Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lotta Gröning (fotograf null)

Lotta Gröning

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den polarisering som finns mellan stad och land måste bort. Vi är beroende av varandra särskilt när det gäller miljöpolitik och inkomster av naturtillgångar. Vi har olika förutsättningar beroende på var vi bor och det kräver en genomtänkt politik. Demokratin måste stärkas, jag ser det som en viktig valfråga.

Presentera dig själv

Jag är en mångsysslare som lever på landet med hästar, skog och jordbruksmark.

Vad har du för yrke?

journalist, egenföretagare, lektor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Demokratikämpar

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borgerlig regering

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lotta Gröning

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Alla friskolor är inte stora koncerner som gör stora vinter. Jag brinner för små friskolor på landet ofta aktiebolag där all vinst går tillbaka till skolan. Dessutom finns det ett överskottsmål även inom den kommunala förvaltningen vilket ofta drabbar skolorna i form av nedskärningar av personal och sämre verksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Ska vi uppnå målen med omställningen och framför allt ha tillräckligt med el är det nödvändigt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Vi har olika förutsättningar beroende på var vi bor. Landsbygden har ingen kollektivtrafik. Inför differentierade bränsleskatter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Staten har ett huvudansvar för kultur i hela landet

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Det kommunala vetot ska inte försämras jag är för vindkraft men bara med samförstånd med de som drabbas av dem. Vindkraften klarar heller inte att leverera den el vi behöver.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Vi har lagar och regler som utgår från större städer.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Jag tror inte vi har infrastruktur och ekonomiska förutsättningar för alla att klara omställningen så snabbt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Det är framför allt staten och inte kommunerna som ska se till att vi har samma förutsättningar och samma möjligheter till service, sjukvård och utveckling i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Det är ogenomtänkt att satsa så många miljarder på snabbtåg för persontrafik mellan tre storstäder särskilt i tider som till och med näringslivet ofta sammanträder via nätet. Stor upprustning av tägnätet i hela landet är viktigare och gynnar ett bättre klimat.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Regionerna har för många ansvarsområdet som de har svårt att hantera

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Det är redan ganska lätt för arbetsgivare att säga upp personal och de har ofta facket med sig. Den förändring som gjort är bra.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Gruvor är stor miljöbovar med stor inverkan på natur och människor. Det är viktigt med miljöprövningar och konsekvensanalyser

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Vi har tagit in människor som vi lämnat vind för våg, som vi inte kunnat integrera. Att komma till Sverige som flykting ska vara en trygghet!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Skogen ska skyddas men äganderätten ska vara vägledande.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lotta Grönings val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat

Så svarar Lotta Gröning: Extra viktig Det här är en styrande fråga! Staten ska prioritera frågor som skapar utveckling i hela landet och trygghet för medborgarna. Vad gäller miljö och klimat så är det viktigt men inte på bekostnad av människor möjligheter klara sin vardag.