Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Roos (fotograf null)

Thomas Roos

Varför ska väljarna rösta på dig?

Engagerad och pragmatisk med erfarenhet av uppdrag runt om i världen. Jag hoppas tillföra min erfarenhet till att få Sverige än bättre.

Vad har du för yrke?

Pensionär/Styrelseuppdrag

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Axel Oxenstierna

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritetsregering ledd av Ulf K

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Thomas Roos

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Thomas Roos: Vinst är ju något positivt, det uppstår ju när kostnader är lägre än intäkter. Man skulle ju aldrig förbjuda en anställd i skattefinansierad verksamhet att inte kunna nyttja sin lön som man önskar.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Thomas Roos: Vi behöver en trygg och stabil elförsörjning

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Thomas Roos: En av dom åtgärder som behövs för att sätta ner foten

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Thomas Roos: RUT avdraget hämmar svartjobb på ett mycket effektivt sätt

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Thomas Roos: Man kan ställa om en del av biståendet till handel

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Thomas Roos: Kungahuset är viktigt för Sverige

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Thomas Roos: Hela Sverige måste leva.....

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Thomas Roos: En ny fastighetsskatt är en indirekt inkomstskatt och ett återinförande av förmögenhetsskatt

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Thomas Roos: Kulturen är naturligtvis redan idag finansierad av privata intressen och kan man ge privata aktörer än bättre förutsättningar så är det en framgångsfaktor

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Thomas Roos: Tiggeri låser in människan i fattigdom och tiggeriet utnyttjas av kriminella nätverk

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Thomas Roos: Frihet att bestämma över sig själv

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Thomas Roos: Frihet att själva få bestämma

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Thomas Roos: Men man behöver styra upp verksamheten och kanske begränsa den

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Thomas Roos: Nato är en sammanslutning av länder som delar våra värderingar och står upp för demokrati. Genom att gå med i Nato visar vi solidaritet och stöd med grannländer om de utsätts för påtryckningar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Thomas Roos: Det måste löna sig att arbeta kontra få Akassa

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Thomas Roos: Det ger nya möjligheter för landsbygden att attrahera inflyttande

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Thomas Roos: Vi kan inte bara höja skatten hela tiden, vi måste också prioritera

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Thomas Roos: Skattepengarna ska gå till nyheter och faktabaserade program medan underhållning och sport kan vara reklamfinansierat.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Thomas Roos: Är inte praktiskt genomförbart

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Thomas Roos: För att kunna förändra något måste det vara mätbart

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Thomas Roos: Det måste vara så att en kommun som är effektiv med sina kostnader inte skall straffas för detta

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Thomas Roos: Upprepade köp av tjänster skall kunna ge fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Thomas Roos: Marknadshyror är enligt mig att människor har ett antal öppna och tydliga alternativ och prioritera mellan olika alternativ och egenskaper, man får prioritera

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Thomas Roos: Vi har snabbtåg i Sverige och vi kan bygga ut den infrastruktur vi har för att köra fler snabbtåg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Thomas Roos: Vi behöver någon annan form av organisation än den vi har idag

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Thomas Roos: Men det skall finnas regler processer för detta så att det inte utnyttjas fel.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Thomas Roos: Känns som det är miljöprövning på miljöprövning och kan man förenkla processen så är ju det positivt

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Thomas Roos: Vi bör ta emot färre med hänsyn till vår befolkningsmängd

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Thomas Roos: Under ordnade förhållande

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Thomas Roos: Det ökar motivation att vilja jobba mer och tjäna pengar

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Thomas Roos: Skogsägaren själv skall bestämma vad man vill göra med sin skog

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thomas Rooss val:

  • Lag och ordning