lättare att bli uppsagd men även lättare att få en anställning. Allt annat urholkar chansen att gå från A-kassa till arbete vilket stöds genom forskning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: För att underlätta för boende i landsbygden att bygga krävs det ett omtag gällande landsbygden. I skuggan av pandemin finns det även fog för att fler som bor i städer vill flytta till landsbygden och om det då vore lättare att bygga strandnära så skulle detta kunna vitalisera landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Sverige har några av världens högsta skatter. Att då inte kunna rätta mun efter matsäck och prioritera om i statens finanser är en skymf mot alla skattebetalare. Försvaret är en av statens kärnuppgifter och det finns betydligt mindre viktiga områden att prioritera ner för att finansiera detta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Det finns inga alternativ för bensin- och dieselbilar i närtid som är tillgängligt för gemene man, vare sig i mån av pris men även i mån av en utbyggd laddningsinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Betyg tillsammans med en ny läroplan som utgår från en klassisk kunskapssyn hade gynnat eleverna samt ökat likvärdigheten i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Den största nettomottagaren i det kommunala utjämningssystemet är idag Malmö. Samtidigt lägger Malmö ner en hel del pengar på en massa trams som att hitta en ljudprofil för kommunen, ekonomiskt bistånd till personer med utvisningsbeslut samt en regnbågsfärgad enhörning. Kommuner bör rätta mun efter matsäck och arbeta för en budget i balans snarare än att gå med underskott år in och år ut.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Detta kan leda till att denna särskilt utsatta grupp (sexarbetare) blir än mer utsatt då de som köper sex är de som är villiga att ta större risk, där våld kan följa. Det är viktigt att forskning identifierar vad som styr utbud och efterfrågan av sexuella tjänster för att på sikt minimera förekomsten i samhället.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Det nuvarande systemet leder direkt till den bostadsbrist vi ser idag. https://timbro.se/ekonomi/bostader/nio-problem-med-hyresregleringen/

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: Höghastighetstågen har påvisats vara negativt för samhällsekonomin. Istället bör fokus ligga på att rusta upp våra befintliga stambanor samt bygga bort de flaskhalsar som finns i tågnätet idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: En enklare uppsägning leder till en enklare anställning då risken minskar för arbetsgivaren. A-kassan är idag välutbyggd och det finns även tilläggsförsäkringar att teckna i det fall man önskar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Bengtsson: För att klara den gröna omställningen och samtidigt göra oss mindre beroende av Kina, Ryssland och andra mindre demokratiska stater bör det vara enklare att bryta de sällsynta jordartsmetaller som krävs till våra elbilars batterier, till våra kärnkraftverk och till annan tillverkning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Bengtsson: För att kunna erbjuda de som kommer till Sverige en framtid måste vi ha en fungerande integration. Integrationen i Sverige fungerar otroligt bristfälligt och riskerar att cementera ett utanförskap för flera av de som kommer hit i generationer. Det bör således vara rimligt att skala ner migrationen över längre tid i hopp om att ge hopp för de som redan kommit hit och för det mottagande samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Bengtsson: Likt ovan gällande statens möjlighet till repression så bör dessa verktyg användas försiktigt men med anledning av det svåra läge vi befinner oss i så är det inte mer än rimligt att ge polisen de verktyg som krävs för att slå tillbaka mot gängen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Bengtsson: Alla, oavsett inkomst, bör betala mindre i skatt. Vi har ett av världens högsta skattetryck samtidigt som det finns stort utrymme att effektivisera statens finanser.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Bengtsson: Sverige har en lång och god tradition av skogsbruk där mindre skogsägare förvaltat sina skogar över generationerna. De kan deras skog bäst och staten brister allt mer i att hålla efter deras eget skogsinnehav genom Sveaskog och de skyddade områdena.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mattias Bengtssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning