Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Dan Persson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att bli rikare, få en bättre vardag

Presentera dig själv

65 årig ekonom, livsnjutande golfspelare och samhällsnörd. Vill ge tillbaka till samhället genom att engagera mig politiskt.

Vad har du för yrke?

Managementkonsult

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MKD regering med budgetsamverkan med L och SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Dan Persson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Vinst i företag är grunden för all välfärdsutveckling. Möjlighet till utdelning är en förutsättning för att göra nya investeringar med nytt kapital. Vinst är som K-O Feldt skrev i sina memoarer "enda metoden för att använda resurser effektivt".

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Extra viktig Sveriges välstånd bygger på att vi haft stabil prisvärd elproduktion. För att elsystemet skall överleva krävs basenergi i SE 3 och 4. Kärnkraften blir billigare än havsbaserad vindkraft som kräver att vi konsumenter betalar höga nätavgifter på grund av anslutningskostnader.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Om polisen inte ser detta som ett verktyg som hjälper dem så blir det ingen effekt

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Vi tjänar som samhälle på RUT. Att se utebliven intäkt som kostnad som motståndarna gör är intellektuellt ohederligt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Kopplingen till BNP gör att det inte är behov som styr utan vår utveckling. Riksrevisionen med flera pekar på mycket stora problem med korruption, dålig effektivitet med byråkrati och projekt med mycket dålig effekt. En sänkning till 0,7% som i sin helhet skickades till UNHCR ger mer bistånd per krona.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Pengarna går till kulturbyggnader och driften av dem i första hand. Apanaget är billigt relativt vad en president kostar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Vårt klimatarbete skall inte skada medborgare. Reduktionsplikt på EU nivå och en icke indexerad bränsleskatt på genomsnittlig EU nivå räcker.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Extra viktig Riskerar att få mycket stora makroekonomiska skador. Principiellt fel att beskatta platsen där man sover. Vi beskattar vinsten det räcker. Skatter skall sänkas. Aldrig höjas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Subventionen av kultur per åskådar/utövartimme har ökat mer än inflation under lång tid. Dvs ängden Bildning per krona har sjunkit. Bidragen till den omistliga kulturen måste bli attraktiv för befolkningen. Inte försörjningsstöd av kulturarbetare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Vindkraft skadar stora värden för närliggande fastighetsägare. Vindkraft har påvisat stora hälsoskador på människor som bor i närområde. Kommunernas veto måste gälla.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: För stor utsträckning trafficking och andra bakomliggande brott av organiserad brottslighet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Kön är inget man känner. Det är något man är.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Kvinnofälla. Vill man få betalt för att vara föräldraledig skall staten bestämma regler. Väljer man att finansiera själv får man göra som man vill.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Sjukvård skall finansieras offentligt. Hur den produceras är en annan fråga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Nej, PUT är något man motiverar sig till genom att lära sig språk och försörja sig själv.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Ger fred i vårt närområde

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Nej, vi bör öka incitamenten för att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Ja, bör vara en ren kommunal fråga där länsstyrelse med flera myndigheter saknar makt

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Nej, inga höjda skatter, Kan finansieras med effektiviseringar och neddragningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Teknikutvecklingen har gjort nuvarande modell lika modern som en trattgramofon. Sporten kommer streama själva, underhållning likaså. Behovet av tv och radiobolag som mellanled försvinner. Det är kultur, nyheter, samhälle, svenska barnprogram som bör vara fokus

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Övergången till el skall styras av marknaden. När elbilar har rätt pris och prestanda tar de över ändå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Ja, under förutsättning att betygssystememt ändras. Ordning och uppförande bör återföras.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Nej, hela systemet bör göras om och bara gälla för glesbygd. Incitamenten för kommuner att öka sin lokala BNP måste höjas för att hela Sverige skall bli rikare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Vi har inte fängelseplatser under överskådlig tid för annat än för grova brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Det har vi i praktiken redan så det blir ingen försämring mer ger ökade incitament för byggande.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Höghastighetståg ger stor klimatskada under byggandet, ingen klimatnytta när de är färdiga och teknikutvecklingen sänker affärsresandet varje år i framtiden. Med genomsnittliga fördyringar passerar vi 600 miljarder vilket ger en subvention på ca 10 000 per passagerare.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Regionerna är dåliga på sjukvård. Risken att staten som är dålig på det mesta av sina kärnuppdrag inte heller kan driva sjukvård är stor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Alla försäkringar behöver en självrisk

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Behövs inte, det är enkelt redan idag. Lägre kostnader för arbetsgivare är viktigt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Persson: Extra viktig Vi kan bli självförsörjande såväl som stor exportör. Det ökar BNP, dvs gör oss alla rikare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Persson: Vi saknar förmåga att på ett värdigt sätt ta emot fler.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Persson: Med beslut i domstol och för utredningar som rör grova brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Persson: Gränsen för statlig skatt måste höjas med säg 1000 kronor per år för att inte fler skall drabbas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Persson: Vi mäter annorlunda än EU och har +30 av skogen skyddad på något sätt. Skogsindustrin måste kunna öka sin omsättning om vi skall klara klimatmålen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Dan Persson har hoppat över denna fråga