Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Ekegren (fotograf null)

Anders Ekegren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en bred politisk erfarenhet, tydlig socialliberal kompass och blir jag vald kommer jag att vara en av få 65+ i riksdagen. Tycker du att socialförsäkringar, pensioner, arbetsmarknad, infrastruktur, bostäder och försvaret är viktigt skall du rösta på mig.

Presentera dig själv

Jag är jurist och jobbar som förhandlare på Saco-förbundet Akavia. Jag är en politiker med stor livserfarenhet och breda kunskaper inom juridik, arbetsmarknad, högre utbildning, film och samhällsbyggnadssektorn i vid bemärkelse. Privat tillbringar jag mycket tid i Lysekil och Västkusten. Jag gillar kultur och idrott och åker gärna långfärdsskridskor, paddlar kajak och vandrar.

Vad har du för yrke?

Jurist och förhandlare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Per Ahlmark

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att det bildas en regering bestående av Liberalerna, Moderaterna och kristdemokraterna. Jag hade gärna sett att Centern ingått i en sådan regering men nu känns det inte troligt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anders Ekegren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: det är viktigt att pengarna går till undervisning och inget annat.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Det är bra med olika energislag som kärnkraft, vattenkraft, sol, vindkraft, kraftvärme mm fler energikällor. Men kärnkraften är viktig för att få tillgång till planerbar energi. I dagsläget finns inget bra alternativ till kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Det finns bättre sätt; förebyggande åtgärder, polisiär närvaro, kameraövervakning, att punktmarkera gängen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Extra viktig RUT- och ROT minskar den svarta sektorn och ge fler nya vita jobb, speciellt för nyanlända.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Det internationella biståndet är viktigt, speciellt nu med tanke på klimatförändringarna och vad det får för konsekvenser framför allt för fattiga länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Kungahuset gör stora insatser för Sverigebilden och har också ansvar fördelar av vårt kulturarv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Reduktionsplikten skall behållas men den som gör på bensin och diesel som har stor inblandning av förnybart skall inte straffas för det.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Den tidigare fastighetsskatten skapade enorma problem. Risken är uppenbar att en ny fastighetsskatt skulle skapa stora problem igen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Extra viktig Den offentliga finansieringen av kultur har i århundraden backats upp offentlig finansiering. Och behöver även framgent stödjas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: De 90 öronmärkta dagarna skall vara kvar men ingen ytterligare öronmärkning av dagarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Under andra världskriget och tiden därefter var det frågan om tillfälliga uppehållstillstånd som senare blev permanenta. vi borde kunna jobba på samma sätt i dag.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Extra viktig Det är nödvändigt för Sverige och Finland att vara med i NATO. säkerhetsläget har ändrats successivt från 2007 till det sämre. viktigt att också 2% av BNP går till försvaret.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Ersätttningen från A-kassan har successivt urholkats, speciellt för de som ligger över 30.000 och . Det är därför rimligt att den ligger kvar på den något högre nivå som skedde i samband med pandemin. De som låg över 30.000 kr tidigare fick en väldigt låg ersättning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: I glesbygdskommuner spelar strandskyddet en lite roll för det rörliga fritidslivet och den ekologiska mångfalden. Där skall det vara möjligt att bygga. I storstadsområdena är situationen annorlunda och där skall man vara betydligt restriktiva att gå i från strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Extra viktig Skatten behöver inte höjas för att klara av satsningen på försvaret. förslaget är bara till för att socialdemokraterna skall kunna höja skatten för högre inkomsttagare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Extra viktig Public service blir viktigare och viktigare när världen blir mer och mer auktoritär

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Bra målsättning men det är för tidigt. 2028 hade varit ett bättre årtal. Laddinfrastrukturen kräver mycket mer el, som inte finns i dag, och en utbyggnad av ledningar etc, allt från det enskilda huset till där elen produceras och det är ett mycket mer omfattande jobb än vad som kommer fram i debatten. Även omhändertagandet av batterier och säkerhetsfrågor i garage måste lösas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Skatteutjämningen mellan kommuner skall inte mellan kommuner utan att staten tillför medel till kommuner med dålig skattekraft.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: I praktiken är det redan marknadshyror på nyproducerade hyresrätter. Så att denna debatt förs är därför märklig. Däremot skall inte marknadshyror införas i det befintliga beståndet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Extra viktig Det är väldigt dyra investeringar som kostar mer än det smakar. satsa istället pengarna på att rusta upp och bygg ut befintlig järnvägsnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Att staten tar över sjukvården kommer inte att lösa problemen. Svårigheten att rekrytera kompetent personal över hela landet kommer att kvarstå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Att avskaffa karensdagen skulle kraftigt höja statens kostnader

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Extra viktig Frågan känns lite gammal. I juni fattade riksdagen beslut enligt uppgörelsen med stora delar av arbetsmarknadens parter. Beslutet innebär att det är lättare att säga upp personal men å andra sidan blir trygghetssystemen bättre vid uppsägningar. Beslutet är nyfiken fattat och träder i kraft först i oktober. Att då ytterligare göra förändringar ser jag inte som motiverat.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ekegren: Detta är nödvändigt för att klara omläggningen till ett fossilfritt samhälle. Prioritet skall ges till gruvor som bidrar till omställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ekegren: Det är i dag en rimlig nivå.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ekegren: Det skall då inte gälla vanliga medborgare utan personer som finns i gängkriminella miljöer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ekegren: Det är viktigt att man successivt höjer gränsen för att betala statlig skatt. värnskatten eller nya skatter för folk med högre inkomster skall inte införas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ekegren: Extra viktig Värdefull skog som behövs för den biologiska mångfalden skall skyddas och även gammelskogar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Ekegrens val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat

Så svarar Anders Ekegren: Egentligen borde fler frågor vara med men det är inte möjligt i den här undersökningen.