Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åke Björk

Vad har du för yrke?

F.d. banktjänsteman.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Svar i valkompassen

:

Åke Björk

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Anser att friskolor skall kunna finnas och att de utgör ett viktigt inslag i utbudet av utbildning. Friskolor i AB-form skall inte tvingas bort p.g.a. socialdemokratisk klåfingrighet.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Den medvetna straffbeskattning med åtföljande demontering av kärnkraften som skett är direkt samhällsskadlig. Sverige behöver säker tillgång till energi. Detta kan inte lösas med vindkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Åke Björk: Extra viktig S-regeringen har varken vilja eller ork ”att vända på alla stenar” när det gäller brottsbekämpning. Visitationszoner bör prövas.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Åke Björk: RUT-avdraget fyller sin funktion.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Sverige ligger över den internationella målnivån. Det finns det ingen anledning till. Framför allt skall biståndet minskas eller dras in vad gäller länder som vägrar medverka till att ta emot personer som fått utvisningsbeslut i Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Åke Björk: Anser att nuvarande nivåer förefaller väl avvägda och tycker att kungahuset representerar Sverige på ett bra sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Skatt på bensin och diesel ska sänkas. Tillfällig sänkning med 1,80 som skett senast är inte tillräcklig. Även glesbygd med långa avstånd till samhällsservice skall kunna leva. Alla kan inte använda sig av kollektivtrafik.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Vi kan inte ha det som det var förr när gamla människor med låga inkomster tvingades sälja sina hem för att de råkade bo i områden som blivit populära och där taxeringsvärdena gick upp i takt med att grannarna sålde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Åke Björk: Tycker att det fungerar bra som det är idag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Åke Björk: Miljöförstöring i form av vindkraftverk skall inte kunna påtvingas kommunerna mer än vad som redan sker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Åke Björk: Jag är positiv till tiggeriförbud. Problemet är övervakningen. Våra fåtaliga poliser har rimligen viktigare saker att hantera.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

OBS
Åke Björk har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Åke Björk: Det bör vara upp till föräldrarna / familjen att själv hantera denna fråga.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

OBS
Åke Björk har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Tvärtom. Tillfälliga uppehållstillstånd skall vara huvudregel. Medborgarskap skall kunna beviljas först efter lång tid och skall kunna återkallas vid brottslighet.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Senaste halvårets utveckling med rysk aggression har medfört att det står klart för den övervägande delen av svenskarna att vi - liksom Finland - har ett behov av ett NATO-medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Åke Björk: Viktigare att stimulera till att ta ett arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

OBS
Åke Björk har hoppat över denna fråga

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Vi betalar redan skatt i toppnivå. Omprioritera och kasta inte ut pengar på ”familjevecka”, ”friår”, ”gymnasieamnesti” och liknande. Minska biståndet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Åke Björk: Anser att skattefinansierad public service skall läggas ned. Nyhetsrapporteringen bryter gång på gång mot regler för opartiskhet och liknande.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Helt orealistiskt. Även de medborgare som inte har råd att skaffa en dyr elbil måste kunna få transportera sig.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Åke Björk: Betyg skall ges från årskurs tre och det skall vara obligatoriskt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Nuvarande omfördelningsmodell är fullt tillräcklig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

OBS
Åke Björk har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

OBS
Åke Björk har hoppat över denna fråga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Åke Björk: Rusta istället upp befintlig järnväg som alltför ofta verkar drabbas av driftsstörningar hänförliga till bristande underhåll.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Åke Björk: Det finns en självrisk i alla försäkringar. Det är rimligt att det finns även i sjukförsäkringen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Åke Björk: Anser att nuvarande modell / regler fungerar tillräckligt väl.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Vi har mycket stora problem med integreringen av personer som av en eller annan anledning lyckats ta sig in i Sverige. Tillämpningen av Dublinförordningen har inte fungerat. Ändra så att asylansökan endast kan ske på svensk beskickning utomlands.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Åke Björk: Extra viktig Vad är en höginkomsttagare? V.v. specificera.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åke Björks val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi

Så svarar Åke Björk: Skulle även vilja ha med skola och utbildning.