Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Blomstrand (fotograf Anna Sigurdsson)

Karin Blomstrand

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ärlig och tydlig, och vill verkligen göra det jag kan för att få till en värld som bara kan bli bättre. Jag tycker att politik är roligt och vill fortsätta i minst fyra år till.

Presentera dig själv

Tidigare lantbrukare men har ägnat större delen av mitt liv åt olika serviceyrken. Jag har fyra vuxna barn och fem barnbarn. Jag har ett stort socialt intresse och är engagerad i Röda Korset och Lions. Fritiden ägnas åt trädgård, läsning och min Buick Wildcat

Vad har du för yrke?

Jag definierar mig som lantbrukare och folkbildare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Min pappa och farfar

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en icke socialistisk regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karin Blomstrand

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Det finns många mindre, ideellt drivna friskolor, som självklart måste kunna gå med vinst för att överleva. Däremot är vinstuttag till aktieägare som bara skall ha stor utdelning inte okej.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Vi måste ha kärnkraften för att klara elektrifieringen. Sol vind och vatten räcker inte till

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Det finns så mycket annat man kan göra som förebygger. Arbete och språk, skolor.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Rut skapar arbetstillfällen på en annars svart marknad. Ger också möjlighetför många att få bra service inom hushållsnära tjänster

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Sverige har alltid varit solidariskt med andra länder och att kunna hjälpa till på olika sätt i världen. Det skall vi fortsätta med.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Kungahuset är en viktig del av svensk marknadsföring, som dörröppnare och har stora möjligheter att kunna ge svenskt näringsliv ett viktigt stöd. Jag står bakom det liberala beslutet om monarki

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Vi måste se till att alla som bor och verkar på landsbygden skall ha samma möjligheter som andra att kunna ta sig till arbete och skola. En fråga som skapar likvärdighet

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Fastighetsskatten är borttagen, och skall så förbli

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Kultur är en viktig del i alla människors liv, och den kan absolut också finansieras av privata aktörer. Det kan leda till en ännu större bredd och möjligheter till nya kulturupplevelser

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Vi behöver vindkraft, men det blir ofta stora ytor som lätt krockar med andra intressen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Tiggeri är ingen lösning på problem, men att förbjuda tiggeri är inte heller en lösning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Bra om man gör en utredning i frågan, så att olika konsekvenser kan komma fram

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Föräldrar skall självklart ha möjlighet att göra det som passar den egna familjen bäst. Det är viktigt att båda föräldrarna tar sitt ansvar, men lagar är inget bra medel.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Det är viktigt att de med asylrätt skall tas emot, men det är inte självklart att som huvudregel ge permanenta uppehållstillstånd. Man bör skynda på processen så att vänta på besked förkortas, samt att man får läsa SFI under tiden.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: A-kassa är viktig om du förlorar ditt arbete, men A-kassan skall inte kunna ge en högre inkomst än ett arbete

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Vi måste kunna få möjlighet att bosätta oss i inlandet, vid sjöar och vattendrag. Detta skapar stora möjligheter till inflyttning i, ofta, små kommuner

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Public service är viktigt och skall behålla sin ställning

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Vi behöver få tillbaka en kunskapsskola, där vi tidigt kan se vilka resurser som ev behöver sättas in.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Vi behöver ha en vettig fördelningspolitik, och möjligtvis kan dagens system förfinas. Men min kommun skall inte vara beroende av en annan kommun

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Det behöver till mer tydliga straff, böter biter inte tillräckligt

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Vi behöver bygga fler hyresrätter med vettiga hyror

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Vi måste bygga ut och reformera vårt järnvägssystem, men inte säkert att höghastighetsbanor är lösningen överallt. Däremot tror jag att det skulle kunna gå att få till mellan vissa högtrafikerade orter

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Staten kan behöva ta ansvar för viss högkvalificerad vård. Men den viktiga vården är den nära vården, som bör finnas lokalt/regionalt

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Självklar skall du ha rätt till att veta att du kan vara trygg i din anställning. Men i vissa situationer kan det ibland bli nödvändigt att prioritera för företagets fortlevnad

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Blomstrand: Gruvnäringen är viktig för Sverige, samtidigt som man måste se till så att miljön inte hamnar i kläm

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Blomstrand: Vi skall ta emot kvotflyktingar, men också de med asylskäl. Det är dock problematiskt att det tar alldeles för lång tid att fatta ett beslut

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Blomstrand: Det är viktigt att ha ett arbete för att ge rutiner, bra vanor, löner och att betala skatt

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Blomstrand: Extra viktig Skogsbruket är en viktig näring, och skogen skall brukas

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Blomstrands val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning