Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Katarina Krusell (fotograf jag själv)

Katarina Krusell

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vill skydda vårt vatten i ett klimat som håller på att förändras. För att jag vill ställa om samhället så att det blir drägligt att leva i. Idag medicinerar vi barn och pensionärer istället för att skapa en värld vi står ut att leva i. Marknadskrafter skapar tomhet och brist på genuina värden. Vi måste stääla om från ett bilberoende samhälle.

Presentera dig själv

Född och uppvuxen på Gotland. Bor i Visby. Uppvuxen på en gård och nära naturen.

Vad har du för yrke?

Guide

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Miljöpartiet är i majoritet så klart. Att vi bildar regering med dem vi kan komma överens om mest grön politik med.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Katarina Krusell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Skolans pengar ska gå till undervisning och kvalitet i skolan och inte till vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Vi minns alla Tjernobyl.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Nja...

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Nej jag tror det tjänar ett syfte. Möjligen bör det göras om så att det gynnar människor som har dåligt ställt och inte alla lika.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Biståndet ska gå till rätt saker.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Varför det?

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Nej. Vi behöver grön skatteväxling.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Ett hem ska inte ekonomiseras. Alls.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Extra viktig Kulturen ska vara fri och oberoende.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Vi behöver bygga ut vindkraften men kommunernas självbestämmande ska vi inte rucka på.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Då ska det vara förbjudet att vara fattig i så fall.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Ja om behov finnes så visst.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Risk att den förälder med lägst lön blir hemma hela perioden. Vi ska värna jämställdheten här.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: De har inte de omkostnader som fysiskt närvarande läkare har så de ska inte kompenseras alls.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Ja det är bättre att människor får definitiva besked så att de kan börja sina liv. Inga halvmesyrer.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Vi ska hålla fasty vid vår alliansfrihet och därmed vår unika möjlighet att verka som medlare i konflikter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Folk lättare att fokusera på sin framtid om man inte är fattig.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Extra viktig I strandkanten lever många arter som är en viktig länk i den ekologiska kedjan. Dessa bör ha en fredad zon. Alla människor ska ha rätt att vistas strandnära. detta är en av Sveriges viktigaste värden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Ja hur ska det annars finansieras?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Nej det tycker jag inte alls.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Extra viktig Nej men bilar som kan gå på flertalet drivmedel bör prioriteras. Vi bör bygga om de bensinbilar vi har till biogasdrift eller el. Staten bör göra verkstad av det beslut som redan är taget i den frågan. Att tillverka nya bilar till alla är en miljömässig mardröm. dessutom måste alla ha råd att ställa om.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Ja mera ordning och reda i skolan. Fler tydliga mål.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Ja det ska gå bra att leva i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Ja ett övergrepp ska ge fängelse. Sexköp är ett övergrepp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Svår fråga. Jag kan inte svara på den utan att ha fler nyanser i frågan.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Varför är det så bråttom? Ser inget behov. Vi kan med lätthet kommunicera via nätet så varför måste förflyttningar ske så snabbt?

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Möjligen specialistvård. Möjligen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Har aldrig förstått vad den ska vara bra för. Drabbar människor med sjukdomar där man är sjuk kort och ofta. Migrän t ex

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Möjligen bör lagen skrivas om så att inte personal på viktiga poster måste sägas upp.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Katarina Krusell: Extra viktig Det ska vara svårare. Miljö, klimat och människors livsmiljö ska värnas. Ett cirkulärt samhälle med återvinning av mineraler är högsta prioritet. Vi kan inte komsumera jorden på det sätt vi håller på med. Detta måste få ett slut.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Katarina Krusell: Vi behöver komma ikapp med integrationen innan vi blir generösare med mottagandet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Katarina Krusell: Vi behöver skydda skog för att skydda mångfalden av arter och undvika monokultur.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Katarina Krusells val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Pensioner