Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christoffer Karlsson (fotograf null)

Christoffer Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att din frihet ska bli större. Lagar, skatter och normer står i vägen för så många människor att uppfylla sina drömmar. Därför behövs en politik som möjliggör, istället för en politik som reglerar och begränsar.

Presentera dig själv

Jag bor i Lund tillsammans med frun Kajsa och sonen Nils (6 månader). Tidigare har jag jobbat som soldat och i hemtjänst. Nu arbetar jag med kommunikation. Inflyttad till Lund från Karlskrona.

Vad har du för yrke?

Statsvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ingen nämnd, ingen glömd.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en liberal borgerlig regering. Alltså en regering bestående av Liberalerna och Moderaterna. Eventuellt också med Centerpartiet eller Kristdemokraterna. Den regeringen ska kunna söka stöd för sin politik bland alla partier.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Christoffer Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Kärnkraften är helt nödvändig för klimatomställningen. Det är ett koldioxidfritt energislag som behövs också i den närmaste framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Skatten är felkonstruerad. Sverige borde ha en bred skatt på utsläpp av växthusgaser istället för punktskatter på vissa specifika källor till utsläpp som exempelvis diesel och bensin.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Fastighetsskatten är en bra skatt. Men, enbart om den kommer tillsammans med lika stora sänkningar av skatt på inkomst och pension. Utan motsvarande skattesänkning i andra änden blir det bara ett hårt slag mot svenska hushåll. Så ingen ny fastighetsskatt, om det inte också blir andra skattesänkningar som är minst lika stora - och som riktar sig mot samma hushåll som får en ny fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Det går inte att förbjuda fattigdom. Det här handlar om en princip att det alltid ska vara tillåtet att be om hjälp. Sedan måste vissa typer av tiggeri hanteras vid källan till problemet. Exempelvis måste Rumänien och Bulgarien tvingas att inte stöta ut och motarbeta romer som bor i dessa länder så att de tar sig till Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Föräldraförsäkringen borde reformeras i grunden, med målet att bägge föräldrarna ska ta ut en mer jämn andel av föräldradagarna. Den måste dock utformas på ett sådant sätt att det inte blir tvingande, utan snarare handlar om incitament. Hushållens ekonomi ska inte drabbas av tvingande förändringar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregeln. Den som sköter sig ska sedan enkelt kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Den som begår kriminella handlingar eller inte vill integreras i samhället ska istället skickas tillbaka.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Strandskyddet är alldeles för omfattande idag. Det behöver diversifieras och göras skillnad mellan känsliga miljöer och miljöer som faktiskt kan bebyggas. En så generell lagstiftning som vi har idag drabbar stora delar av landet som inte borde beröras av strandskyddet, då strandskyddets utformning främst riktar eggen mot Stockholm och dess skärgård, Göteborg med skärgård och liknande platser.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Det går att finansiera upprustningen av försvaret genom sänkta utgifter i andra sektorer som inte rör välfärden. Bara för att nämna ett exempel så finns en hel myndighet för hemslöjdsfrågor, där jag anser att de pengarna bättre används i den "ordinarie" välfärden eller till försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Public service ska ha som huvudsyfte att förmedla nyheter, samhällsinformation och kunskap. Därför är program med bildningsfokus såklart lämpliga för public service. Men det ska inte att vara ett nöjesmedium. Skattemedel ska inte finansiera dokusåpor etc.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Med undantag för vissa arbetsfordon där gränsen bör ligga några år längre fram i tiden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Gränsen för betygssättning är bra som den är idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Omfördelningen bör förändras på ett större sätt än bara omfördelning rakt av. Kommuner som lägger skattepengar på sådant som inte tillhör välfärdens kärna ska inte få lika mycket pengar. Kommunala skrytbyggen och skrytprojekt ska inte finansieras av hårt arbetande skattebetalare i andra delar av landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Höghastighetstågen i dess nuvarande planering fyller inte riktigt morgondagens behov. Det vore bättre att i det korta loppet investera mer i den regionala pendlingen. Det är när kollektivtrafiken på lokal och regional nivå inte funkar som utsläppen ökar. Inte via resor Malmö-Stockholm. I framtiden vore höghastighetståg bra dock.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Extra viktig En jämnare vård över hela landet behövs. Var du bor ska inte villkora hur bra vård du får.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Karlsson: Men också lättare och billigare att anställa. Lagstiftningen för arbetsmarknaden har blivit omodern när fler och fler arbetstagare byter jobb ofta. Lagstiftningen ska anpassas efter verkligheten i detta fallet, och inte tvärtom.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christoffer Karlssons val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Christoffer Karlsson: I klimatpolitiken räknar jag in energi. För energipolitiken och klimatomställningen är helt beroende av varandra. Det ena kommer med det andra.