Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bobo Writler

Vad har du för yrke?

Pensionerad kriminalkommissarie vid Säkerhetspolisen

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En moderatstyrd borgerlig regering

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bobo Writler

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Bobo Writler: Extra viktig Elförsörjningen kräver en driftsäker bas som kompletteras med andra källor som vind, sol och vattenkraft

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Bobo Writler: Extra viktig Samhället måste göra allt för att bryta den kriminella världen och polisen måste få tillgång till adekvata verktyg. Visitationszoner är ett av många sådana verktyg.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Bobo Writler: Extra viktig Sverige ska ligga skattemässigt på EU-nivå. Inte högre.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Bobo Writler: Extra viktig Tiggeri har ingen plats i Sverige och kan ofta knytas till organiserad brottslighet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Bobo Writler: Extra viktig Sverige ska ge skydd till behövande. Om skyddsbehovet ändras ska man återvända till sitt hemland.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Bobo Writler: Extra viktig NATO är Sveriges hemförsäkring.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Bobo Writler: Extra viktig En satsning som är alltför kostsam. Satsa istället på underhåll av befintlig järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Bobo Writler har hoppat över denna fråga