Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lucas Henriksson (fotograf null)

Lucas Henriksson

Vad har du för yrke?

Student i nationalekonomi

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre med starkt grönt inflytande som prioriterar klimat, miljö, jämlikhet och en stark välfärd. Bäst vore ett styre där MP, S, V och C ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lucas Henriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Lucas Henriksson: Fastighetsskatt är en av de kapitalskatter med minst negativa effekter. Generellt borde beskattning av kapital bli mer enhetlig och svårare att undvika.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Lucas Henriksson: Ojämställt uttag av föräldraförsäkring är en stor faktor bakom löne- och pensionsskillnader mellan män och kvinnor. På sikt borde föräldraförsäkringen individualiseras med flexibilitet att dela med sig av en del till t.ex. mor- eller farföräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Lucas Henriksson: Vård ska ges efter behov. Även om inte all vård ska vara fysisk borde utgångspunkten vara patientens behov, snarare än att ha vissa helt digitala mottagningar som inte kan ta emot patienter med er än enkla behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Lucas Henriksson: Dagens system underkompenserar många kommuner för demografiska och geografiska faktorer.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Lucas Henriksson: Vi borde gå mot ett trygghetssystem där det är mer naturligt att byta jobb, men ska ändringar göras borde generösare regler för arbetsgivare växlas mot bättre möjlighet till vidareutbildning och ersättning medan man letar efter nytt jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Lucas Henriksson: Miljökraven behöver fortsatt vara höga, men mer kan göras för att förenkla processerna och göra dem mer förutsägbara.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lucas Henrikssons val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning