Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bo Norrman (fotograf null)

Bo Norrman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en stark vilja att driva miljö- och klimatfrågor politiskt. Andra viktiga frågor är forskning och utbildning, särskilt vinstdrivna skolor, samt försvars- och säkerhetsfrågor kopplat till klimat. Få personer i min ålder (65) engagerar sig politiskt. Via mitt dansintresse har jag ändå kontakter med vitt skilda delar av samhället, vilket krävs om jag skall kunna representera andra.

Presentera dig själv

Jag har en bakgrund som forskare inom biomedicin men har även arbetat industriellt och med sjukvård/ läkemedelsindustri. Numera arbetar jag på Chalmers med nyttiggörande av forskningsbaserade idéer där hållbarhet är viktig. De senaste åren har jag dessutom arbetat med den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. Jag är van vid att prata offentligt och uttrycka mig i tal och skrift.

Vad har du för yrke?

Senior rådgivare, Dr Med Sci

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ernst Shackelton

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Idealt sett majoritetsregering S+Mp+C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Bo Norrman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Extra viktig Skolan är ingen marknad eftersom vi har ett skolobligatorium. Därför är det är i grunden fel att skattemedel genererar vinster till skolkoncerner. Dessutom finns flera studier som visar att vinstdrivna skolor "konkurrerar" genom att ge överbetyg till elever. Skolpengen gör också att vinstskolorna för överbetalt för sin verksamhet

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Kärnkraften är dyr, tar lång tid att bygga ut och genererar avfall. Det är mer kostnads och tidseffektivt att bygga ut sol och vindenergi

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Erfarenheter från USA visar att visitationszoner förstärker misstron mellan polis och medborgare och försvårar skapandet av stabila samhällen

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: RUT bör inte avskaffas men ändras så att tjänster som reparation och service gynnas men inte hundvakt och läxläsning

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Extra viktig Med tanke på den globala energi och matkrisen efter Rysslands anfall på Ukraina så är risken för svält och sammanbrott stor i utsatta länder ffa i Afrika. Att minska biståndet kommer att leda till mer flyktingar vilket vi vet är destabiliserande. Framför allt bör biståndet gynna flickors och kvinnors hälsa, utbildning och ekonomi

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Extra viktig Vi lever i en klimatkris och måste kraftigt minska utsläppen även i Sverige och det är därför helt kontraproduktivt att gynna mer transporter genom att sänka priset. För det som saknar alternativ till bil i ex glesbygd finns andra sätt att stödja och i städer bör kollektivtrafik och gång/cykeltrafik istället stödjas

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Sverige saknar som ett av få länder fasighetsbeskattning

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Stor risk att detta leder till att "olönsam" kultur då försvinner

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Extra viktig Orimligt att kommunder kan blockera utbyggnad av vindkraft för att det "stör utsikten". Däremot behöver kommuner och medborgare få ta del av vinsten från energiproduktionen som tex finns i Danmark och Tyskland

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Tiggeri är ett symptom inte ett brott

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Stor risk att det leder till att färre män är barnlediga

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Nätläkare används oftast för att hantera enkla åkommor och kostar dyrt

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: INtegrationen försvåras att tillfälliga uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Extra viktig Jag avviker här från partilinjen och hävdar att det är nödvändigt efter Rysslands krig att Sverige går med i NATO samtidigt med Finland. Att i detta läge stanna utanför skulle kraftigt försämra Sveriges säkerhet

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: A-kassan (som är en försäkring och inte bistånd) släpar efter

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Strandskyddet behövs men samtidigt behöver andra mekanismer hantera speciella behov i glesbygd

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Skatter skall vara generella och inte riktade mot enskilda områden. Bättre säkra statens intäkter ex genom skatt på stora kapitalvinster

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Public service behöver ha bredd för att behålla tittare / lyssnare

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Extra viktig I en klimatkris behövs kraftiga åtgärder. VI kan inte begränsa omställningen för att skydda vissa bilföretag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: För tidigt med betygsstress då (har själv gått i skola på den tiden betyg gavs tidigt)

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Omfördelning kan också ske genom att kommuner får del av vinster från ex vindkraft (som ofta ligger i perifera och fattiga kommuner)

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Många som köper sexuella tjänster kommer billigt undan

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Stor risk att det leder till generella hyreshöjningar

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Extra viktig Det är istället inrikesflyg på sträckor där flygtiden är mindre än en timme och alternativ finns som skall avvecklas (gäller försås ej Gotland). VI behöver istället snabba på utbyggnad och renovering av järnvägsnätet

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Vilken sjukvård? Gäller det bara högspecialiserad vård på universitetsjukhus eller även primärvård? Kan bli ny byråkrati om staten skall ta över. Vore bättre med både större sjukvårdsregioner och mer samarbete

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Slår olika drabbar bara vissa yrken

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Anställningstrygghet har varit ngt facket arbetat hårt för, inte läge att ersätta med godtycke

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bo Norrman: Dessutom bör samhållets intäkter från gruvdrift öka och fonder sättas av för återställande. Samtidigt måste tillståndsprocesser göras snabbare och det är rimligt att även Sverige bidrar med att bryta ex specialmetaller till elektrifiering

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Norrman: Vi kommer att få fler klimatflyktingar så det kommer att bli nödvändigt att ta emot fler

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Norrman: Kan var nödvändigt pga organiserad brottslighet men måste övervakas och styras

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Norrman: Men skatten skall framför allt tas på kapital inte på lön

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bo Norrman: Vi har mycket trädplantage men lite riktig skog i Sverige. De få kvarvarande naturskogarna måste få långsiktigt skydd

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bo Norrmans val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Bo Norrman: Extra viktig Saknar försvars och säkerhetspolitik som alternativ