Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hans Ahlgren (fotograf Magnus Svensson (Smajl))

Hans Ahlgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om du som jag tror på marknadsekonomi, individens möjligheter, främjande av mångfald och det sociala ansvaret. För mig är skola och utbildning den viktigaste kraften och möjliggöraren för att varje människa ska ha möjlighet att bestämma över sitt liv och uppfylla sina drömmar.

Presentera dig själv

Stockholmare. Gift, två döttrar som båda bor i USA. Bor i Viggbyholm, Täby. Civilekonom i botten. Tidigare trettio år i näringslivet på Ericsson och SAS. Kommunalråd och gruppledare för Täbyliberalerna sedan 7 år. Umgänge, musik, en löparrunda och en tur till Visby ger mig inspiration, kraft och perspektiv.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En liberal borgerlig regering med M, KD och ett starkt L.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hans Ahlgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Vinstutdelning till riskkapitalbolag bör förbjudas. Att i övrigt kunna dela ut vinst om skolan lever upp till de krav på kvalitet och resurser som ställs bör vara möjligt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Vår klimatomställning kräver en omfattande elektrifiering. Kärnkraft blir då ett nödvändigt skalbart och leveranssäkert kraftslag. Risker och lagring av kärnavfall gör att jag i grunden inte tycker om kärnkraft. M a o ett nödvändigt ont.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Fler poliser på plats, tidigare ingripanden från socialtjänsten, fler kameror och vistelseförbud för dömda kriminella är bättre åtgärder. Upprepade visitationer omöjliggör att bygga en förtroendefull relation till de som bor i området.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: RUT-avdraget gör att fler kommer i arbete. Svarta jobb blir vita. Tjänsterna underlättar också vardagen för många.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Extra viktig Sverige ska fortsatt visa ledarskap när det gäller internationellt bistånd och stå upp för enprocentmålet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Kungahuset behövs som en enande kraft och symbol i Sverige. De gör också stora insatser för att främja svensk export.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Det krävs en snabb klimatomställning. Då behövs det tydliga och uthålliga ekonomiska styrmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Vi ska inte återinföra fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Det offentliga stödet till kulturen är viktigt. Samtidigt ska det vara möjligt för privata aktörer att bidra till kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Eftersom vindkraften kräver stora ytor och det påverkar invånarna så måste kommunerna ha stort inflytande och i förlängningen också kunna stoppa vindkraftsetableringar. Samtidigt måste processen bli mer förutsägbar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Ett tiggeriförbud löser inga problem. Aktivera hellre socialtjänsten och låt dem agera uppsökande. All exploatering och människohandel som ofta är förknippat med tiggeri måste bekämpas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Låt oss öppet utreda frågan och ta lärdom av andra länder som har den möjligheten.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: De 90 dagar öronmärkta dagarna för varje vårdnadshavare har verkligen gjort skillnad för jämställdheten. Jag är öppen för att addera ytterligare öronmärkta dagar. När det är sagt så måste föräldrarna i övrigt själva få bestämma hur de vill hantera sin föräldrarledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Privata nätläkare och digital vård har tillfört något till svensk hälso- och sjukvård. Det krävs dock en ny, bättre, ersättningsmodell.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Sverige har stora integrationsutmaningar. Vår migrationspolitik och dess villkor måste vara lik övriga EU-länders. Därför är tillfälliga uppehållstillstånd huvudregeln.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Extra viktig Som det säkerhetspolitiska läget ser ut i dag är det självklart.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: I grunden måste de löna sig bättre att arbeta än att få bidrag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: I mer glest befolkade områden finns det möjligheter att lätta på strandskyddet utan att det skapar problem eller stora inskränkningar för andra.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Upprustningen måste naturligtvis finansieras. Vårt skattetryck är dock redan högt. Det går att hitta besparingar i budgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Extra viktig Som liberal värnar jag ett starkt oberoende public service med ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Ett förbud mot nyförsäljning av fossilbilar bör införas så snabbt som möjligt och införas på EU-nivå. Laddstationer måste samtidigt byggas ut i hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Kunskap är avgörande för att varje människa ska kunna nå sin fulla potential. Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Majoriteten av all omfördelning sker via staten. Sedan finns det också ett system för omfördelning av skatteinkomster mellan kommuner. Det är rimligt, men bör inte ökas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Nu är straffet fängelse i stället för böter. Det tycker vi liberaler är bra.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Med fri hyressättning i nyproduktion kommer det byggas fler hyresrätter. Det behövs, inte minst i storstäderna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Att bygga bort dagens kapacitetsbrister och att underhålla den befintliga järnvägen går före en dyrbar och svårbedömd investering i höghastighetståg. En snabbare tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo bör också prioriteras.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Staten bör ta ett större ansvar för den långsiktiga planeringen, beredskapen och kompetensförsörjningen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Det är rimligt att det finns en form av självrisk i sjukförsäkringen som i alla försäkringar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Alla ska goda arbetsvillkor och reglerna ska följas. Samtidigt måste arbetsrätten bli mer flexibel för småföretagare så att de vågar anställa fler.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Ahlgren: Svensk gruvnäring är viktig. Samtidigt som det behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva så bör processen bli mer förutsägbar och snabbare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Ahlgren: Asylrätten ska värnas. Skyddsskälen ska avgöra om man får stanna i Sverige eller inte. Vi ska fortsatt ta emot kvotflyktingar. Samtidigt måste vi ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik och förbättra integrationen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Ahlgren: Personer som rör sig i kriminella kretsar måste få avlyssnas och övervakas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Ahlgren: Det ska löna sig att arbeta. Samtidigt måste vi finansiera vår välfärd och vår klimatomställning. Därför är dagens nivåer rimliga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Ahlgren: Återstående gammelskogar som inte avverkats ska skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hans Ahlgrens val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning